help
NWO & the biobased economy [Presentatie]
2017
Presentatie van het Groot TKI-BBE overleg op 8 maart 2017 in Geertruidenberg.
help
Een eigen palmolie plantage \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Bom, J. \ 2017
Nergens ter wereld gaat investeren in landbouw samen met investeren in bosbescherming. Met het gloednieuwe AndGreen.Fund kunnen dorpen straks een eigen palmolieplantage beginnen, onder voorwaarde dat ze het grootste deel van hun tropisch bos onaanget ...
help
Nieuwe VLIF-maatregelen operationeel \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2016
Sinds januari 2015 zijn de VLIF-maatregelen betreffende investeringssteun en overnamesteun operationeel. Na één jaar zijn bijna alle VLIF-maatregelen volledig uitgewerkt en wordt er een breder publiek aangesproken, onder meer door de nieuwe maatregel ...
help
Evaluatie subsidieregeling zeldzame huisdierrassen [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij het rapport van Bureau Bartels aan met de resultaten van de evaluatie van de subsidieregeling Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
help
Alternatieve financieringsmechanismen voor natuurbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bouma, J.A. \ Hauck, D. \ Koetse, M. \ Ansink, E.H. \ Soest, D.P. van \ 2016
Afnemende overheidsfinanciering en een toegenomen vertrouwen in de bereidheid van burgers om vrijwillig bij te dragen aan publieke taken als natuurbescherming heeft ertoe geleid dat een groter deel van het natuurbeheer privaat moet worden gefinancier ...
help
Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 : PDPO III [Boek]
2015
Met PDPO III geeft Vlaanderen invulling aan het Europese beleid rond plattelandsontwikkeling, de tweede pijler van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanaf de periode 2014-2020 maakt het PDPO III bovendien ook deel uit van het overk ...
help
‘Water moet prijs van schaars goed krijgen’ : Piet Klop van pensioenbeheerder PGGM ziet groene financiering als impuls voor watervoorziening \ WaterForum [Artikel]
Tuijn, J. van \ 2015
Duurzame beleggingsfondsen zouden een flinke impuls geven aan de mondiale watervoorziening. Grote beleggers hebben wel oren naar zulke ‘green bonds’ voor water maar ze zien ook nog veel belemmeringen. “Allereerst moet een reële prijs voor water worde ...
help
Eerste medailledrager \ BloembollenVisie [Artikel]
Timmer, M. \ 2015
De geschiedenis van het vak kent diverse grootheden die met hun prestaties de huidige generaties een dienst hebben bewezen. Deze ‘Toppers’ zijn geraapt uit de ereleden van de (K)AVB en de laureaten van het Damesfonds. Dit keer Ernst Krelage.
help
Plantenkennis verspreiden in Afrika : nieuw fonds documenteert nuttige planten \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Branderhorst, A. \ 2015
‘De meeste Afrikaanse landen weten niet wat ze in huis hebben aan plantenrijkdom’, zegt Jan Siemonsma. Hij richtte het Plant Resources of the World Fonds op, dat boeken en cd-roms uitgeeft met kennis over planten die eetbaar, geneeskrachtig of op and ...
help
Bedrijven InvesteringsZone : een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving [Boek]
Borgstein, M. \ Polman, N. \ [2015]
De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat d ...
help
Evaluatie regeling Zeldzame Huisdierrassen : eindrapport uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amersfoort, 3 juli 2015 [Boek]
Bureau Bartels B.V. \ 2015
De doelstelling van de evaluatie bestond uit het beantwoorden van de volgende vraag: Hoe kan de inhoud en uitvoering van (EZ-)activiteiten door de SZH worden beoordeeld, in hoeverre zijn daarmee de doelstellingen bereikt en wat zijn lessen voor de to ...
help
Vrijwillige bijdrages voor Natuurbeheer : een vergelijking van donatie-schema’s - kwaliteit boven kwantiteit? [Studentenverslag]
Meer, J. van der \ 2015
Natuurbeheer kost geld. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of vrijwillige donaties een geschikte manier van fondsenwerving kunnen zijn om deze kosten te betalen. Bovendien wordt onderzocht welke factoren de keuze voor een bepaald donatie ...
help
Aanbod projecten voor energiefondsen blijft achter \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Veen, R. van der \ Wijnants, H.J. \ 2014
Steeds vaker worden subsidies ingewisseld voor een meer marktconforme manier van financieren. Met name fondsen om duurzame energieopwekking en energiebesparing te stimuleren zijn in opmars. Helaas is het ene fonds het andere niet. Met name de wirwar ...
help
‘Lute Bos draagt nog altijd bij aan de virologie’ : fonds laat ecologische virologie herrijzen \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Branderhorst, A. \ 2014
Met ecologische kennis van plantenvirussen in de tuin- en akkerbouw zijn opbrengstverliezen te voorkomen. René van der Vlugt gaat het onderzoek en onderwijs in dit vakgebied nieuw leven inblazen. Dat is mogelijk dankzij een legaat van de Wageningse p ...
help
Combining BBI (H2020) and European Structural and Investment Funds (ESIF) to deploy the European bioeconomy : guiding principles [Boek]
Weerdmeester, R. \ Riedstra, E. \ Boezem, S. van den \ 2014
New European funding programmes to strengthen the emerging bio-based economy in Europe have come available in the 2014 – 2020 Financial Framework of the European Union. A myriad of different programmes will be available for beneficiaries throughout E ...
help
Crowdfunding zit er muziek in voor de vlaamse land- en tuinbouwer? [Boek]
Bergen, D. \ 2014
Crowdfunding of financiering door het grote publiek is een nieuwe manier om geld bijeen te krijgen voor de realisatie van een bepaald project. Het is een concept waarbij vele kleine investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om kleine bedragen t ...
help
'Investeren in een hecht samenwerkingsverband' : financiering van internationale ambities : themanummer internationalisering \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2014
Onderwijsinstellingen hebben vaak meer ambities dan ze zich financieel kunnen permitteren. Om met financiële ondersteuning je internationale ambities waar te maken, is samenwerking nodig. Gonneke Leereveld, projectmanager bij Wellantcollege doet uit ...
help
Saskia Goetgeluk secretaris Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: “praktijk bepaalt waarmee de Topsector aan deur klopt bij ministeries” \ Buitenstebinnen [Artikel]
2014
Het is een piepkleine organisatie; de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Vier mensen maar. Maar wel een die verweven is met de drie grote netwerken om zich heen: van ondernemers en brancheorganisaties, kennisinstellingen en Rijksoverheid en reg ...
help
Mestinvesteringsfonds van start : Agrifirm mede-initiatiefnemer \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2013
In de Tweede Kamer wordt veel gesproken over de nieuwe mestwetgeving. Onderdeel van de plannen is dat boeren met een mestoverschot op hun eigen erf verplicht zijn een deel van de mest te verwerken. Op korte termijn moet er veel mestverwerkingscapacit ...
help
Marc Stals, fondsmanager van het Mestinvesteringsfonds: ‘het is de kunst om mest het stempel van grondstof in plaats van afvalproduct te bezorgen’ \ Biobased economy magazine [Artikel]
2013
‘Wij krijgen als sector van de Rijksoverheid een kans geboden om mest te gaan verwaarden en daar moeten wij gezamenlijk gebruik van maken. Het mestinvesteringsfonds kan participeren om kansrijke projecten van de grond te krijgen. Er is daarbij nog st ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.