help
Beplantingen op verdedigingswerken [Boek]
Boosten, M. \ Jansen, P. \ Borkent, I. \ cop. 2012
Het boek 'Beplantingen op verdedigingswerken' maakt de aanwezige kennis over de historische beplantingen en het beheer van beplantingen op verdedigingswerken toegankelijk voor terreineigenaren, natuurbeheerders, beleidsmakers, bestuurders, ontwerpers ...
help
Een nieuw fort, werk aan het Spoel : (te) mooi gemaakte krijgsgeschiedenis \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Nolden, M. \ 2012
Aan de Lekdijk bij Culemborg is een fort gerenoveerd. In opdracht van de gemeente Culemborg is het gebied heringericht. Met de komst van een amfitheater is er een publieksvriendelijke ruimte gecreëerd
help
Compleet landschap voor vleermuizen : nieuwe Hollandse Waterlinie meer dan overwintering \ Zoogdier [Artikel]
Jansen, E. \ Limpens, H. \ Vreugdenhil, S. \ 2011
Op veel locaties binnen de Nieuwe Waterlinie meer dan overwintering wordt een herontwikkeling voorzien. Bekend is dat de forten van deze linie een grote waarde hebben voor overwinterende vleermuizen. Uit onderzoek van de Zoogdiervereniging blijkt ech ...
help
Doorgezaagde bunker symbool inundatie: nieuwe natuur Molenkade in rijke Nieuwe Hollandse Waterlinie \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
2010
Vier jaar werk en drie miljoen euro waren nodig om de ontbrekende schakel in het rijke stuk Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Gorinchem en Culemborg te voltooien. Minister Gerda verburg (LNV) opende een stukje van de geheime verdedigingslinie voor h ...
help
Nederlandse forten komen tot leven! : onderzoek rondom functieveranderingen van forten [Studentenverslag]
Eikelboom, J. \ Graaf, A. van der \ Schotanus, M. \ 2010
Een verdedigingslinie is een aaneenschakeling van vestingen, forten en kastelen, die Nederland vanaf de 80 jarige oorlog beschermden tegen de vijand. Nederland heeft ongeveer 21 verdedigingslinies. Vandaag de dag zijn de militaire verdedigingslinies ...
help
Investeren in cultuurhistorie loont \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Smit, J. \ Vehof, F. \ 2010
Met zijn talrijke dijken, kanalen, forten en andere verdedigingswerken is de 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie een cultuurhistorisch bouwwerk van formaat. Februari 2008 besloten de overheid, provincies, gemeenten en waterschappen de voor ...
help
Een eigen afslag en parkeerplaats voor Fort Altena \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
'Behoud door ontwikkeling' is het ideaal voor cultureel erfgoed. Een mooie slogan. Maar in de praktijk betekent het hard werken, bewijst de renovatie van Fort Altena aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En vooral heel veel geduld. 'Als alles goed gaat ...
help
Versteende ridders in zicht! \ Delta : de groene driehoek tussen ontwerp, techniek en beheer [Artikel]
Rijnsbergen, L. van \ Tricht, T. van \ 2010
Ontwerper Ronald Rietveld groeide op in Gorinchem, één van de vestingsteden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En daar ontstond zijn passie voor het rivierenlandschap met zijn forten en bunkers. Hij begon hij een onderzoek naar de ruim 700 betonwerk ...
help
Groen dijkontwerp bij Fort Steurgat \ Delta : de groene driehoek tussen ontwerp, techniek en beheer [Artikel]
Peters, N. \ Oosterhoudt, L. van \ 2010
Voor zijn ontwerpen haalt Robbert de Koning graag inspiratie uit water en de natuur: hoe deze elementen landschappen hebben gevormd en hoe mensen in deze landschappen zijn gaan wonen. Dit komt samen in zijn ontwerp voor een innovatieve dijk bij Fort ...
help
GeoFort [Website]
Stichting GeoFort \ 2009
GeoFort in Herwijnen moet maximaal 50.000 bezoekers per jaar gaan trekken. Dat is voor de langere termijn de prognose van Bart Bennis en Willemijn Simon van Leeuwen die het Fort aan de Nieuwe Steeg aan het omvormen zijn tot hét centrum van Nederland ...
help
Evaluatie van de effecten van maatregelen genomen in het kader van de eutrofiëringbestrijding in fortgracht Ruigenhoek 1997-2006 : conclusies (deel)onderzoeken [Boek]
Heuts, P. \ 2009
Problemen ten aanzien van de zwemwaterkwaliteit in fortgracht Ruigenhoek (Zwembad ‘de Kikker’) hebben ertoe geleid dat een onderzoek is gestart naar maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het waterschap heeft de nulsituatie vastgelegd en is ...
help
Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie [Boek]
Steenbergen, C. \ Zwart, J. van der \ Grootens, J. \ Brons, R. \ Bosma, K. \ 2009
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is cartografisch uitgewerkt aan de hand van een viertal thema’s: de ligging van het landschap, het inundatiesysteem, het strategische stelsel en recente ontwikkelingen. De linie openbaart zich als een wijdvertakt milita ...
help
De Nieuwe Hollandse Waterlinie : versteende ridders, levende forten - [Dl. 2]: Levende forten [Boek]
Junte, J. \ Rhoon, H. van \ Lahr, M. \ cop. 2009
De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt als een parel verscholen in het Nederlandse landschap. Ooit was het bedoeld als de voornaamste verdedigingslinie van ons land - ingenieus gebruik makend van het water. De forten vormen de meest markante onderdelen ...
help
De Nieuwe Hollandse Waterlinie : versteende ridders, levende forten - [Dl. 1]: Versteende ridders [Boek]
Koen, D. \ Rietveld, R. \ Simons, A. \ Rijkenberg, F. \ cop. 2009
De Nieuwe hollandse waterlinie bestond niet alleen uit forten en sluizen en een systeem van inundatievelden. Ook honderden betonwerken vormden er een wezenlijk onderdeel van. De kazematten en de groepsschuilplaatsen liggen nu als verweesde elementen ...
help
Fort Asperen en het Lingekwartier: voorbeeldproject in de Nieuwe Hollandse Waterlinie \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Assche, P. van \ 2009
Landschappelijke impact van de waterlinie. Derde bijdrage in de reeks A wider view on cultural landscapes in Europe. Beschrijving van de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, met Fort Asperen als voorbeeldproject. Met meerdere partijen wor ...
help
Atlas of the New Dutch Water Defence Line [Boek] - 1e dr
Steenbergen, C. \ Zwart, J. van der \ Grootens, J. \ Brons, R. \ Colenbrander, B. \ Bosma, K. \ 2009
help
Monitoring flora, vegetatie, dag- en nachtvlinders en vleermuizen van Liniedijk en forten bij Spaarndam in de periode 2001-2008 [Boek]
Kruijsen, B. \ Zumkehr, P. \ Diemeer, J. \ 2009
Het monitoring-onderzoek richt zich op het volgen van de ontwikkelingen in de vegetaties, dag- en nachtvlinders en sinds 2006 ook de vleermuizen. Het nachtvlinderonderzoek is uitbesteed aan Piet Zumkehr, een bekende nachtvlinderspecialist in ons land ...
help
The historic vegetation of Fort bij Vechten excursion November 25th, 2009 [Boek]
Boosten, M. \ 2009
help
De verboden kringen van Fort Pannerden \ Terugblik : de Betuwe aangekaart : een historische topografie [Hoofdstuk uit boek]
Asperen, C. van \ 2009
De hier gepubliceerde kaart van 1878 illustreert duidelijk de sperfort-functie. De kaart is gemaakt door de afdeling Genie van het leger. Daarin staan de percelen opgetekend die behoorden tot de zg. verboden kringen van het fort, die de verdedigers e ...
help
Dietary folate intake: is there a need for folic acid fortification in the Netherlands? [Proefschrift]
Winkels, R.M. \ 2008
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.