help
Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen [Poster]
Messelink, G. \ Leman, A. \ Weel, P. van \ Holstein-Saj, R. van \ Vijverberg, R. \ Kruidhof, M. \ Huang, T. \ Wiegers, G. \ Tol, R. van \ [2016]
Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. ...
help
Workshop Plantweerbaarheid 2.0 : Leren van de ecologie [Presentatie]
2016
Workshop van het PlantgezondheidEvent 2016. Deze workshop omvat twee presentaties. 1) Leren van de levende natuur. 2) Hoe verweren planten zich tegen trips?
help
Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas \ Onder glas [Artikel]
Messelink, G. \ Leman, A. \ 2016
Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage t ...
help
Eindrapportage Frugi Venta "Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij" [Boek]
Frugi Venta \ 2015
Dit project richt zich op de toepassing van CATT (controlled atmosphere & temperature treatment) als een bestrijdingsmaatregel voor een aantal (fytosanitaire) plaag/product combinaties die de internationale handel belemmert in de sectoren van de groe ...
help
Toplaag voor stimulatie bladroofmijten tegen trips in Alstroemeria [Poster]
Bloemhard, C. \ Messelink, G. \ Garcia, N. \ [2015]
Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. Het onderzoek met toplagen heeft laten zien dat het mogelijk is om tot een betere bestrijding van trips te komen door roofmijten in het gewas te onders ...
help
Krachtpatsers in de kas \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Goud, J.K. \ 2015
Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet b ...
help
Stomen als mechanische bestrijding tegen tripspoppen : na stomen uitkijken voor herbesmetting \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2015
Chrysanten zijn erg gevoelig voor Californische trips (Frankliniella occidentalis). Chemische bestrijding wordt steeds moeilijker. Er zijn voldoende correctiemiddelen voorhanden en de ontwikkeling van resistentie ligt daardoor op de loer. De bovengro ...
help
Testen van stoffen met een mogelijk afwerende werking op trips [Boek]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ [2014]
Secundaire plantenstoffen, zoals essentiële oliën, hebben het vermogen om te interfereren met het selectieproces van een geschikte waardplant door een plaaginsect. In het eerste gedeelte van dit verslag worden de resultaten beschreven van laboratoriu ...
help
Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect [Boek]
Grosman, A. \ Linden, A. van der \ Bloemhard, C. \ Holstein-Saj, R. van \ Tol, R. van \ Messelink, G. \ [2014]
Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor vo ...
help
Adjuvants can greatly improve activity of crop protection products : controlling spider mite and thrips in cucumber and peppers \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2014
It is well known that adjuvants can improve the functioning of crop protection products. For products that are applied on a large scale, for example to cereals, potatoes or soya, they are often integrated into the formula. In greenhouse horticulture, ...
help
Hulpstoffen kunnen werking van middelen aanzienlijk verbeteren : bestrijding spint en trips in komkommer en paprika \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2014
Dat hulpstoffen de werking van gewasbeschermingsmiddelen kunnen verbeteren is al langer bekend. Bij grootschalig toegepaste middelen in bijvoorbeeld granen, aardappelen of soja, zijn ze daarom vaak in de formulering geïntegreerd. In de glastuinbouw, ...
help
Movie Coenosia thrips [Video]
2013
Filmpje over de roofvlieg Coenosia attenuata die een aanval doet op de Californische trips (Frankliniella occidentalis).
help
Lure & Infect trips [Poster]
Messelink, G. \ Holstein-Saj, R. van \ Kok, L. \ [2013]
Californische trips, Frankliniella occidentalis , is een groot knelpunt in de sierteelt waar de bestrijding leunt nog sterk op inzet van pesticiden. Een goed alternatief systeem voor pesticiden kan alleen bereikt worden met een systeemaanpak, waarbij ...
help
Orius insidiosus \ Onder glas [Artikel]
Bioline, S. \ 2013
help
Basiskennis roofmijten voor een betere plaagbestrijding : literatuurstudie naar de effecten van gewas, klimaat en licht op generalistische bladbewonende roofmijten [Boek]
Messelink, G. \ Holstein-Saj, R. van \ 2012
Doel van dit project is om de belangrijkste basiseigenschappen van generalistische roofmijten in kaart te brengen, om daarmee een beter advies te kunnen geven over de inzet van roofmijten in o.a. de teelt van potplanten. Gestart wordt met een literat ...
help
Impatiens-vlekkenvirus in Phalaenopsis [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ Pnam, K. \ Kock, M. de \ cop. 2012
In de teelt van Phalaenopsis worden telers de laatste jaren geconfronteerd met een bladsymptoom bestaande uit concentrische kringen, vooral op de jongste bladeren. De aantasting varieert van mild (een enkele chlorotische kring) tot ernstig (afsterven ...
help
Mesurol, een zegen voor aardbei onder bescherming : thema aardbeien \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Melis, P. \ Van Delm, T. \ Stoffels, K. \ 2012
Sinds oktober 2011 kan Mesurol ingezet worden tegen trips in de aardbeienteelt onder bescherming. Als opruimbehandeling is het na een teelt met tripsproblemen de bedoeling de volgende teelt zo zuiver mogelijk aan te vatten. Mesurol is in de eerste pl ...
help
Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos : agressievere predatoren nodig \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ Pijnakker, J. \ 2012
De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrij ...
help
Diverse resultaten proefwerk 2010 van de Afdeling Azalea en Rhododendron kort toegelicht \ Verbondsnieuws : vakblad voor de Belgische sierteelt en groenvoorziening [Artikel]
Pauwels, E. \ 2011
help
Rosen - thripsfrei dank Nützlingseinsatz Frankliniella occidentalis \ Das TASPO Magazin fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Götte, E. \ 2011
In de rosenteelt zijn de kosten van biologische bestrijding hoog, maar een andere oplossing is amper een optie vanwege resistentie tegen chemische bestrijdingsmiddelen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.