help
Betere klimaatbeheersing bij freesia belangrijker dan energiebesparing : gelijkmatiger telen door betere klimaatbeheersing \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2016
Freesiatelers Peter en Pieter Hofland uit Maasdijk doen er veel aan om hun klimaat goed te regelen. Ze meten op verschillende hoogtes binnen en buiten de kas en hebben onder andere geïnvesteerd in middelen die het inzicht in het klimaat verbeteren en ...
help
CO2 uit buitenlucht [Boek]
Weel, Peter van \ Vanthoor, Bram \ 2016
Het verhogen van de CO2 concentratie in een kas wordt door allerlei oorzaken moeilijker en draagt ook niet bij aan de energie neutrale kas. Omdat de CO2 concentratie in de buitenlucht boven een waarde van 400 ppm is gekomen loont het wellicht om deze ...
help
Meer rendement uit licht en CO2 bij Freesia [Boek]
Trouwborst, G. \ Hogewoning, S. \ Pot, S. \ 2015
Deze studie naar grenswaarden voor een energie-efficiënte belichtingsstrategie en CO2-dosering bij het gewas Freesia is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische zaken in het kader van het programma Kas al ...
help
Onderzoek stuurlicht freesia winter 2012-2013 : praktijkonderzoek met lage intensiteit LED belichting tijdens de donkerperiode [Boek]
Kromwijk, A. \ Echtelt, E. van \ Akerboom, T. \ Pronk, H. \ [2015]
In een praktijkproef is het effect van stuurlicht onderzocht bij Freesia. In een kas met hoge intensiteit assimilatie-belichting (96 μmol.m-2.s-1 SON-T) is de cultivar Ambassador tijdens de gehele donkerperiode belicht met 4 μmol.m-2.s-1 rood of verr ...
help
Onderzoek stuurlicht freesia winter 2013-2014 : praktijkonderzoek met lage intensiteit LED belichting tijdens de donkerperiode [Boek]
Kromwijk, A. \ Hogeveen-van Echtelt, E. \ Akerboom, T. \ Pronk, H \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ [2015]
In een praktijkproef bij Akerboom Freesia is onderzocht of een deel van de SON-T belichting vervangen kan worden door lage intensiteit stuurlicht, wat kan zorgen voor energiebesparing op het elektraverbruik van de belichting. Toepassing van rood of v ...
help
Hoop op revolutionaire stap in freesiateelt \ Kas [Artikel]
Langen, E. \ 2015
Ze hebben uiteindelijk gezamenlijke doelen: de freesia meer sierwaarde geven én de teelt van freesia’s meer lonend maken. Twee vooraanstaande freesiakwekers en een grote vermeerderaar investeerden daartoe in een groeicel van vier vierkante meter. Uit ...
help
Stuurlicht Freesia : Energiek 2020 event [Poster]
Kromwijk, A. \ Helm, F. van de \ [2014]
Door lage intensiteit stuurlicht in de nacht te combineren met een lagere intensiteit groeilicht overdag dan normaal kan mogelijk dezelfde productie en kwaliteit worden behaald als bij een normaal gangbare hoge intensiteit groeilicht zonder stuurlich ...
help
Beheersing luchtvochtigheid in Freesia en Anjer : praktijkproeven en deskstudie naar energiebesparing door "Het Nieuwe Telen" binnen het project "Uitbreiding Parapluplan toevoeren buitenlucht" [Boek]
Helm, F. van der \ Weel, P. van \ Kromwijk, A. \ Zwart, F. de \ Garcia, N. \ Pronk, H. \ [2014]
Het onderzoek in dit rapport maakt onderdeel uit van het programma Kas als Energiebron. Binnen dit programma valt dit onderzoek onder het transitie pad teeltstrategieën. Doel van dit programma is dat bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen profiteren ...
help
Freesia op substraat : praktijkproeven 2013 en 2014 [Boek]
Blok, C. \ Kromwijk, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ [2014]
Het doel van dit onderzoek is informatie verzamelen, analyseren en presenteren voor en aan de groep belangrijke actoren in de Freesiateelt en vertegenwoordigers van de landelijk Freesiacommissie om gezamenlijk te komen tot de ontwikkeling van een tee ...
help
Select Plant maakt teeltmateriaal van topkwaliteit herkenbaar : belangstelling kwaliteitspredikaat verschilt van gewas tot gewas \ Buitenstebinnen [Artikel]
2013
Op verzoek van het bedrijfsleven heeft Naktuinbouw in de loop der jaren verschillende kwaliteitplus- systemen ontwikkeld die uitgangsmateriaal van bovengemiddelde of topkwaliteit herkenbaar maken voor afnemers. Eén van die kwaliteitslabels is Naktuin ...
help
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia : indicatief praktijkonderzoek naar de effecten van stuurlicht met LED lampen en groeilicht met plasmalampen [Boek]
Helm, F. van der \ Dueck, T. \ Pronk, H. \ Penning, P. \ cop. 2013
Wageningen UR glastuinbouw heeft samen met Penning Freesia en Pronk Consultancy in 2012 onderzoek gedaan naar de teeltkundige toepassingsmogelijkheden van LED- en zwavelplasmalampen in de teelt van. Met LED onderzoeksmodules is dagverlenging gerealis ...
help
Preparatie-aanpassing bij freesia : (2011/2012) [Boek]
2012
De freesiateelt kent diverse fasen. Belangrijkste onderscheid wordt gemaakt in de kas en preparatiefase. In de praktijk is bekend dat beide met elkaar verband houden. De preparatie is noodzakelijk om het plantmateriaal uit de rust te krijgen. Het rep ...
help
Belichtingsonderzoek Freesia : led en plasma lampen in de najaarsteelt van Freesia [Presentatie]
Helm, F. van der \ 2012
Powerpointpresentatie over led en plasma lampen in de najaarsteelt van Freesia.
help
Nachtelijk stuurlicht geeft freesia groeispurt \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
2012
Wat zouden nieuwe typen lampen voor de freesiateelt kunnen betekenen? In een onderzoek bij Penning Freesia werden led-lampen en zwavelplasmalampen op hun nut getest. Rood en verrood stuurlicht in de nacht geeft opmerkelijke resultaten.
help
Ideaalbeeld freesia op de kop \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2012
Een onderzoek naar bodemisolatie in freesia heeft niet het bedoelde effect opgeleverd. Maar het heeft wel het ideaalbeeld van de plant op zijn kop gezet. De schraalste planten leverden de mooiste takken op.
help
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in freesia : effect van stuurlicht met LED- en groeilicht met plasmalampen [Poster]
Helm, F. van der \ Dueck, T. \ Pronk, H. \ Penning, P. \ Kromwijk, A. \ [2012]
Meten meerwaarde nieuwe lampen (LED - en plasmalampen ) voor teelt van Freesia met als doel : • Beperken overmatige lengtegroei in najaarsteelt • Bepalen i nvloed op uitgroei en kwaliteit van haken
help
Freesia geprezen om geur : bloemistenpanel forum discussie [Boek]
Vermeer, F. \ Borgdorff, A.M. \ 2011
Het bloemistenpanel is een online onderzoeksinstrument van het Productschap Tuinbouw (PT) . Met ingang van 2010 heeft het PT in Nederland, Duitsland, Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk eigen bloemistenpanels opgebouwd. Per land hebben zo‟n 600 b ...
help
Freesia groeimodel : ontwikkeling van een groeimodel voor gebruik door telers [Boek]
Labrie, C. \ Visser, P. de \ Buwalda, F. \ Helm, F. van der \ cop. 2011
Referaat Wageningen UR Glastuinbouw heeft in nauwe samenwerking met de freesiasector en met financiering van de sector via het Productschap TuinbouwT onderzoek gedaan naar de (kwantitatieve) effecten van klimaat op groei van Freesia, en heeft dit ver ...
help
Verneveling en luchtbeweging in freesia vragen om 'anders denken' \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Middelburg, A.-F. \ 2011
In theorie en praktijk blijkt dat twee stappen van Het Nieuwe Telen de freesiateelt voordelen biedt. Verneveling en luchtbeweging. Er is voor telers nog wel een omslag in denken nodig.
help
Het nieuwe telen freesia : ontwerp van een energiezuinig teeltconcept [Boek]
Weel, P. van \ Labrie, C. \ Helm, F. van der \ cop. 2011
Wageningen UR Glastuinbouw heeft in opdracht van het PT en het ministerie van EL&I in het kader van Kas als Energiebron voorbereidend onderzoek gedaan naar een energiezuinig teeltconcept voor Freesia (“Het Nieuwe Telen”). De warmtevraag van de gangba ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.