help
De duizendpoot van Staatsbosbeheer : de beleving van het tegelijkertijd werken in de binnen en buitenwereld: de tussenfunctie van beheerders en boswachter [Boek]
Meijer, J. \ Stobbelaar, D.J. \ Boerma, S. \ 2015
De tussenfunctie bestaat! De beheerder en boswachter werken als intermediair tussen de organisatie en de buitenwereld. De netwerksamenleving heeft duidelijk invloed op het werk van beheerders en boswachters. Zowel organisatie als buitenwereld hebben ...
help
Goed voorbeeld doet goed volgen : tips en vuistregels voor de toolboxmeeting \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Bredius, P. \ 2015
Hoe jij je gedraagt, heb je onbewust gekopieerd van anderen die een voorbeeld voor je zijn geweest, zoals je ouders of andere familie, meesters, juffen et cetera. Zo is het ook in je werk. Het gedrag van je werkgever bepaalt hoe jij je gedraagt. En z ...
help
Korte metten met het ‘overlegsyndroom’ : effectief vergaderen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Vrijwel niemand vergadert graag. Maar toch gebeurt het binnen alle bedrijven en organisaties. Vooral op maandag en dan staan veelal weer dezelfde onderwerpen op de agenda. Besluiten worden er niet vaak genomen. Wim van Gennip en Peter de Ries, beide ...
help
Gezond, veilig en duurzaam werken : aan de slag met duurzame inzetbaarheid [Boek]
Stigas \ 2015
In de periode 2011-2012 is met het project Vandaag Werken aan Morgen in Bos en Natuur onderzoek gedaan naar de onderwerpen werkvermogen, werkbeleving, leefstijl en agressie en geweld. De uitkomsten hiervan vormen aanleiding dit boekje te ontwikkelen. ...
help
Thema: werken met vrijwilligers \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
2015
In Nederland zijn 5,8 miljoen vrijwilligers te vinden, dat is ongeveer 38% van de bevolking. Gemiddeld besteden zij zo’n 5 uur per week aan vrijwilligerswerk. Veel vrijwilligers zetten zich in voor hun eigen buurt of wijk en doen dit, omdat ze het in ...
help
Preventie van beroepsziekten : mogelijkheden voor beleidsintensivering [Boek]
Sax, M. \ Hollander, M. \ 2015
Het Ministerie van SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten, en heeft om die reden Panteia, in samenwerking met VHP Human Performance, opdracht gegeven onderzoek te doen d ...
help
‘ De teamsessies maken alles in prettige sfeer bespreekbaar’ \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2015
Elk team heeft succesfactoren en pijnpunten. Hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar, de teamleden en de leidinggevende? Met een doelgerichte analysemethode op basis van vragenlijsten, individuele gesprekken en teamsessies kunnen ondernemers d ...
help
Sociale innovatie in de praktijk : uitwisseling met meerwaarde \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kappe, M. \ 2014
Lucas Marijs van adviesbureau Movares en Marco van der Zee van waterschap Hollandse Delta hebben voor een half jaar van plek gewisseld. Met als doel ervaringen uit te wisselen en kennis te delen op het gebied van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap ...
help
Formulier voor functioneringsgesprekken [Boek]
[ca. 2014]
Formulier om gegevens van een medewerker in te vullen bij een functioneringsgesprek en een uitgebreider formulier voor een functioneringsgesprek op agrarische bedrijven.
help
Sectorplan Hoveniers en groenvoorziening geslaagd : ‘3,5 miljoen in het potje’ \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Batenburg, J. \ 2014
In het sociaal akkoord heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken dat ze hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt verder oppakken om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en gevolgen van de crisis te bestrijden. Daart ...
help
Inzet van sw-mensen is een vak op zich, maar wel bevredigend als het eenmaal loopt : Rob van de Werf: beheerders vaak te laconiek als het gaat om toepassing Flora- en faunawet \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2014
Voor het inmiddels traditionele interview met een CEO in dit blad is het een goede gewoonte om de geïnterviewde de interviewlocatie te laten kiezen. Meestal wordt dan een recent opgeleverd aanlegproject gekozen. Logisch; je kiest iets waar je trots o ...
help
Wie is 'de meest inspirerende tuinbouwvrouw'? \ KAS magazine [Artikel]
Langen, E. \ 2014
"Is dat niet een beetje te veel eer...?" Die opmerking werd verschillende keren gemaakt toen alle vrouwelijke kandidaten voor Ranking te Grower 2014 'meest inspirerende tuinbouwvrouw' werden nagebeld om te vragen of ze het leuk vinden mee te doen aan ...
help
Nieuwe Participatiewet lijkt stap vooruit voor sw-bedrijven : Harald Krijt, Eemfors: ‘Groen zal altijd een belangrijke banenmotor blijven \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
Geen echte ceo deze keer, maar een interview met Harald Krijt, manager van de groene poot van sw-bedrijf Amfors in Amersfoort. Opmerkelijk aan dit sw-bedrijf is dat het als een van de weinige een aantal gespecialiseerde ploegen heeft die landelijk wo ...
help
Profielschets potentiele professional : in het proces van regionale voedselvoorziening [Boek]
[2013]
De vraag naar regionaal geproduceerd duurzaam voedsel, voortkomend uit betrouwbare voedselketens, neemt toe. Deze vraag wordt onderstreept door de boodschap uit de nota Agro&Food; werk aan een duurzamer en maatschappelijk gewaardeerd voedselproductie ...
help
Bestuur vakgroep enthousiast na vragenlijst : enquête interieurbeplanters toont betrokkenheid en saamhorigheid \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Faassen, R. \ 2013
Het was een behoorlijks arbeidsintensieve onderneming, maar het resultaat mag er zijn: het bestuur van de vakgroep Interieurbeplanters van Branchevereniging VHG ging vrijwel alle leden af om vragen te stellen en te discussiëren over het vak en de rol ...
help
Goed werknemerschap in de tuinbouw- en groensector : eindrapportage [Boek]
2012
Door de ontgroening en vergrijzing zal de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt toenemen. Werkgevers zullen van werknemers verlangen dat zij langer, meer en flexibeler gaan werken. Jaarlijks is er vanuit de tuinbouwsector vraag naar minimaal 19.000 'ni ...
help
Een referentiemodel voor de akkerbouw \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Kruize, J. \ 2012
Voor een organisatie is het belangrijk om inzicht te hebben in de eigen bedrijfsvoering. Referentiemodellen voor een domein, sector of type organisatie kunnen hierbij ondersteuning bieden. Tot voor kort was er geen actueel referentiemodel voorhanden, ...
help
Waarom verandert mijn medewerktster niet mee? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Westerop, H. \ 2012
Probleemstelling over het minder functioneren van een betrokken en goede arbeidskracht na het bijsturen van de arbeidsprestaties op aantallen. Wat kan de reden zijn dat de medewerkster niet mee verandert met haar collega's?
help
De nieuwe structuur van FloraHolland \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Zwet, C. van der \ 2012
FloraHolland heeft haar organisatiestructuur aangepast. Besluiten worden niet meer per vestiging genomen, maar per functie. FloraHolland kan hierdoor efficiënter en slagvaardiger opereren. Maar wie doet nu wat? En welke plannen liggen er voor dit jaa ...
help
'Het is belangrijk om over de grens te kijken' \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Mens, R. \ 2012
Wat hebben een Nederlands hoveniersbedrijf, een bouwbouwkundige school uit Estland en een tuinarchitect uit Frankrijk met elkaar gemeen? Ze zijn alleen aangesloten bij het Yebisu-project. Dit is een Europees uitwisselingsproject om vakkennis te delen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.