help
Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming [Boek]
2017
Moderne agro-ecosystemen bieden vaak weinig kansen voor een efficiënte natuurlijke plaagbeheersing. Anders dan veel akkerplanten die gemakkelijk grondbewerkingen overleven als zaad of ondergrondse wortelstok, moet de nuttige fauna elk jaar opnieuw de ...
help
Symposium 'Hoe een koe een haas vangt' Jan Willem Erisman bij CAH Vilentum [Video]
Erisman, J.W. \ 2016
21 april 2016 vond het symposium 'Hoe een koe een haas vangt' (over nieuwe onderzoek ideeën) plaats bij CAH Vilentum in Dronten. De toespraak van Prof. dr. ing. Jan-Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut) tijdens dit symposium.
help
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bukovinszky, T. \ Blesmeijer, J.C. \ Wäckers, F.L. \ Prins, H.H.T. \ Kleijn, D. \ 2016
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Nagegaan wordt of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in dez ...
help
Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Rijn, P.C.J. van \ 2016
Veel diersoorten zijn afhankelijk van meer dan één type habitat. Voor roofinsecten die een rol spelen bij de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw is een model ontwikkeld dat berekent hoe groot het relatieve belang is van elk habitat voo ...
help
Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ozinga, W.A. \ Geerts, R.H.E.M. \ Hennekens, S.M. \ Schaminée, J.H.J. \ 2016
Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen ...
help
Functionele diversiteit mycorrhizaschimmels onder druk door stikstofdepositie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ozinga, W. \ Kuyper, T.W. \ 2015
Bosbodems kunnen veel verschillende ectomycorrhiza-vormende schimmels herbergen. In de herfst is een glimp van deze ondergrondse rijkdom te zien via de vorming van vruchtlichamen (‘paddenstoelen’). De ectomycorrhizaschimmels spelen een belangrijke ro ...
help
Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mulder, C. \ Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Verweij, W. \ 2015
In het (inter)nationale biodiversiteitsbeleid definieert men natuur vooral in termen van soorten en ecosystemen. Met de groeiende aandacht voor de functionele diversiteit van planten en dieren is echter het besef doorgedrongen, dat kwalificaties als: ...
help
Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën [Factsheet]
Zanen, M. \ Luske, B. \ Daniels, L. \ 2015
Biodiversiteit is de basis voor het menselijk welzijn. Het levert namelijk grondstoffen zoals graan en katoen en zorgt voor de afbraak van dode dieren en planten (mineralisatie), bestuiving van landbouwgewassen en b.v. het zuiveren van water. Intensi ...
help
Gezonde bodem, duurzame landbouw [wetenschap] \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
Er leven meer soorten in een handvol grond dan er wilde planten groeien in Nederland. Dat bodemleven staat echter mede onder druk door moderne landbouw ofwel intensiever grondgebruik, signaleert Wim van der Putten in een overzichtsartikel in Nature. ...
help
Biodiversiteit versnelt evolutie : waarom planten in mengculturen meer opbrengen dan in monoculturen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2014
Graslandplanten die opgroeien met andere soorten veranderen zichtbaar sneller dan als ze alleen tussen soortgenoten opgroeien
help
Graan als dekvrucht meezaaien bij graslandvernieuwing \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ 2013
Graslandvernieuwing in het voorjaar is niet populair. Toch ontkom je er soms niet aan. Is het meezaaien van graan een mogelijkheid om de negatieve effecten op te vangen? Om dit uit te testen is in het voorjaar van 2012 in het kader van het project ‘B ...
help
Pesticides and biodiversity : agricultural productivity and biodiversity conservation [Boek]
2013
This report looks at the important role that the responsible use of pesticides can play in protecting the benefits of biodiversity, whilst reducing the impact of biodiversity based threats to agriculture. It explains how the research and development, ...
help
Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen? [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2013
Powerpoint presentatie over de vraag of bloeiende bermen en akkerranden kunnen bijdragen aan een natuurlijke plaagbeheersing van de Eikenprocessierups. Succes en faalfactoren van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) in de akkerbouw en aandacht voor d ...
help
Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen? [Poster]
Alebeek, F. van \ [2013]
Poster over de vraag of bloeiende bermen en akkerranden kunnen bijdragen aan een natuurlijke plaagbeheersing van de Eikenprocessierups. Succes en faalfactoren van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) in de akkerbouw en aandacht voor de aanpak en conc ...
help
De ontwikkeling van een indicator voor het bodemleven en de bodemkwaliteit van akkergronden op basis van overige aaltjes [Boek]
Keidel, H. \ Zanen, M. \ 2013
Om vast te stellen of de doelen voor duurzamer bodemgebruik worden gehaald, kunnen indicatoren worden gebruikt. Op basis van de wetenschappelijke literatuur bleek dat aaltjes relevant zijn voor het bodemvoedselweb en de functionele biodiversiteit. Oo ...
help
Film Akkerranden voor FAB in de Hoeksche Waard [Video]
2013
Insecten in bloemenranden rondom akkerbouwpercelen bestrijden plagen in de gewassen. De bloemen voeden de plaagonderdrukkende insecten met pollen en nectar. Dit noemen we FAB. Functionele Agro Biodiversiteit. Dat is slim gebruik maken van wat de natu ...
help
Biodiversiteit van de rand naar het land [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2013
Powerpointpresentatie over akkerranden. Er wordt ingegaan op doelen, aanleg, verschillende soorten randen, functionele agrobiodiversiteit en bijen.
help
Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2013
Powerpointpresentatie over (agro)biodiversiteit, ecosysteemdiensten, doelen en aanleg van akkerranden en functionele agrobiodiversiteit (FAB).
help
Wat kan groen voor je doen? [Brochure]
[ca. 2013]
Verlies aan biodiversiteit is niet alleen een zaak van ecologen en wetenschappers. De natuur is cruciaal voor al het leven op deze planeet en we kunnen daar zelf heel veel aan bijdragen. Door bewust te handelen en de natuur in de woonomgeving zo veel ...
help
Functionele biodiversiteit in de laanboomteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Moens, J. \ De Bleeker, V. \ De Vos, A. \ Verschoren, L. \ 2012
Door de invoering van de Europese richtlijn 2009/128/EC zijn boomkwekerijen verplicht om aan geïntegreerde gewasbescherming te doen. Eén van de basisprincipes hiervan is de preventie van schadelijke organismen. Het beschermen en bevorderen van nuttig ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.