help
Geen paalrot in Woerden door zuurstofremmende kleilaag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nelemans, P. \ Profittlich, M. \ 2015
Uitgebreid en innovatief funderingsonderzoek in 2014 bij woningen in het Schilderskwartier in Woerden had een verrassende uitkomst: schimmels tasten op deze specifieke locatie de grenen en vuren palen niet aan door het zuurstofarme bodemmilieu. Dit a ...
help
Zomereik gaat vrijuit na beschuldiging van woningverzakking : na grondige second opinion trekt bewoner claim bij gemeente in \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2015
Nabij het dorp Peize in de gemeente Noordenveld staat een woning waarin zeer ernstige scheurvorming door verzakking is opgetreden. De bewoner claimde dat de boom bij de woning de oorzaak van de verzakking zou zijn. Boom-KCB heeft dit met een onderzoe ...
help
Funderingen van biocomposiet \ Kennis & innovatie [Artikel]
2015
Van alle wereldwijd gewonnen delfstoffen wordt de helft gebruikt voor de bouw. Voor de fundering worden per gebouw alleen al tonnen cement, zand, kiezels en staal verwerkt. Hoogste tijd om te onderzoeken in hoeverre een fundering van hernieuwbare, bi ...
help
Oude lavafundering versterkt tot hoog niveau : stijfheidswaarde goed door mengen met schuimbitumen en cement : dossier Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dekker, A. den \ Boom, W. van den \ 2014
In Zwijndrecht is een deel van de Ringdijk versterkt. Dat gebeurde door de bestaande lavafundering te mengen met schuimbitumen en cement. De resultaten hiervan zijn goed, het nieuwe wegdek heeft een goede stijfheidswaarde. Daarbij is het ook zo dat d ...
help
Nieuw 'low corrosion'-staal: AMLoCor \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Mulders, P. \ 2014
In funderingstoepassingen, zo ook in maritieme omgevingen, is staal al decennia lang het bouwmateriaal bij uitstek. Met name in kadeconstructies worden stalen damwanden en combiwanden toegepast. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in het ontwerp ...
help
Inspectie kademuren met 3D realtime akoestische opnamen : dossier Ondergrondse constructies en geotechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Made, C.J. van der \ Hoogenberk, R. \ 2014
Binnenstedelijke kademuren staan momenteel in de belangstelling. Wat de status is van het deel beneden de waterlijn is veelal onbekend. Door gebruik te maken van de '3D real-time akoestische camera' is het mogelijk om 'filmopnamen' te maken van de ka ...
help
Aanpak oude kades in binnenstad gaat veel geld kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Honderden kilometers aan kademuren in oude binnensteden verkeren in minder goede of zelfs slechte staat. Overbelasting door zwaar wegverkeer, rottende houten funderingspalen en grondkerende schermen zijn de voornaamste oorzaken. Aanpakken is onontkoo ...
help
Paalfunderingen nog steeds discutabel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Het normalisatie-instituut NEN is al jaren druk doende de norm voor funderingspalen NEN 9997 te herzien. De normcommisse gaat ervan uit dat de tot nu toe gehanteerde regels palen opleveren die 33 procent te weinig draagvermogen hebben. Geotechnisch d ...
help
Gevolgen van bronbemaling Drachtstervaart : zettingen en schade risico’s ten gevolge van bronbemaling voor het project "reconstructie Moleneind" te Drachten [Studentenverslag]
Koopmans, H. \ 2013
In de jaren ’60 van de vorige eeuw is een deel van de Drachtstervaart gedempt, waardoor boten niet langer het centrum van Drachten konden bereiken. Tijdens het dempen van de vaart is een kokerriool geplaatst die als berging dient voor de riool overst ...
help
Wateroverlast Flevoziekenhuis in Almere : probleemanalyse en maatwerkoplossing in de Flevopolder \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dolman, N. \ Lemmers, A. \ Feringa, K. \ 2013
Bij de uitbreiding van het Flevoziekenhuis in Almere kreeg het hospitaal met wateroverlast te maken. De nieuwbouw bevatte kruipruimtes zonder de juiste ontwateringsmaatregelen en aangezien het ziekenhuis in een polder met een van nature natte en slec ...
help
Aanpak paalrot kost miljarden : negeren grondwaterpeil voedingsbodem voor problemen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) strijdt voor een wijziging van de Waterwet, zodat gemeenten ook verantwoordelijk worden voor grondwater op particuliere grond. Momenteel zijn woningeigenaren zelf verantwoordelijk voor het grond ...
help
Lekke riolen, grondwaterstanden en de gemeentelijke zorgplichten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Putter, P. de \ 2013
Omdat rioleringen vaak onder de grondwaterspiegel liggen, werken lekkende leidingen onbedoeld nog wel eens als afvoerbuis voor grondwater. Voor wie een niet waterdichte kruipruimte of kelder heeft, kan dit een zegen zijn. Wie echter een huis op houte ...
help
Bouwen zonder kelder : fundering en vloer uitdaging \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Schie-Rameijer, I. van \ 2012
Kelderloos bouwen bespaart geld, is emissiearm en je kunt verse mest scheiden. De fundering en het vloertype blijken echter een uitdaging.
help
Melkcarrousel bekist met piepschuim : Tempex lucratief bekistingssysteem \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Hietkamp, D. \ 2012
Het leggen van de fundering voor een melkcarrousel is geen eenvoudige klus. “Een ronde bekisting moet specifiek worden ontwikkeld. Dit maakt het per saldo al duur”, zegt Martijn van Brug. Volgens hem biedt piepschuim dé oplossing. “Tempex-bekisting v ...
help
Effect van droogte op stedelijk gebied : kennisinventarisatie [Boek]
Brolsma, R. \ Buma, J. \ Meerten, H. van \ Dionisio, M. \ Elbers, J. \ cop. 2012
Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze ...
help
Maak georisico’s bij rioolvervanging inzichtelijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lubbers, V. \ 2012
Met een georisicoscan is het mogelijk de georisico’s inzichtelijk te maken. Het verzamelen van bodemgegevens, indien nodig aangevuld met funderingsgegevens, is essentieel voor het opstellen van een verantwoord uitvoeringsplan. Goede monitoring maakt ...
help
Nieuw parkfenomeen: De Schinkeleilanden : 'missing link' tussen Vondelpark en Amsterdamse Bos \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
2011
Amsterdam heeft er een nieuw parkfenomeen bij: Schinkeleilanden. Je zou het de groene 'missing link' tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos kunnen noemen, of de sportieve uitloper van het Olympisch Stadion en de voortuin van de Zuidas.
help
Maestr'eau: gemeente niet aansprakelijk voor schade door paalrot \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bolkestein, H. \ 2011
In de gemeente Dordrecht zijn veel huizen gefundeerd op houten palen. Als het grondwater zakt, kunnen deze palen gedeeltelijk droog komen te staan. Als die droogstand te lang duurt ontstaat paalrot en verliest de fundering zijn dragend vermogen. Een ...
help
Brug over de Osdorpervaart steunt in veendijk : gecompliceerde kruising in tracé Westrandweg Amsterdam [dossier bruggen en viaducten] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jalving, J. \ 2011
Bij de aanleg van de Westrandweg in Amsterdam is het ontwerp voor een brug over de Osdorpervaart herzien. Om het risico op schade aan de waterkering te minimaliseren is bij drie steunpunten de betonnen paalfundering met betonnen poer vervangen door e ...
help
Dordrecht herstelt versleten kademuur Damiatebolwerk : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijke, A. van \ Hilgers, J. \ 2011
De uit 1910 stammende kademuur van het Damiatebolwerk in Dordrecht is in 2009 gerenoveerd. Uitgebreid onderzoek legde de oorzaken vast van de degradatie van fundering en opbouw. Bij de uitvoering was het tijdsaspect van minder belang, de interactie m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.