help
Hygiëneprotocol Fusarium in sla [Boek]
Nijs, Liesbeth \ 2016
In het winterseizoen van 2014/2015 is een toename van uitval geconstateerd in de bedekte grondgebonden teelt van sla. De aantasting is in de loop van 2015 doorgezet. Het probleem komt tot nu toe uitsluitend voor in jaarrondteelt van kassla in de gron ...
help
Nieuwe methoden in plantversterking tegen ondergrondse ziekten en plagen : gebruik van lokaal aanwezige antagonisten uit groeisubstraat en plant [Boek]
Wurff, A.W.G. van der \ Streminska, M.A. \ Boer, F.A. de \ Bruyant, E. \ Cuesta Arenas, Y. \ 2016
Binnen dit project worden twee nieuwe methoden van plantversterking tegen ziekten en plagen onderzocht: a. het gebruik van bacteriën die al op het bedrijf aanwezig zijn; en b. bacteriën die in de plant aanwezig zijn. Door het gebruik van bacteriën ui ...
help
Werkgroep Fusarium : samenvattingen van de presentaties gehouden tijdens de 30e bijeenkomst van de werkgroep \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
In dit artikel worden de samenvattingen van de presentaties tijdens de 30e bijeenkomst van de Werkgroep Fusarium weergegeven. De onderwerpen zijn: Predictive Modelling of Mycotoxins in Cereals.; Microbial degradation of DON.; Exposure to green leaf v ...
help
Worse comes to worst: bananas and Panama disease—when plant and pathogen clones meet \ Plos pathogens [Artikel]
Ordonez, N. \ Seidl, M.F. \ Waalwijk, C. \ Drenth, A. \ Kilian, A. \ Thomma, B.P.H.J. \ Ploetz, R.C. \ Kema, G.H.J. \ 2015
This article deals with: Bananas: their origin and global rollout; genetic diversity of Fusarium oxysporum f.sp. cubense, the causal agent of Panama Disease; Panama Disease: history repeats itself; tropical race 4, a single pathogen clone, threatens ...
help
Werkgroep Fusarium \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
Abstracts of the 29th meeting of the Fusarium working group of the KNPV, held 29 October 2014, CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Utrecht.
help
Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wortelduizendpoot in de glastuinbouw [Boek]
Kruidhof, Marjolein \ Bloemhard, Chantal \ 2015
In het najaar van 2014 werden veel slateelt-bedrijven geconfronteerd met een grote uitval van planten en veel schade. Bij verschillende bedrijven werd ook wortelduizendpoot gesignaleerd. In een verkennend project is daarom de bestaande kennis over wo ...
help
Fusarium in tomaat \ Onder glas [Artikel]
Van Iperen \ 2015
Om Fusarium oxysporum f sp licopersici te voorkomen in tomaat moet een streng hygiënebeleid gevoerd worden. Dit start bij een schoon teeltsysteem en ook tijdens de teelt vraagt dat de aandacht. Gebruik schoon en niet besmet gietwater en verwijder aan ...
help
Werkgroep Fusarium : samenvattingen van de presentaties gehouden tijdens de 28e bijeenkomst van de KNPV-werkgroep Fusarium op 30 oktober 2013 op het CBS in Utrecht \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2014
Abstracts of the presentations: Fusarium: One fungus, One name (1F1N); First Report of Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) Tropical Race 4 associated with Panama disease of banana outside Southeast Asia; Fusarium infections in a tropical dermatol ...
help
Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD) : PPO-AGV:materias & methods, gas production and consumption & volatile fatty acids production [Boek]
Runia, W. \ 2014
Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against F ...
help
Met bananen battelen in Boston \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
Een groepje Wageningse studenten bedacht een wapen tegen de ziekte die bananenplanten wereldwijd bedreigt. In Boston gaan gaan ze daarmee de strijd aan met biotechnologiestudenten van uit hele wereld.
help
Effect of field treatments against root-knot nematodes on soil suppressiveness against Fusarium oxysporum f.sp. linii [Poster]
Cuijpers, W. \ Burgt, G.-J. van der \ [2013]
Soil treatments that are applied in organic horticulture with the aim of eradicating problems with soil-borne pathogens can affect soil biodiversity, and thus soil suppressiveness against diseases. To select proper soil treatments, it is necessary to ...
help
Rudis pakt ook agressieve variant Fusarium aan \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2013
Schimmels kunnen relatief gemakkelijk muteren. Wat lange tijd een milde aandoening was kan door mutatie een agressieve vorm worden. Dit doet zich voor bij Fusarium oxysporum, de schimmel die onder meer zuur in tulp veroorzaakt. PPO onderzocht op verz ...
help
Oligotrophic bacteria and root disease suppression in organically managed soils [Proefschrift]
Senechkin, I.V. \ 2013
help
Bestrijding van Fusarium in tomaat [Boek]
2012
Fusarium oxysporum kan in een groot aantal gewassen ernstige rotting- en verwelkingverschijnselen veroorzaken. In tomaat kunnen Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici en Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici zowel wortel, stengelvoet als vaten ...
help
Grondontsmetting en braak effectief \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Lamers, J. \ Postma, J. \ Scholten, O. \ 2012
Naast witrot of stengelalen is in uien ook fusarium een probleem geworden. PPO onderzocht bestrijdingsopties en ziet heil in biologische grondontsmetting.
help
Fusarium Screen voor tulp: inzicht in de interactie – inzicht in voorkomen [Poster]
Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Duyvesteijn, R. \ Lee, T. van derq \ Jaling, H. \ Waalwijk, C. \ Dijksterhuis, J. \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie.
help
Nieuw type Fusarium gevonden in mandevilla : ziekte veroorzaakt stengelrot en bladval \ Onder glas [Artikel]
Westerhof, J. \ Kerkvliet, J. \ 2012
In een recent onderzoek heeft Naktuinbouw Laboratoria een nieuw type Fusarium oxysporum ontdekt die tot nu toe alleen is aangetroffen in mandevilla. Het DNA-patroon wijkt af van Fusarium die in andere gewassen wordt gevonden.
help
Bolontsmetting lelie [Boek]
Kreuk, F. \ 2011
Bolontsmetting wordt in de bollenteelt van lelies toegepast ter voorkoming van tal van ziekten. De voornaamste ziekten die door een bolontsmetting voorkómen of gereduceerd kunnen worden zijn o.a.: Fusarium oxysporum (bol- en schubrot) en Penicillium ...
help
FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-006 [Poster]
Duyvesteijn, R. \ Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Lee, T. van der \ Jalink, H. \ Dijksterhuis, J. \ [2011]
Informatieposter getiteld "FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp" (thema: innovaties duurzame gewasbescherming). Een van de belangrijkste bewaarziektes in tulp is zuur, veroorzaakt door Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Deze s ...
help
Stimulering van ziektewerend vermogen van de bodem : thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-002 [Poster]
Postma, J. \ Schilder, M. \ Scholten, O. \ Burger-Meijer, K. \ [2011]
In eerder onderzoek is aangetoond dat de aanwezigheid van antagonistische Lysobacter-soorten correleert met ziektewering tegen Rhizoctonia solani. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mycorrhiza-schimmels de aantasting door Fusarium oxysporum in ui kun ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.