help
Weidevogelpopulaties in Friesland in 1999 \ Limosa [Artikel]
Nijland, F. \ 2002
Schattingen van de populatiegrootte van scholekster (Haematopus ostralegus), kievit, grutto, tureluur en watersnip (Gallinago gallinago) in 1999 in Friesland, en de trends in de populatie vergeleken met een eerdere berekening in 1991. De populatiegro ...
help
Lammetjes in de lucht: territoriumkartering van Watersnippen Gallinago gallinago nader bekeken \ Limosa [Artikel]
Nijland, F. \ 2000
Op grond van langjarige waarnemingen van het gedrag van watersnippen in het veld worden voorstellen gedaan voor aanpassing van de huidige regels voor het karteren van territoria van watersnippen volgens de BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project) ...
help
Snippen op bezoek \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Berg, A.B. van den \ 1995
Aandacht voor de overwintering van de watersnip, de houtsnip en de zeldzame poelsnip in Nederland
help
Trekwild : feiten en cijfers [Boek]
Siebenga, S. \ 1991
help
Becassine des marais : dossier d'information [Boek]
Deceuninck, B. \ 1990
help
Watersnip, poelsnip en bokje \ De Nederlandsche jager : orgaan van de Nederlandsche hondensport [Artikel]
Huygen, W. \ 1988
In het kort worden de biologische kenmerken beschreven van de watersnip, poelsnip en het bokje
help
Waarom schiet men nog steeds op deze vogels? \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Akkermans, R. \ 1988
Pleidooi voor het beeindigen van de jacht op elf vogelsoorten die de mens geen enkele schade berokkenen: watersnip, houtsnip, goudplevier, krakeend, pijlstaart, wintertaling, slobeend, kuifeend, toppereend, tafeleend en patrijs
help
De houtsnip \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Zomerdijk, P. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.