help
Norovirus, je ziet het niet maar het is er wel: een instructiefilm over hygiënemaatregelen bij een uitbraak \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Tjon-A-Tsien, A.M.L. \ Breemer, J.N. \ Bogerman, J.J. \ Visser-Mol, V. \ Voeten, H.A.C.M \ 2012
Bestrijding van uitbraken van norovirus in zorginstellingen vraagt veel van het zorgpersoneel door de extra hygiënemaatregelen. In dit artikel leest u in hoeverre personeelsleden in zorginstellingen voor ouderen norovirusuitbraken als een probleem er ...
help
Tool om norovirusuitbraken gerelateerd aan voedsel te selecteren \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Verhoef, L. \ Boxman, I. \ Duizer, E. \ Schegget, R. ter \ Chardon, J. \ Koopmans, M. \ 2011
Norovirus is een van de meest voorkomende veroorzakers van uitbraken van gastro-enteritis in Nederland. Hoewel persoon-op-persoontransmissie het meest voorkomt, wordt norovirus vaker dan gedacht overgedragen via voedsel. Na introductie van het virus ...
help
Disease burden and costs of selected foodborne pathogens in the Netherlands, 2006 [Boek]
Haagsma, J.A. \ 2009
Het RIVM heeft voor het eerst de ziektelast en de kosten onderzocht die zes ziekteverwekkende microorganismen in 2006 veroorzaakten. Het gaat om de toxinevormende bacteriën Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus en Bacillus cereus, Listeria m ...
help
Trends in gastro-enteritis in Nederland : notitie met betrekking tot 2007 [Boek]
Pelt, W. van \ 2009
In deze notitie worden de surveillance bronnen voor gastro-enteritis (GE) of van verwekkers die GE kunnen veroorzaken, nagelopen (conform de strategienota gastro-enteritis onderzoek. Het accent ligt daarbij op 2007 t.o.v. de voorafgaande jaren
help
De smaak en wraak van rauwe melk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Heuvelink, A.E. \ Hofhuis, A. \ Hoekstra, T. \ 2008
In juli 2007 deed de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) brononderzoek naar aanleiding van een groot aantal zieken na een bedrijfsuitje. Tijdens het uitje was een lunch genuttigd op een melkveebedrijf en werd door de deelnemers ook een glaasje tankmelk ...
help
Trends in gastro-enteritis van 1996 – 2006: verdere toename van ziekenhuisopnames, maar stabiliserende sterfte \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Pelt, W. van \ Notermans, D. \ Mevius, D.J. \ Vennema, H. \ Koopman, M.P.G. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2008
Voor 2006 wordt de trend in gastro-enteritis (GE) en specifieke verwekkers daarvan beschreven
help
Een uitbraak van gastro-enteritis na een familie-etentje \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Rodenburg, W. \ Siebbeles, M.F. \ Brinke, J.M. ten \ 2008
In april 2007 kwam bij de GGD Amstelland de Meerlanden een melding van gastro-enteritisklachten binnen van een familie die 5 dagen daarvoor een familie-etentje had. Van de 32 aanwezigen, waaronder een baby, werden 20 personen na het etentje ziek, 2 v ...
help
Gastro-enteritisuitbraak door Salmonella Enteritidis in een restaurant in België \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Waarbeek, H. ter \ Boesten, R. \ 2008
In januari 2008 ontvangt GGD Zuid Limburg de melding van een woningbouwstichting dat van de 25 deelnemers aan een tweedaagse bijscholingscursus in België 21 deelnemers ziek zijn geworden. De klachten bestaan vooral uit buikkramp en diarree. De deelne ...
help
Twee landelijke explosies van gastro-enteritis door filet americain in 2005: mogelijkheden voor het terugdringen van gastro-enteritis door rauwe rundvleesproducten \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Hofhuis, A. \ Kivi, M. \ Doorduyn, Y. \ Pelt, W. van \ Havelaar, A.H. \ Stenvers, O.F.J. \ Lesuis, R. \ Notermans, S. \ Nieuwland, L.R. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
In het najaar van 2005 vonden vrijwel gelijktijdig 2 landelijke explosies van gastro-enteritis plaats: één veroorzaakt door Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) O157 en één door Salmonella Typhimurium DT104. Bij beide explosies bleek consu ...
help
Influence of temperature fluctuations on Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica serovar Typhimurium in manure. \ FEMS microbiology ecology / Federation of European Microbiological Societies [Artikel]
Semenov, A.V. \ Bruggen, A.H.C. van \ Overbeek, L.S. van \ Tremorshuizen, A.J. \ Semenov, A.M. \ 2007
The effects of four average temperatures (7, 16, 23 and 33°C) and daily oscillations with three amplitudes (0, ±4, ±7°C) on the survival of the enteropathogens Escherichia coli O157:H7 and Salmonella serovar Typhimurium were investigated in small mic ...
help
Maagdarmproblemen bij kat en hond met chronische diarree \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P. \ 2007
Tijdens de Klinische Seminars, die afgelopen najaar voor dierenartsen werden georganiseerd, kwamen bij de onderwerpen ‘chronische maagdarmproblemen bij de kat’ en ‘de hond met chronische diarree’ veel nieuwe inzichten en ontwikkelingen aan de orde; e ...
help
Gastro-enteritis na nieuwjaarslunch \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Dijk, G. van \ Maat, A.T.J. \ Bogaard, N. van den \ Boxman, I.L.A. \ Loeke, N.A.J.M. te \ 2006
Na een feestelijke nieuwjaarslunch voor docenten van een middelbare school, wordt melding gemaakt van een grootschalige voedselinfectie. Van de 150 docenten zijn er circa 60 ziek geworden. Zij hebben klachten van overgeven en diarree. Reden voor de G ...
help
Toename van ziekenhuisopnames en sterfte: een toenemende rol van virale infecties? : trends in gastro-enteritis van 1996 - 2005 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Pelt, W. van \ Notemans, D. \ Giessen, A.W. van de \ Mevius, D.J. \ Vennema, H. \ Koopmans, M. \ Asten, L. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2006
In 2005 is het aantal ziekenhuisopnames voor gastro-enteritis voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen. Ook sterfte door gastro-enteritis neemt sinds 2002 duidelijk toe. Er zijn aanwijzingen dat de toename van de sterfte door gastro-enteritis, ...
help
Bruiloftsgasten ziek na barbecue en koud buffet \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
2006
Na een bruiloftsfeest met barbecue en een koud buffet worden 19 van 20 gasten ziek. Als één van de leveranciers zegt zelf ziek te zijn geweest wordt door de GGD en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) gericht onderzoek ingesteld
help
Priority setting of foodborne pathogens : disease burden and costs of selected enteric pathogens [Boek]
Kemmeren, J.M. \ 2006
Toxoplasmose veroorzaakt van zeven onderzochte ziekteverwekkende micro-organismen de hoogste ziektelast. Dit is een voorlopige conclusie in een groot onderzoek naar ziektelast van door voedsel overdraagbare micro-organismen en de daaraan gerelateerde ...
help
Trends in gastro-enteritis \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
2006
Overzicht van de trend in incidentie van campylobacteriose en salmonellose en het aantal ziekenhuisopnames voor gastro-enteritis
help
Bacteriën aanvallen op hun achilleshiel \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2006
Informatie over onderzoek aan verschillende enteropathogene bacteriën en de mogelijkheden tot gerichte bestrijding ervan
help
Gastro-enteritis door Salmonella afkomstig van als huisdier gehouden slangen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Bruins, M.J. \ Boer, A.M. de \ Ruijs, G.J.H.M. \ 2006
Uit de feces van een 19-jarige man met gastro-enteritis werd Salmonella enterica subspecies diarizonae geïsoleerd, een Salmonella-subspecies die is geassocieerd met reptielen. In het ouderlijk huis van de patiënt werden slangen gehouden. Uit feces- e ...
help
Trends in gastro-enteritis van 1996 tot en met 2004 : hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds 1996, maar afnemende trend van laboratoriumbevestigde salmonellose en campylobacteriose \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Pelt, W. van \ Wannet, W.J.B. \ Giessen, A.W. van de \ Mevius, D.J. \ Koopmans, M.P.G. \ 2005
De trend in gastro-enteritis (GE) en specifieke verwekkers daarvan liet in 2004 een uiteenlopend beeld zien. Het jaar 2004 was, in nog iets sterkere mate dan 2003, het hoogste GE-jaar qua aantal ziekenhuisopnames sinds 1996. Ook het aantal meldingen ...
help
Horden opwerpen voor voedselbedervers \ Natuur, wetenschap & techniek [Artikel]
Mols, B. \ 2004
Jaarlijks loopt naar schatting een miljoen Nederlanders in meer- of mindere mate een voedselinfectie of voedselvergiftiging op. Stanley Brul zet de modernste genetische technieken in om bacteriën, schimmels en sporen uit ons voedsel te weren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.