help
TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2016 [Boek]
Kotterman, M. \ Jol, J. \ Barneveld, E. van \ 2016
help
Slakken op en bij de stadsmuren in Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Majoor, G. \ Groot, A. de \ Lever, J. \ Lever, B. \ 2015
Voor sommige soorten slakken, die onder andere op rotsen voorkomen, kunnen ook oude muren als biotoop dienen. In Maastricht werden daar eerder voorbeelden van gevonden in de Hoge Fronten (restant van 18e-eeuwse verdedigingswerken buiten de toenmalige ...
help
Slakken : literatuuronderzoek naar de beheersing van slakken in de boomteelt [Boek]
Gent, H. van \ 2011
Slakken komen veel voor in Nederland en zorgen regelmatig voor problemen in de land‐ en tuinbouw sector. Wat planten betreft zijn deze dieren weinig kieskeurig. Ze kunnen, als er niet tijdig ingegrepen wordt, grote schade aanrichten in de land‐ en tu ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen. 13. Honkvaste slakken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. \ Rijsselt, W. van \ Rijsselt, E. van \ 2009
Vertegenwoordigers van de familie Vermetidae hechten zich op zowel dood als levend substraat waarop een verankeringspoor wordt achtergelaten. Ondanks de relatieve rijkdom van deze soorten uit het Late Krijt van Maastricht, zijn voorbeelden van deze e ...
help
De landslakkenfauna van Villa Betula in de Linnerweerd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hannen, J. \ Hermans, J.T. \ 2009
Uit onderzoek van de Mollusken Studiegroep Limburg blijkt dat de Linnerweerd een rijke landslakkenfauna herbergt. Het gebied is met 36 soorten landslakken, waaronder enkele zeldzame, van provinciaal belang. De voor slakken belangrijkste locatie is he ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2007 - Nauwe korfslak Vertigo angustior [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ 2008
Vanwege de beschermde status van de Nauwe korfslak heeft het Ministerie van LNV juni 2007 opdracht verleend aan Stichting ANEMOON tot het uitvoeren van vervolgonderzoek naar de verspreiding van de weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn. In dit r ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2007 - Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana [Boek]
Boesveld, A. \ Gmelig Meyling, A.W. \ 2008
De Zeggekorfslak is beschermd door de Europese Habitatrichtlijn en de nationale natuurwetgeving (Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998). De Nederlandse overheid is door de EU onder meer voor de taak gesteld om de ‘staat van instandhouding’ ...
help
Inhaalslag verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn : resultaten van het inventarisatiejaar 2007 - Platte schijfhoren Anisus vorticulus [Boek]
Gmelig Meyling, A.W. \ Boesveld, A. \ 2008
Vanwege de beschermde status van de Platte schijfhoren heeft het Ministerie van LNV juni 2007 opdracht verleend aan Stichting ANEMOON tot het uitvoeren van vervolgonderzoek naar de verspreiding van de weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn. In d ...
help
De landslakken van het Vlaamse deel van het Plateau van Caestert \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Majoor, G. \ Oduer, K. \ 2007
Het vóórkomen van bepaalde soorten landslakken op een bepaalde plaats is in hoge mate afhankelijk van het abiotisch milieu. Kleine delen van het Vlaamse deel van het Plateau van Caestert, op de westflank van de Sint-Pietersberg, zijn in dat opzicht b ...
help
Schnecken - der Schrecken der Gärtner \ Lebendige Erde [Artikel]
Frankenberg, A. \ 2007
Algemene informatie over slakken (huisjesslakken en naaktslakken) , nut en schade van slakken en maaatregelen ter bestrijding van slakken
help
Inventarisatie van de landslakken van Noord-Brabant (Mollusca: gastropoda) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Boesveld, A. \ 2006
In Nederland komen ruim 400 soorten weekdieren voor, waarvan er ruim 100 tot de landslakken horen. Hoewel er in Nederland veel onderzoek aan landslakken wordt gedaan, zijn er slechts weinig faunistische overzichten van grotere gebieden. In 2003 en 20 ...
help
Inventarisatie van de landslakken van de Zeeuwse kust, met de nadruk op de nauwe korfslak Vertigo angustior (Mollusca: gastropoda) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Boesveld, A. \ 2006
De Zeeuwse kuststreek is een rijk gebied voor landslakken. Er komen veel soorten voor die gebonden zijn aan duinbiotopen, waaronder diverse zuidelijke nieuwkomers. In 2005 heeft de auteur de gehele kuststrook van Zeeland onderzocht op het voorkomen v ...
help
Spaanse aardslakken in cymbiduum opruimen met aaltjes \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rozen, K. van \ Ester, A. \ 2006
Biologische bestrijding van aardslakken in Cymbidium met aaltjes (nematode Phasmarhabditis hermaphrodita): verslag van praktijkonderzoek op het PPO-agv in Lelystad
help
Roofslak bedreigt Hollands kustwater : nieuwe exoot Rapana venosa op Nederlandse kust \ Visserijnieuws [Artikel]
2005
Natuurmuseum Rotterdam doet, na de vondst van een exemplaar door een Urker bottenverzamelaar, een oproep om vondsten van de geaderde stekelhoren die in de Zwarte Zee een massaslachting onder mosselen en oesters teweeg heeft gebracht te melden
help
Blijvende zorg om bestrijding naaktslak \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2005
Met ingang van 2006 zijn er geen slakkenkorrels meer te koop, en ze zijn per 2007 verboden. De bestrijding wordt hierdoor onzeker. Kunnen telers de slak ook in de toekomst de baas blijven?
help
Inventarisatie slakkenschade : inventarisatie slakkenschade in zomerbloemen en vaste planten [Boek]
Dalfsen, P. van \ Krijger, D. \ Ester, A. \ 2004
Slakken kunnen in diverse gewassen enorme schade aanbrengen. Deze schade kan bestaan uit: Kwalitatieve schade zoals: - Vraat aan het te oogsten product waardoor schade aan bloemen en/of bladeren ontstaat. - Vervuiling van het te oogsten product. - Aa ...
help
Een jaar lang slakken als huisdier \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Reneman, H. \ 2004
Verslag van het leven van twee slakkensoorten, gehouden als huisdieren in een 'slakkenbak' (de Gewone tuinslak, Cepaea nemoralis, en de Segrijnslak, Helix aspersa), met vooral aandacht voor de paring en voortplanting, onderlinge agressie, huisonderho ...
help
Weekdieren \ Soorten van de habitatrichtlijn [Hoofdstuk uit boek]
Janssen, J.A.M. \ Schaminée, J.H.J. \ 2004
Het betreft twee soorten: de nauwe korfslak (Vertigo angustior) en de zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)
help
Bestrijding van de Spaanse aardslak in Cymbidium met Nemaslug [Boek]
Hazendonk, A. \ 2004
help
De tandloze korfslak op de Sint-Pietersberg en Cannerberg bij Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Majoor, G.D. \ Lever, A.J. \ 2003
Naar aanleiding van een onderzoek in 2001 naar de huisjesslakkenfauna op de Sint-Pietersberg en de Cannerberg en vergelijking ervan met eerdere inventarisaties, wordt verondersteld dat in beide gebieden de Tandloze korfslak sinds 1950 in aantal is af ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.