help
Speuren naar onbekende contaminanten in de voedselketen [Rede]
Nielen, M \ 2008
help
GC/MS-screening van RWZI-effluenten : fractionering met vloeistofchromatografie naar log Kow en identificatie van verbindingen in de fracties met behulp van GC/MS en AMDIS [Boek]
Rinia, G. \ Berbee, R.P.M. \ 2006
In het verantwoord kunnen gebruiken van rivierwater als bron voor de drinkwaterbereiding ligt voor RIWA en RIZA een gezamenlijk belang. In eerdere projecten ziet RIWA polaire persistente verbindingen die moeilijk verwijderbaar zijn bij de drinkwaterb ...
help
3.2.4 Detectie van gewasaantasting door insecten en plantpathogenen: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?' \ Gewasbescherming. Supplement [Artikel]
Bouwmeester, H.J. \ Verstappen, F.W.A. \ Kappers, I.F. \ Jongsma, M.A. \ 2005
Planten kunnen onder invloed van aantasting door plantpathogenen en insecten een scala aan vluchtige stoffen afgeven aan de lucht rondom de plant. Deze geïnduceerde stoffen zijn specifiek voor zowel plant als aantastend organisme. Dit principe kan ge ...
help
Een maatlat voor het identificerend vermogen van GC-MS massaspectra \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hermans, J. \ Loon, W. van \ 2002
Het laboratorium voor microverontreinigingen van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) gebruikt gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) voor de analyse van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse kustwateren. Een massaspectrometrische meting ...
help
Reduced heterogeneity of a lignite humic acid by prepatative HPSEC following interaction with an organic acid : characterization of size-sepatates by Pyr-Gc-MS and H-NMR spectroscopy \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Piccolo, A. \ Conte, P. \ Trivellone, E. \ Buurman, P. \ 2002
help
Changes in soil organic matter in podzols with lowered groundwater : pyrolysis-GC/MS and micromorphology \ Transactions of the international congress of soil science [Artikel]
Buurman, P. \ Duran, B. \ Jongmans, A.G. \ Bergen, P.F. van \ Lagen, B. van \ 2002
help
Use of semi-permeable membrane devices and solid-phase extraction for the wide-range screening of microcontaminants in surface water by GC-AED/MS \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Stee, L.L.P. van \ Leonards, P.E.G. \ Loon, W.M.G.M. van \ 2002
An automated GC-MS-based screening method was developed for over 400 industrial, agrochemical and household chemicals. Extracted ion chromatograms were used and the method was aimed at creating a minimum number of false positives. Real-life samples w ...
help
Effect of vegetation on chemical composition of H horizons in incipient podzols as characterized by 13 C NMR and pyrolysis-GC/MS \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Nierop, K.G.J. \ Buurman, P. \ Leeuw, J.W. de \ 1999
help
Determination of butyltins in harbour sediment and water by aqueous phase ethylation GC-ICP-MS and hydride generation GC-AAS \ Environmental pollution [Artikel]
Ritsema, R. \ Smaele, T. de \ Moens, L. \ 1998
help
Het ontwikkelen, optimaliseren en beperkt valideren van voorbehandelings-, extractie-, en opwerkingsvoorschriften ten behoeve van het bepalen van organische verbindingen in de vaste matrices : grond, waterbodem en bouwstoffen voor de in project V24/104 ontwikkelde GCMS - voorschriften (project 105 fase 3) [Boek]
Traag, W.A. \ 1998
help
Het ontwikkelen, optimaliseren en beperkt valideren van voorbehandelings-, extractie- en opwerkingsvoorschriften ten behoeve van het bepalen van organische verbindingen in de vaste matrices : grond, waterbodem en bouwstoffen voor de in project V24/104 ontwikkelde GCMS-voorschriften (project 105 fase 2) [Boek]
Traag, W.A. \ Leeuwen, M. van \ Gaalen, F.R. van \ Harmsen, J. \ 1997
help
Sensitive and easy detection of the migrants from foodcontact polymers to water by solid phase micro extraction (SPME) folllowed by GC-MS \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Lierop, J.B.H. van \ Volp, T. \ 1996
Het gebruik van SPME gecombineerd met GC-MS lijkt een veelbelovende techniek te zijn om stoffen die migreren uit verpakkingsmateriaal voor voedsel naar water gemakkelijk aan te tonen op laag niveau
help
Determination of polychlorinated terphenyls in aquatic biota and sediment with gas chromatography / mass spectrometry using negative chemical ionization \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Wester, P.G. \ Boer, J. de \ Brinkman, U.A.T. \ 1996
help
Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor chloorfenoxycarbonzuren en tentazon in water met behulp van gaschromatografie en ion-trap massaspectrometrie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groot, R. de \ Scholte - Veenendaal, P.W. \ Kool, M.M.E. van der \ 1996
help
Chloorbenzenen in poriewater en sediment : ontwikkeling van een methode voor de isolering van poriewater uit boorkernsediment : kwantificering van chloorbenzenen in poriewater en sediment d.m.v. GC-MS en GC-ECD [Boek]
Velde, L.E. van der \ 1995
help
Ontwikkeling van een detectiemethode voor hemoglobine-addukten, nitro-polycyclische aromatische koolwaterstoffen en metabolieten met behulp van gaschromatografie-massaspectrometrie [Boek]
Zuidema, T. \ Traag, W.A. \ 1994
help
GC-MS bepaling van beta-agonisten met behulp van gelijktijdige bepaling van twee verschillende derivaten [Boek]
Rhijn, J.A. van \ Heskamp, H.H. \ 1994
help
Ontwikkelen van een multimethode voor de analyse van vluchtige pesticiden met behulp van gaschromatografie - massaspectrometrie [Boek]
Traag, W.A. \ Kulik, W. \ 1993
help
GC-MS bepaling van β-agonisten met behulp van ITS Magnum [Boek]
Heskamp, H.H. \ Rhijn, J.A. van \ 1993
help
Bevestiging van chlooramfenicol in urine met GC-MS-NICI na screening met behulp van de LaCarte test [Boek]
Rhijn, J.A. van \ Beek, W.M.J. \ Traag, W.A. \ Keukens, H.J. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.