help
Schoner, Groener, Beter : actieplan gewasbescherming 2015-2020 \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2015
De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldspeler in de teelt van schone producten. Toch blijft het reduceren van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen hoog op de agenda staan. Om ambitieuze doelstellingen, die gesteld zijn in de kabinet ...
help
Afrikaanse kleine boer is veel innovatiever dan gedacht \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Almekinders, C. \ Berg, J. van den \ 2014
In westerse ogen is de Afrikaanse kleine boer(in) vaak een bedreigde diersoort, vergelijkbaar met neushoorn en luipaard. Veel ontwikkelingswerkers en bedrijven denken nog steeds dat hij/zij het best geholpen is door moderne productie technieken. ‘Onz ...
help
Naar een meer duurzame, gezonde en natuurlijke teelt van zachtfruit : verslag van een verkenning naar meer duurzame, milieuvriendelijke en gezonde teelt van zachtfruit op bedrijfsniveau [Boek]
Wijk, K. van \ Heijerman-Peppelman, G. \ 2014
Verkenning naar meer duurzame, milieuvriendelijke en gezonde teelt van zachtfruit op bedrijfsniveau.
help
IPM in vraag en antwoord \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dias, V. \ 2014
Sinds 30 september 2014 kunnen de siertelers via het IPM-scorebord van het PCS aftoetsen of ze al dan niet voldoen aan de IPM-wetgeving [meer uitleg onderaan]. Er zijn al veel reacties binnengekomen en tot nu toe scoren de telers vrij goed. Toch blij ...
help
Global asessment of manure management policies and practices [Boek]
Teenstra, E. \ Vellinga, T. \ Aktasaeng, N. \ Amatayakul, W. \ Ndambi, A. \ Pelster, D. \ Germer, L. \ Jenet, A. \ Opio, C. \ Andeweg, K. \ 2014
In 2014 is een inventarisatie gemaakt van het dierlijke-mestbeleid in 34 landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika, gevolgd door een diepgaande inventarisatie van het mestmanagement in de praktijk in Bangladesh, Viet Nam, Ethiopië, Malawi, Argentinië ...
help
Circulaire economie in de landbouw : een overzicht van concrete voorbeelden in Nederland [Boek]
Smits, M.-J \ Linderhof, V. \ [2014]
In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het na ...
help
Project Kleinschalige Bioraffinage BO-21.04-001-001 : D5.7 Inventarisatie innovatieve digestaatverwerking in combinatie met teelt aquatische biomassa : beschrijving teeltsystemen en monitoringsplan [Boek]
Dijk, W. van \ Hoeksma, P. \ Weide, R. van der \ 2014
Aquatische teelten (o.a. algen, eendenkroos) staan op dit moment volop in de belangstelling. Eén van de factoren voor een voldoende groei is de nutriëntenvoorziening. Uit oogpunt van duurzaamheid en het sluiten van kringlopen is er een voorkeur voor ...
help
Schoner, groener, beter! : LTO actieplan gewasbescherming 2015-2020 [Boek]
[2014]
De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door een grote diversiteit aan sectoren en gewassen. Dit actieplan bevat maatregelen die bijdragen aan het halen doelstellingen gericht op ‘schoner’, door verdere emissiereductie in zowel de open als bed ...
help
Lokaal, mondiaal, intensief of ecologisch? : NZV-conferentie: 'Kiezen onwenselijk' \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2013
Kiezen tussen lokaal, mondiaal, intensief of ecologisch produceren is niet nodig. "In plaats van kiezen tussen intensief en biologisch, kunnen we beter streven naar integratie van systemen", vindt Henk Westhoek. Voor verschillende regio's blijken uit ...
help
Bodemkennis: hoe bereik je de ondernemer? [Presentatie]
Haan, J. de \ 2013
Bedreiging bodemkwalteit in Nederland van belang voor de hele sector. Bodem is een levend organisme en het maagdarmstelsen van de plant. integrale aanpak van de kennis naar de boer en tuinder.
help
1e Ecoferm Kringloopboerderij in Uddel een feit [Video]
2013
Mest is geen afval, maar een grondstof voor een nieuw proces. Dat is de kern van ECOFERM, de Kringloopboerderij, een concept van InnovatieNetwerk. Met de mest, de lichaamswarmte en de CO2 van het vee worden kroos en algen gekweekt die weer als voer v ...
help
Schadedrempels in de boomkwekerij : integrated pest management \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Rys, F. \ 2012
Vanaf 2014 is iedere land- en tuinbouwer in Europa verplicht om geïntegreerd te telen. Eén van de basisprincipes, die hiervoor moeten toegepast worden, is op basis van schadedrempels beslissen of een ziekte- of plaagbestrijding noodzakelijk is.
help
Nutri-hof : een concept voor geïntegreerde aquacultuur [Boek]
Schuilenburg, B. \ 2012
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van Nutri-hof, een concept voor duurzame, geïntegreerde aquacultuur, waarbij de kweek van vis, groenten, eendenkroos en mestwormen binnen één bedrijf plaatsvindt. Hierbij worden de bijproducten (waaronder afvals ...
help
Ecoferm! : de kringloopboerderij [Boek]
2011
InnovatieNetwerk heeft een concept ontwikkeld voor geïntegreerde varkenshouderij. In dit concept, genaamd Ecoferm! worden ‘afval’producten van de varkenshouderij (mest, ammoniak, waterdamp, CO2 en warmte) gebruikt voor de productie van algen, biogas, ...
help
Integrated aquaculture-agriculture in Egypt : towards more efficient use of water resources : workshop report [Boek]
Heijden, P.G.M. van der \ 2011
Results of recent studies, research and practical experiences from Egypt and abroad with forms of aquaculture that use water en nutrients more efficiently than common pond culture were discussed at a workshop held in Cairo (April 21, 2011). The prese ...
help
Geïntegreerde bestrijding in kuip- en terrasplanten [Poster]
Zwinkels, J. \ Moree, J. \ [ca. 2010]
In dit onderzoek kijkt men op een praktijkbedrijf naar de mogelijkheid om door gebruik te maken van natuurlijke vijanden in combinatie met selectieve correctiemiddelen kwalitatief goede planten te telen die vrij zijn van plaaginsecten. Gedurende het ...
help
Evaluatie “op zoek naar het Gulden Ei “ (IN-081) [Boek]
Vencomatic \ 2010
Evaluatie van het TransForum project "Op zoek naar het Gulden Ei". Een project met als doel om te komen tot een integraal duurzame pluimveehouderij. Rondeel is een voorbeeld waarin geleerd kan worden hoe een duurzame stalsysteem op de markt is gebrac ...
help
Perspectieven rijpaden bedrijfseconomische consequenties [Poster]
Klooster, A. van der \ Wekken, J. van der \ Leeuwen, W. \ 2010
Poster met informatie over onderzoek met als doel het berekenen van de economische haalbaarheid van telen in onbereden grond, door middel van een systeem met vaste rijpaden in het seizoen, op biologische en geïntegreerde bedrijven.
help
Bloemen telen én varkens houden \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2010
Wageningen UR heeft een concept bedacht voor een glastuinbouw en varkenshouderij. Een groep Limburgse glastuinders wil het idee verbreden en uitwerken tot een concreet plan.
help
Sluiten van stofstromen tussen glastuinbouw en varkenshouderij : een nieuwe samenwerking voor wederzijds profijt en duurzaam produceren, waarin solitaire kleinschalige bedrijven hun CO2 en energie kringlopen sluiten [Brochure]
Staalduinen, J. van \ Verkerke, W. \ Weel, P. van \ [2010]
Het koppelen van varkenshouderijen en glastuinbouwbedrijven levert bedrijfseconomische en maatschappelijke voordelen op. Voordelen die groot genoeg lijken om de mogelijkheden van dergelijke bedrijfsclusters serieus te verkennen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.