Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="geboorteregeling"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Naar objectieve schatting van aantallen Muskusratten in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Bos, D. \ Belle, J. van \ Wieren, S.E. van \ Ydenberg, R.C. \ Goedhart, P.W. \ 2010
Discussies over Muskusratten en muskusrattenbestrijding worden gehinderd door een gebrek aan inzicht in de feiten, en een gebrekkig begrip ten aanzien van de populatiedynamiek van deze dieren in Nederland. Welk effect heeft bestrijding in haar huidig ...
help
Geboortedaling eind 19e en eerste helft 20e eeuw : coïtus interruptus belangrijkste vorm van anticonceptie \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Treffers, P.E. \ 2009
Vanaf 1875/1880 begon in Nederland een daling van het aantal geboorten en van de zuigelingensterfte, de zogenaamde demografische transitie. Die daling ging nog lang door in de 20e eeuw. In dit artikel wordt onderzocht welke anticonceptiemethoden dest ...
help
Geboorteregeling in 2008 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2009
In 2008 gebruikte 70 procent van de 18–45-jarige vrouwen in Nederland een methode om een zwangerschap te voorkomen, was 7 procent zwanger of wilde zwanger worden, was 9 procent onvruchtbaar en gebruikte 15 procent geen methode. Van de vrouwen die gee ...
help
Populatie dynamica van muskusratten : huidige en alternatieve strategieën van bestrijding in Nederland [Boek]
Bos, D. \ Belle, J. van \ Goedhart, P.W. \ Wieren, S. van \ Ydenberg, R. \ 2009
Er is behoefte aan een modelmatige benadering van de muskusrattenproblematiek, uitgevoerd in samenhang met de eventueel uit te voeren veldproeven. Met als doel: beter onderbouwd bestrijden, effectiever in termen van tijd en geld en met zo mogelijk ve ...
help
Over pil, projecties en paradoxen \ Demos [Artikel]
Kaa, D.J. van de \ 2005
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zojuist gerapporteerd dat de Nederlandse bevolking in 2004 langzamer is gegroeid dan vele decennia lang het geval was. De meest recente bevolkingsprojecties voorzien dat op afzienbare termijn het jaarlijks ...
help
De invloed van religie op demografisch gedrag in de negentiende en twintigste eeuw: het vacuüm in Nederlandse historiografie \ Geschiedenis en sociologie [Hoofdstuk uit boek]
Schoonheim, M. \ 2004
Op welke manier is binnen de Nederlandse historiografie religie, en in het bijzonder katholicisme, als verklarende factor voor vruchtbaarheidsgedrag onderzocht en besproken? Hoe is in het kwantitatieve onderzoek dat de historische demografie van Nede ...
help
Anticonceptiepil verliest terrein \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2004
Tweederde van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en de 45 jaar gebruikte in 2003 een methode om een zwangerschap te voorkomen. Zo’n 8 procent was zwanger of wilde zwanger worden, 8 procent was onvruchtbaar en 17 procent gebruikte om andere redenen g ...
help
Geboorteregeling in 2003 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2004
In 2003 gebruikte 67 procent van de 18–45-jarige vrouwen in Nederland een methode om een zwangerschap te voorkomen, was 8 procent zwanger of wilde zwanger worden, was 8 procent onvruchtbaar en gebruikte 17 procent geen methode. Van de vrouwen die gee ...
help
Helft moeders ouder dan vijftig \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Schapendonk, H. \ 2003
In Nederland zijn 4,2 miljoen moeders. De helft van deze moeders is ouder dan vijftig jaar. Velen van hen zijn inmiddels ook grootmoeder of overgrootmoeder. Er zijn maar relatief weinig jonge moeders. Niet meer dan 5 procent van alle moeders in Neder ...
help
Het ideale gezin: een jongen en een meisje \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2003
Nederlandse en Surinaamse ouders met een kinderwens hebben geen voorkeur voor een zoon of een dochter en willen het liefst van allebei één. Turkse en Marokkaanse ouders hebben een duidelijke voorkeur voor jongens
help
Vrouwen massaal aan de pil \ CBS webmagazine [Artikel]
Frenken, F. \ 2003
In 2002 gebruiken naar schatting 1,6 miljoen vrouwen tussen 16 en 49 jaar de pil. Dit komt overeen met 42 procent van de vrouwen in deze leeftijdsgroep. Het pilgebruik is iets lager dan in voorgaande jaren. Vanaf de leeftijd van 16 jaar neemt het per ...
help
Het vergaan der huwelijkskuisheid : de invloed van priesters op de geboorteregeling onder katholieken in Nederland in de periode 1935-1970 \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Somers, A. \ Poppel, F. van \ 2003
De sterke daling van de vruchtbaarheid van de Nederlandse katholieken in de periode 1935-1970 hangt nauw samen met de grote veranderingen die in de katholieke kerk en in de Nederlandse kerkprovincie in het bijzonder vanaf de jaren vijftig hebben plaa ...
help
Stellen die uitstellen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Latten, J. \ Hooghiemstra, E. \ 2002
De hier gepresenteerde verkennende analyse geeft een statistische beschrijving van de inbreng van beide partners in de beslissing om kinderen te krijgen. Het opleidingsniveau is van invloed op het besluitvormingsproces
help
Les politiques de soutien de la fécondité : l'éventail des possibilités \ Population : revue bimestrielle de l' Institut National d' Etudes Demographiques [Artikel]
McDonald, P. \ 2002
L'objectif de cet article est de présenter un large éventail de politiques qui pourraient être mises en œuvre pour maintenir les taux de fécondité à un niveau modéré, c'est-à-dire aux alentours de 1,7-1,9 naissance par femme en moyenne
help
Développement rural et attitude à l'égard de la taille de la famille en Côte d'Ivoire \ Population : revue bimestrielle de l' Institut National d' Etudes Demographiques [Artikel]
Kouamé, A. \ Schellekens, J. \ 2002
Cet article étudie l'impact du développement rural sur l'attitude à l'égard de la taille de la famille en Côte d'Ivoire. L'amélioration des conditions de production et des conditions de vie des populations rurales, grâce au développement des infrastr ...
help
Les femmes au chômage retardent l'arrivée du premier enfant \ Population : revue bimestrielle de l' Institut National d' Etudes Demographiques [Artikel]
Meron, M. \ Widmer, I. \ 2002
Le chômage, plus que les autres situations vis à vis de l'emploi, incite les jeunes femmes en couples sans enfant à retarder un éventuel projet de maternité. La situation defemme aufoyer correspond à des premières maternités beaucoup plus rapides
help
Sociale verschillen inzake het krijgen van kinderen: een reden voor beleidsmaatregelen? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Schoenmaeckers, R.C. \ Lodewijckx, E. \ Van Peer, C. \ 2002
Ingegaan wordt op de achtergronden bij de daling van het kindertal en de stijging van de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind. Naast veranderingen in het onderwijspeil wordt ook aandacht besteed aan de werkloopbaan, de relatiege ...
help
Kinderen krijgen in tweede huwelijken: bevindingen op basis van Nederlandse levensloopgegevens \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Kalmijn, M. \ Gelissen, J. \ 2002
Onderzoek is gedaan naar de overwegingen om kinderen te krijgen in een geheel andere setting: de invloed van kinderen uit een eerdere relatie op de beslissing om in een volgende relatie kinderen te krijgen. Twee hypothesen worden naast elkaar gezet: ...
help
Kinderwens en realiteit: een analyse van FFS-gegevens met beschouwingen vanuit een macro-context \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Van Peer, C. \ 2002
Ingegaan wordt op de mate waarin de kinderwens van de man leidt tot een hoger risico op een onvervulde kinderwens bij de vrouw. Daarnaast bespreekt de auteur het uitstel- en inhaalpatroon van hoger opgeleiden met betrekking tot het realiseren van de ...
help
Turkse en Marokkaanse gezinnen steeds kleiner \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Alders, M. \ Jansen Heijtmajer, W. \ 2002
De vruchtbaarheid van in Nederland wonende niet-westerse allochtonen vertoont grote verschillen. Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie krijgen gemiddeld de meeste kinderen. Turkse vrouwen krijgen op relatief jonge leeftijd kinderen. Turkse en M ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.