help
Bodemverontreinigingen en werken in de ondergrond \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Denzen, A. van \ Havermans, W. \ 2014
Dagelijks wordt er bij werkzaamheden in de ondergrond, vooral in binnenstedelijk gebied, verontreinigde grond aangetroffen. Bij het aantreffen en verwijderen van deze verontreinigde grond gelden wettelijke veiligheidsmaatregelen. Soms moeten daarnaas ...
help
Nieuwe technieken bodemonderzoek verdienen meer aandacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stuut, R. \ Edelman, T. \ Miltenburg, A.M.C. van \ 2011
Om de nationale bodemsaneringsoperatie te kunnen afronden, is nog veel onderzoek nodig. Veel van de resterende locaties zijn naar verwachting verontreinigd met vluchtige organochloorverbindingen. Die zijn effectiever in kaart te brengen met nieuwe on ...
help
Dehalococcoides spp. in river sediments: insights in functional diversity and dechlorination activity [Proefschrift]
Taş, N. \ 2009
In dit proefschrift staan Dehaloccoides spp. centraal vanwege hun vermogen één van deze gechloreerde verbindingen, hexachloorbenzeen (HCB), af te breken tot een verbinding met minder chlooratomen. HCB werd tot voor kort voornamelijk toegepast als fun ...
help
Survey polychlooralkanen (korte keten) [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Rusina, T. \ Hesselingen, J.M. van \ 2009
Chloorparaffines (polychlooralkanen, PCA’s) zijn sterk accumulerend (vergelijkbaar en zelfs sterker dan de PCB’s, afhankelijk van de ketenlengte) in biota. Gehalten in vis in historische buitenlandse studies (gegevens uit artikelen vanaf 1980 tot 200 ...
help
Eerst fabriek bouwen, daarna de grond verder saneren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beekman, M. \ Rijdt, G. te \ Voorma, M. \ Jasken, H. \ 2008
Akzo in Delfzijl heeft een nieuwe chloor-alkalifabriek in gebruik genomen. Het bedrijf voert een omvangrijk saneringsproject uit om de grond en het grondwater onder de fabriek te reinigen van o.a. chloorkoolwaterstoffen. Tijdens de bouw werd een kilo ...
help
Sediment als biobarriere voor grondwater verontreinigd met gechloreerde alifatische koolwaterstoffen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]Bijbehorende website
Hamonts, K. \ Maesen, M. \ Ryngaert, A. \ Bronders, J. \ Springael, D. \ Dejonghe, W. \ 2008
In het EU-project SEDBARCAH werd nagegaan of de bacteriën die aanwezig zijn in de sedimenten van de Zenne rivier in België en de Bělá rivier in Tjechië de influx van VOCls (Gechloreerde Alifatische Koolwaterstoffen) via het grondwater naar het opperv ...
help
Grondwaterverontreiniging in Katwijk beheerst met aanleg eerste ijzerscherm in Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Soeter, C.M. \ Havermans, W.J.M. \ 2007
Voor het eerst in Nederland is een reactief ijzerscherm gebruikt bij de aanpak van bestrijding van grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen. SKB zette een demonstratieproject op; in juli 2006 werd een scherm in Katwijk aangelegd, onder to ...
help
Monitoring verontreinigd grondwater in het kader van 'stabiele eindsituatie' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ 2006
Bij bodemsanering is monitoring belangrijk bij zowel het traject van sanering, als bij het eindresultaat. Dit artikel geeft enkele richtlijnen voor monitoring bij natuurlijke afbraak; hoe waarnemingen kunnen helpen bij voorspellingen in het afbraakpr ...
help
Eindhoven doet proef met persluchtscherm op grote diepte : slecht doorlatende laag bemoeilijkt luchtopvang : dossier: (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Marnette, E.C.L. \ Schuren, C.H.J.E. \ Groenewegen van der Weiden, L.M. \ Verheijden, C. \ 2006
In het centrum van Eindhoven in de omgeving van de Palingstraat bevindt zich een grondwaterverontreiniging met de chloorhoudende koolwaterstoffen trichlooretheen (TRI) en 1,2 cis-dichlooretheen (CIS). De verontreinigingen zijn het gevolg van morsinge ...
help
Chloorkoolwaterstoffen aan banden met bioscherm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kreuk, J.F. de \ Kamermans, C. \ Hoekstra, N.K. \ 2006
Onderzoekers hebben de werking geanalyseerd van 2 bioschermen in Wageningen en Eindhoven voor het stimuleren van de biologische afbraak van chloorkoolwaterstoffen. Hieruit hebben ze randvoorwaarden afgeleid voor de haalbaarheid van toepassing van der ...
help
Sanering grondwater door natuurlijke afbraak aantrekkelijk, maar niet altijd haalbaar \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ Aarnink, P.J.P. \ 2005
Op een bedrijfslocatie in Wenum is sprake van een verontreiniging van het grondwater met chloorkoolwaterstoffen, in een pluim van circa 500 m lang. Aanvankelijk werd uitgegaan van een sanering op basis van natuurlijke afbraak. Uit nader veldonderzoek ...
help
Dioxine en PCB's in moedermelk met de helft afgenomen : milieucontaminanten in Nederland succesvol beheerst \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Zeilmaker, M. \ Houweling, D. \ Hoogerbrugge, R. \ Baumann, B. \ Leeuwen, R. van \ 2003
De daling van het dioxine- en PCB-gehalte doet zich ook in andere Europese landen voor. De negatieve effecten van deze toxische stoffen in moedermelk wegen niet op tegen de positieve effecten van borstvoeding. Het ministerie van VWS beveelt moedermel ...
help
Steeds minder dioxinen, furanen en dioxineachtige PCB's in de voeding \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Boon, P. \ Klaveren, J. van \ Bakker, M. \ Baumann, B. \ Hoogerbrugge, R. \ 2003
Ondanks de steeds verder dalende dioxine- en PCB-gehalten in voedingsmiddelen verdienen deze stoffen ook in de toekomst blijvende aandacht. Dit geldt zeker voor PCB-gehalten in vis
help
Speuren naar DNAPL's : electrische weerstandstomografie \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Goes, B. \ Meekes, S. \ Verhaagen, P. \ 2003
In opdracht van SKB zijn op verontreinigde locaties in Utrecht en Drenthe geo-electrische metingen verricht via de methode 'electrical resistivity tomography'(ERT)
help
Kwaad ligt niet in reactiviteit maar in de vorm : het gevaar van dioxinen en PCB's \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Ruiter, A. \ 2003
Vergiftiging door dioxiden lijkt veel op de PCB-vergiftiging in Japan in de zestiger jaren. Ze kunnen in het lichaam van mens en dier ongewenste reacties veroorzaken omdat er iets vast loopt. Een noodzakelijke chemische reactie komt niet meer of onvo ...
help
Aanscherping normen zal leiden tot overschrijding : het gevaar van dioxinen en PCB's in de voeding \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Ruiter, A. \ 2003
Kweekvis bevat lagere gehalte aan dioxinen dan vis die door vangst verkregen wordt. Echte viseters lopen niet meer risico dan mensen die incidenteel vis consumeren
help
Kosteneffectieve sanering binnen Bever : combinatie van bronverwijdering en natuurlijke afbraak als aanpak voor verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Remmerts, H.B. \ Schrijver, C.J.G. \ Volkering, F. \ 2003
Een omvangrijke bodemverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen in het Amsterdamse havengebied is aangepakt door ontgraving van de zwaar verontreinigde bronzone (ca. 90 procent van de verontreiniging) te combineren met een sanering van de achtergeble ...
help
Snelle bodemsanering door 'nat' chemische oxidatie : totaalaanpak door bronssanering gevolgd door natuurlijke afbraak \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rijdt, G. ter \ Pelgrum, R. \ 2003
Wanneer de tijd voor langdurige in-situ maatregelen ontbreekt, kan zeer snelle bodemsanering worden gerealiseerd door 'nat' chemische oxidatie. Geïllustreerd aan de hand van een sanering van een met gechloreerde koolwaterstoffen en tolueen verontrein ...
help
Dioxinen en PCB's : wat zijn het? \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Stoppelaar, J. de \ Baars, B.J. \ Zeilmaker, M. \ 2003
Dioxinen zijn onbedoelde bijproducten van de chemische industrie, PCB's zijn doelbewust geproduceerde chemische producten (polychloorbifenylen) die een grootschalige toepassing hebben gekend
help
Blootstelling in Nederland aan dioxinen en PCB's in tien jaar gehalveerd : nationaal en internationaal beleid voor dioxinen en PCB's in de voeding \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Stoppelaar, J. de \ Theelen, R. \ Zorge, J. van \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.