help
Less at the top, more gain at the bottom : better light penetration leads to higher production \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2015
If light penetrates the crop better, it results in higher production. This is because the leaves that are deeper in the crop are a long way from their light saturation point. Diffuse glass or coatings and the distribution of the crop are the most app ...
help
'When choosing a glass type also consider the cleaning of it' : project leader Koop warns about light loss \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Stijger, H. \ 2015
In new greenhouses standard float glass has already made way for toughened diffuse glass with a coating. To make the most of the light gain, regular cleaning is essential. But how should you clean the glass without damaging it?
help
Homogener groeiend gewas verbruikt meer voedingstoffen : praktijkonderzoek naar relatie licht en bemesting \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2015
Een diffuse coating op het kasdek zorgt voor een beter kasklimaat en heeft een gunstig effect op het CO2- en vochtgehalte in de kas. Maar wat is de relatie tussen diffuus licht en bemesting? Dat praktijkonderzoek vindt plaats op paprikabedrijf C & R ...
help
New coatings for the summer an alternative to diffuse glass : trials point to higher yields or larger plants \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Bezemer, J. \ 2014
Diffuse coatings are a solution for growers without diffuse glass on the roof, but who still want softer, diffuse light in the summer. Two coatings have been tested on three nurseries. Both scatter the light so that the light distribution in the gree ...
help
‘Coating diffuses light, keeps out heat and improves quality’ : rose grower finds coating better than a screen \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2014
Rose growers Frank and Ronald van Os selected a coating that diffuses light and reflects heat. The main reason was to achieve better quality. Growers are also using the coating during the warm summer period for other crops that have a high light requ ...
help
'Coating maakt licht diffuus, houdt warmte buiten en verbetert kwaliteit' : rozenteler kiest coating in plaats van scherm \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2014
Rozentelers Frank en Ronald van Os kiezen voor een coating die het licht diffuus maakt en de warmte uit de kas weert. Hoofdreden is een betere kwaliteit. Ook bij andere gewassen met een hoge lichtbehoefte, zoals phalaenopsis en paprika, gebruiken tel ...
help
Nieuwe coatings in de zomer een alternatief voor diffuus glas : proef duidt op hogere producties of grotere planten \ Onder glas [Artikel]
Bezemer, J. \ 2014
Diffuse coatings zijn een oplossing voor wie geen diffuus glas op het kasdek heeft, maar in de zomer toch zachter licht op het gewas wil. Op drie bedrijven vindt onderzoek plaats aan twee diffuse coatings. Beide verstrooien het licht, waardoor de lic ...
help
Projectleider Koop waarschuwt voor lichtverlies: ‘bij keuze glassoort al rekening houden met schoonmaken’ \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2014
Bij de bouw van een nieuwe kas heeft het standaard tuindersglas plaatsgemaakt voor gehard diffuus glas met een coating. Om de lichtwinst te behouden, is regelmatig schoonmaken noodzakelijk. Maar hoe is het glas te reinigen zonder het te beschadigen?
help
Voorzichtig omgaan met gecoat glas vergroot levensduur : speciale aandacht bij onderhoud \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2013
Gecoat glas wordt steeds belangrijker in de tuinbouw. Het verbetert de lichtdoorlatendheid van het glas en sommige soorten verminderen de energie-uitstoot. Zulke nieuwe materialen vergen nieuwe kennis van de teler. Niet alleen voor een juiste keuze b ...
help
Handmatig reinigen kasdek zal voorlopig niet verdwijnen : nog geen middelen voor gecoat en diffuus glas \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2013
Veel kassen worden jaarlijks machinaal met een borstelmachine schoon gemaakt. Ondanks de mechanisatie blijft er behoefte aan het handmatig schoonmaken van kasdekken. Nieuwe coatings van uiteenlopende samenstellingen en alternatieve kasdekken onderbou ...
help
Lichtverstrooiing : vooral voordelen : [Thema Diffuus licht] \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ Petter, M. \ Sleegers, J. \ 2012
Diffuus licht geeft extra groei, blijkt uit verschillende onderzoeken. Vooral hoogopgaande groentegewassen hebben profijt van diep doordringend licht. Onderzoekers denken dat ook de bloemisterij er baat bij kan hebben. Het is een optelsom van veel kl ...
help
Diffuus licht bij tomaat [Boek]
Dueck, T. \ Janse, J. \ Kempkes, F. \ Li, T. \ Elings, A. \ Hemming, S. \ cop. 2012
Onderzoek naar de effecten van diffuus licht op glastuinbouwgewassen wijst uit dat het de groei en vooral de productie bevordert. Voor de tuinder is het van belang het juiste glas te kiezen, met een zo klein mogelijk lichtverlies in de wintermaanden, ...
help
Belgische tomatentelers bouwen kas met diffuus én gecoat glas : telers kiezen hogere plantdichtheid ter voorkoming van te grove vruchten \ Onder glas [Artikel]
Hendrix, T. \ 2012
Diffuus glas staat binnen de glastuinbouw volop in de belangstelling. In recente praktijkonderzoeken van Wageningen UR Glastuinbouw geeft AR+ diffuus glas een 5 tot 10% hogere productie bij tomaat. Dat was voor de trostomatentelers Koen Lauwerysen en ...
help
American's yield more tomatoes under diffuse roof coating : diffuse light from greenhouse coating penetrates crop deeper \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Kierkels, T. \ 2012
Two years ago, Eurofresh Farms, of Arizona, USA, was the first nursery in the world to test a washable roof coating with a diffuse effect. The trial resulted in a higher fruit weight and better quality. Based on this positive experience 95% of the ro ...
help
Energieplan Greenportkas II : verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept [Boek]
Kempkes, F. \ Verkerke, W. \ Poot, E. \ cop. 2011
Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende ...
help
Volop keuze om zonlicht diffuus te maken en reflectie te verminderen : nieuwe soorten glas, anti-reflectie coatings en alternatieven krijtschermen \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ Hemming, S. \ 2011
Glas- en coatingproducenten hebben in de afgelopen paar jaar veel werk gemaakt van de ontwikkeling van diffuse kasdekmaterialen en dito schermen voor de glastuinbouw. Het aanbod is hierdoor sterk verbreed. Silke Hemming van Wageningen UR Glastuinbouw ...
help
Aardbeien oogst grotere vruchten onder diffuse coating : verstrooiing van zonlicht kan productie duidelijk verhogen \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2011
Zomaar de kas omglazen omdat je graag diffuus licht wilt, doe je niet. Dan kan een coating die het licht diffuus maakt uitkomst bieden. Aardbeienteler Marty Claasse heeft een paar maanden ervaring met een verwijderbare diffuse coating, die hoogstwaar ...
help
Hogere productie, langere stelen, betere kleur en goede houdbaarheid : Nieuwe diffuse coating verstrooit licht \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2011
Diffuus licht biedt voordelen voor het gewas. D-Fuse is een diffuse coating die op het kasdek gespoten kan worden. De eerste praktijkproeven geven een positief resultaat. Rozenteler Frank van Os doet ervaring met de coating op.
help
Bovenin inleveren om onderin meer te winnen : betere lichtdoordringing betekent meer productie \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2011
Als licht beter in het gewas doordringt, leidt dat tot een hogere productie. Dat komt doordat de bladeren dieper in het gewas verder van het lichtverzadigingspunt af zitten. Diffuus glas of coatings en de verdeling van het gewas zijn de meest aangewe ...
help
Voor elk seizoen een ander kasdek? : energie innovatieve kasdekmaterialen d.m.v. coatings en oppervlaktebehandeling [Presentatie]
Kempkes, F. \ [2010]
Een presentatie over energie innovatieve kasdekmaterialen door middel van coatings en oppervlaktebehandelingen voor de glastuinbouw.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.