help
Impact van Vlarem 2013 op land- en tuinbouwbedrijven : vlaremtrein \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Penninckx, I. \ 2014
Op 4 april heeft de Vlaamse regering de laatste Vlaremtrein van deze legislatuur goedgekeurd. Deze Vlaremtrein stelt opnieuw heel wat wijzigingen voor aan de bestaande Vlaremwetgeving, Vlarem I en II. Enerzijds worden allerlei Europese verordeningen ...
help
Beheersing valse meeldauw in de uienteelt [Brochure]
Evenhuis, B. \ Spruijt, J. \ 2011
Valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien vormt een terugkerend probleem. Bij vroege aantasting en onvoldoende bestrijding leidt valse meeldauw tot nagenoeg volledig oogstverlies. In de praktijk komt het meestal niet zover, maar de schade kan t ...
help
Branden als beheermaatregel : verslag veldwerkplaats droog zandlandschap ‘t Harde, 16 september 2010 [Brochure]
Vogels, J. \ Bobbink, R. \ Timmer, B. \ 2010
Branden werd vroeger wel gebruikt als beheermaatregel voor heide. Verschillende terreinbeheerders lopen rond met het idee dit weer te gebruiken als (goedkoper) alternatief voor plaggen. Maar werkt het wel en hoe voer je dat praktisch gezien uit? Op h ...
help
Vervroeging gewasgroei bij biologische aardappelen : kennisuitwisseling en onderzoek naar vervroeging van de gewasgroei en kieming van verschillende rassen [Boek]
Bus, C.B. \ 2009
De teelt en afzet van biologische aardappelen is de afgelopen jaren onder grote druk komen te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is de aardappelziekte Phytophthora infestans. Als de ziekte in het gewas komt dan moet het gewas doodgebrand worden. ...
help
Branden als EGM-maatregel [Boek]
Bobbink, R. \ Haveman, R. \ Kuiters, L. \ 2009
Periodiek branden is een traditionele gebruiks- of beheermethode die in het verleden op meerdere plaatsen werd toegepast. Dit gebeurde met name in heideterreinen en soms in duingraslanden, om de vegetatie te verjongen en de opslag van struiken en bom ...
help
Vuur bestrijdt vuur \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Holtjer, L. \ 2008
De wereld brandt. Steeds meer landen kampen met extreme natuurbranden die veel slachtoffers eisen en schade toebrengen. Het vuur bestrijden met groot materieel of koste wat kost voorkomen heeft weinig zin, stelden internationale deskundigen begin apr ...
help
Effect rijsnelheid bij loofbranden op doding Phytophthora infestans : thema: BO-06-427 Phytophthora [Poster]
Spits, H. \ Schepers, H. \ [ca. 2007]
Onderzoek naar het effect van rijsnelheid tijdens loofbranden op de doding van P. infestans in de biologische teelt van aardappelen
help
Onkruid zorgenkindje cichorei : branden en eggen alternatief voor chemische aanpak : thema onkruidbestrijding \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Houweling, P. van \ 2006
Het afwisselend zeer droge en natte weer van het voorjaar 2006 levert problemen op met de chemische onkruidbestrijding in cichorei. Branden en eggen kunnen een alternatief zijn voor of een aanvulling op de chemische bestrijding
help
Hoaf infraHIT 11: straalkachel tegen onkruid \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Megen, J. van \ 2006
Een rijdende straalkachel, dat is in feite de Hoaf infraHIT. De machine is handgestuurd en speciaal ontwikkeld voor die plaatsen waar het branden van onkruid met open vuur niet mogelijk is in verband met brandgevaar
help
Agroforestry parkland species diversity : uses and management in semi-arid West-Africa (Burkina Faso) [Proefschrift]
Nikiema, A. \ 2005
help
Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften in Nordwestdeutschland : ökologische sozioökonomische Grundlagen des Heidemanagements auf Sand- und Hochmoorstandorten [Boek]
Keienburg, T. \ Prüter, J. \ 2004
help
Uierbranden heet hangijzer \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2004
Om melkkoeien te ontdoen van uierharen, die goed en hygiënisch melken bemoeilijken, wordt door boeren steeds meer gebruik gemaakt van uierbranden in plaats van scheren. Uierbranden werkt sneller maar moet deskundig gebeuren, met behulp van een specia ...
help
Resultaten loofklappers en -branders goed \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Eeckhout, I. \ Ryckmans, D. \ Canneyt, T. Van \ 2003
De resultaten van de prestaties van 4 loofklappers en 2 loofbranders in consumptieaardappelen tijdens demodagen in België
help
Saneerder zet incinerator in voor oxideren van nafta : bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rossum, J.A.W.M. van \ Boeck, F. de \ Gevaerts, W. \ 2003
In het havengebied van Antwerpen wordt een locatie gesaneerd, waaronder zich een drijflaag van diesel en nafta bevindt. Het deel van de verontreiniging dat vrijkomt via de luchtfase wordt gezuiverd met een incinerator
help
Spatial aspects of tree-grass co-existence = Ruimtelijke aspecten van boom / gras coëxistentie [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Groen, T. \ 2003
Next to stochastic processes more deterministic processes play a role on tree-grass ratios. By spatial modeling the processes are examined; and a fire distribution model is tested to evaluate the modeling of savanna pattern forming properties
help
Goedkoop schone straat met de 'Kant Brand Steker' \ Tuin en park techniek [Artikel]
Medema, P. \ 2003
Introductie van een combinatie van een machine met een borstel, bladblazer en onkruidbrander aan elkaar
help
Brander als aanvulling op gewasbescherming \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Gastel, T. van \ 2002
Werking en technische beschrijving van brander die wordt gebruikt tegen onkruidvorming bij de radijsteelt. Daarnaast ruimt de brander alle luizen en rupsen op die na het bossen aan de oppervlakte blijven. Het branden lijkt ook witte roest te bestrijd ...
help
De betekenis van defensie voor de natuur in Nederland \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Zee, F. van der \ 2002
Waarin het beheer van militaire terreinen zich onderscheidt van dat in andere natuurterreinen (militair gebruik; specifiek beheer t.b.v. militair gebruik, zoals branden of hooilandbeheer; afsluiting van terreinen), en welk effect dat heeft op de natu ...
help
Waarom spuiten als je ook kunt branden? Uiteenlopende visies van telers op brandergebruik \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ 2002
Discussie over het branden van kasgrond of betonvloer om van ziekteproblemen af te komen (mineervlieg, trips, schimmels, bacteriën)
help
Flora en fauna op militaire heideterreinen \ De levende natuur [Artikel]
Hornman, M. \ Haveman, R. \ 2001
Resultaten van een inventarisatie van natuurwaarden op militaire oefenterreinen (o.a. Oldebroek en Harskamp op de Veluwe, en terreinen in Drenthe), en de effecten van kenmerkende beheersmaatregelen en activiteiten op deze terreinen (branden, vergravi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.