help
Kamerbrief over deelonderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden [Brief]
2020
Hierbij bieden wij u het deelrapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’ aan. Dit rapport maakt deel uit van een reeks vervolgonderzoeken in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en G ...
help
Stappen maken in diergezondheid : Geiten KI Nederland \ GD schaap geit [Artikel]
Taverne, A. \ 2020
Een goede diergezondheid en een mooi koppel; iets waar iedere geitenhouder van droomt. Het wordt vaak gezocht in een samenwerking met de dierenarts, maar wie verder kijkt ziet dat elders nog meer oplossingen liggen. Geitenhouder Gert-Jan Frijters kwa ...
help
Meet het in melk! : Bacteriologisch onderzoek op basis van celgetal \ GD schaap geit [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ 2020
Het onderzoeken van individuele melkmonsters roept nogal eens vragen op. Want welke dieren ga je onderzoeken? Bij dieren met een uierontsteking spreekt het voor zich, maar het kan ook nuttig zijn om te kijken naar dieren waarvan het aantal cellen in ...
help
Laat u niet verrassen : Goed voorbereid het aflamseizoen in \ GD schaap geit [Artikel]
Dijkstra, E. \ 2020
Het voorjaar staat weer voor de deur en dat betekent lammetjes in de wei. Een prachtig gezicht, maar voor de meeste houders breekt hiermee ook weer een stressvolle en spannende periode aan. Natuurlijk is geen enkel jaar hetzelfde, maar een goede voor ...
help
Hoe krijgt u de meest waardevolle uitslag? : monitoring: pathologisch onderzoek \ GD schaap geit [Artikel]
Brom, R. van den \ 2020
Pathologisch onderzoek is vaak de beste manier om de oorzaak van sterfte of abortus bij schapen en geiten te achterhalen. Omdat pathologisch onderzoek belangrijk is voor de Monitoring Diergezondheid Kleine Herkauwers, wordt het gesubsidieerd. Met de ...
help
Voorkomen en genezen \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Gortemaker, A. \ 2019
Het tijdperk dat een zieke geit per definitie een dode geit was laten we langzamerhand achter ons. Op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Een mooi uitvloeisel hiervan is het pas verschenen ‘Stalb ...
help
Beantwoording vragen over sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Antwoorden op de kamervragen van het lid Ouwehand (PvdD).
help
Voortgangsrapportage plan van aanpak welzijn geitenbokken [Boek]
2019
Het plan van aanpak heeft als doelstelling om het welzijnsniveau van alle geitenlammeren te verbeteren. In deze voortgangsrapportage wordt de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak weergegeven.
help
Uiergezondheid \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Miltenburg, H. \ 2019
Zichtbare mastitis komt bij geiten weinig voor, maar over blauwuier komen geregeld vragen binnen bij GD. Ook doen geitenhouders regelmatig navraag over de hoogte van het celgetal en kiemgetal. Bij het oplossen van een kiemgetalprobleem wordt er met e ...
help
Stappenplan vitaminen en mineralen : problemen voorkomen door onderzoek \ GD schaap geit [Artikel]
Vellema, P. \ 2019
Vitaminen en mineralen vormen bij alle diersoorten en de mens een belangrijk onderdeel van de voeding. Ze hebben invloed op veel processen in het lichaam en daarmee op groei, productie, weerstand, vruchtbaarheid en vitaliteit. Uit vragen van schapen- ...
help
Salmonellose bij schapen en geiten : onderzoek op twee bedrijven \ GD schaap geit [Artikel]
Brom, R. van den \ 2019
Infecties met salmonellabacteriën komen bij meerdere diersoorten en de mens voor. Dit artikel beschrijft de achtergronden van salmonellose bij schapen en geiten en de resultaten van recent uitgevoerd nader onderzoek naar het aantonen van een infectie ...
help
Check rotkreupel in de herfst \ GD schaap geit [Artikel]
Haan, T. de \ 2019
Rotkreupel komt regelmatig op bedrijven voor, maar wordt toch niet altijd als rotkreupel herkend. En dat is zonde. Om beter inzichtelijk te krijgen of de dieren de bacterie die rotkreupel veroorzaakt bij zich dragen heeft GD de Rotkreupel Check ontwi ...
help
Lammeren bij de moeder laten … het kan \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2019
Rust. Niet dat hier nooit een stoot of een trap wordt uitgedeeld. Maar rust als in harmonie. Eenheid. Dat straalt de kudde van Harry van Wenum en Magda Scholte van biologische geitenboerderij en kaasmakerij De Groote Stroe uit. Een gevolg van het lam ...
help
Kennisverspreiding gezondheidsbevorderende middelen : wiki Groen Kennisnet [Website]
Groot, M. \ 2019
help
Voorkom hittestress \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Maas, S. \ 2019
We hebben alweer warme dagen achter de rug. Met de zomerse temperaturen neemt het risico op hittestress bij (melk)koeien toe. Wat zijn de gevolgen daarvan en hoe is hittestress te voorkomen?
help
Planmatig vliegenoverlast aanpakken \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Hylkema, I. \ 2019
Vliegen zijn niet alleen hinderlijk voor het vee, maar kunnen ook ziektes overbrengen. Bij de aanpak van vliegenoverlast kan de dierenarts de veehouder van advies voorzien, zegt Erik van Gestel van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).
help
Mastitisrisico lager met juist strooisel \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Oehler, S. \ 2019
Dankzij betere hygiëne en melkroutine is het aantal mastitisgevallen door besmettelijke ziekteverwekkers aanzienlijk gedaald. Omgevingskiemen krijgen daardoor echter de kans om toe te slaan.
help
Biotine bijvoeren soms verstandig \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Have, H. ten \ 2019
Koeien met een biotinetekort kunnen klauwproblemen krijgen. Bijvoeren van de vitamine kan dan helpen. Maar biotine is geen wondermiddel, zegt Menno Holzhauer van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
help
Tevredenheid over aanpak IBR en BVD \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Have, H. ten \ 2019
De landelijke aanpak van IBR en BVD is per 1 april 2018 formeel gestart. De wet die de verplichte bestrijding van IBR nationaal regelt laat nog op zich wachten. Toch is de stuurgroep die zich bezighoudt met de collectieve bestrijding van IBR en BVD t ...
help
Duurzame Veehouderij : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2019
In het Realisatieplan van mijn visie “Waardevol en verbonden” heb ik aangekondigd uw Kamer nader te informeren over mijn aanpak om de veehouderij verder te verduurzamen. In deze brief geef ik aan hoe ik die transitie samen met andere partijen vorm wi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.