help
Werk aan de winkel voor het financieringssysteem van het Nederlandse waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Cleef, R. van \ 2015
Goed waterbeheer kan niet zonder een adequaat financieringssysteem. Nationaal en internationaal is er steeds meer aandacht voor de rol van het financieringssysteem. Mede door de rapportages van de OESO groeit het bewustzijn dat het verder ontwikkelen ...
help
Gezond bomenbestand door strategisch denken : boombeheerder van de toekomst krijgt óók budget voor ziekten- en plagenbeheer \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2013
Voor veel gemeenten is ‘alleen nog snoeien en VTA-controle’ momenteel het credo. Ziekten- en plagenbeheersing lijkt een ver-van-mijn-bedshow, maar boombeheerder Bart Hulsman van de gemeente Eindhoven meent: ‘We moeten verder kijken dan onze neus lang ...
help
'Op tijd geld reserveren' : zeugenhouder geeft tips aan melkveehouders \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2009
Henk Veltkamp in Markelo stopte in 2004 met het melkveebedrijf en richtte volledig op fokzeugen. En hij geeft tips hoe melkveehouders kunnen omgaan met financieel mindere tijden
help
Toekomst SO Natural gefinancierd door twee banken \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2008
Metafinanciering is een nieuw fenomeen in de glastuinbouw. Het houdt in dat meer banken betrokken zijn bij grootschalige financieringen. Met de almaar toenemende schaalvergroting zal SO Natural niet de enige glastuinbouwonderneming blijven met meer h ...
help
Hoe kosten beheersen bij een ongunstig economisch klimaat? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2008
De gestegen voederprijzen hebben duidelijk effect op de bedrijfsvoering in de varkenshouderij. In februari 2008 gaf Peggy De Backer van Boehringen Ingelheim in een voordracht op de VEVA-infoavonden enkele voorbeelde en tips voor kostenbeheersing
help
Brussel bepaald meer dan menigeen denkt \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2008
Voor velen is de Europese Unie, kortweg Brussel, ver weg en geen dagelijkse realiteit. Tijdens een themamiddag van het Productschap Tuinbouw werd duidelijk gemaakt welke invloed Brussel op de tuinbouw heeft. Dat varieert van BTW op siergewassen tot h ...
help
"Niet te bang zijn eens een piek te missen" : Wilbert Hilkens van ABN Amro: meer risico's afdekken betekent meer financieringsruimte \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Waninge, A. \ 2008
De risico’s in de varkenshouderij nemen toe. Aan onzekerheden aan de opbrengstkant was iedereen gewend, maar daar komen nu onzekerheden aan de kostenkant bij. Ook de maatschappij wordt een onzekere factor. Effectief risicomanagement is volgens Wilber ...
help
Limburg privatiseert laboratorium \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2008
De twee Limburgse waterschappen doen laboratorium over aan het bedrijf Intertek. Ze willen hiermee kosten besparen. De kwaliteit achten zij voldoende gewaarborgd. Maar daar worden vraagtekens bij geplaatst
help
Uitstekend halfjaar voor Friesland Foods \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2007
Koninklijke Friesland Foods realiseerde een uitstekende eerste halfjaar. De nettowinst steeg 36% tot 79 miljoen euro en de netto-omzet met 4,5% naar 2,4 miljard euro. Bij constante wisselkoersen bedraagt de omzetstijging 5,3%. Dat maakten de waarneme ...
help
Snelle groei bij Duitse Hochwald \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
2007
Zuivelcoöperatie Hochwald in Thalfang is uitgegroeid tot een van de drie grootste melkverwerkers van Duitsland. Verwacht wordt dat de onderneming zich de komende jaren internationaal verder ontwikkelt. De onderneming in de deelstaat Rheinland-Pfalz w ...
help
'Binnen vijf jaar dubbele inzet' : topconsolidator Refresco \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Joppen, L. \ 2007
Refresco wil binnen vijf jaar haar huidige omzet verdubbelen. Refresco zet momenteel circa 1,2 miljard euro om. Het bedrijf wil deze groei niet alleen realiseren door overnames (dit jaar al vier bedrijven), maar ook door zich in nieuwe producentenseg ...
help
De onbekende gecontroleerd : handleiding voor het gebruik van CrimiMail \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Stok, T. van der \ 2007
CrimiMail is een systeem voor leden van CUMELA Nederland om onbekende klanten door te lichten op kredietwaardigheid
help
Onderzoek naar wanbetaling in de dierenartsenpraktijk in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Endenburg, N. \ Harsselaar, M. van \ 2007
Wanbetaling is een fenomeen dat grote nadelige gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Iedere ondernemer worstelt met wanbetalende klanten. Zo ook de praktiserend dierenarts. Gedegen onderzoek naar het fenomeen wanbetaling in deze setting is ech ...
help
'Financiering glastuinbouw is steeds complexer' : Rabobank Westland heeft marktaandeel van meer dan 90 procent \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Houweling, P. van \ 2007
De financiering van een glastuinbouwbedrijf wordt steeds complexer is de ervaring van Jaap Breugem en Chris Robbemond van Rabobank Westland, want het aantal variabele factoren is toegenomen. Zoals de gasprijs. Met één prijs voor alle glastuinders was ...
help
Let op uw debiteuren : te laat betaalde rekeningen kosten veel geld \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Jong, H. de \ Meer, S. van \ 2007
Als een debiteur een factuur niet tijdig betaalt, levert dat een extra kostenpost op. Er is een rentevergoeding mogelijk, die bedoeld is als tegemoetkoming in de geleden schade
help
Praktische belastingtips voor de ondernemer \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Wijk, M. van \ 2007
Enkele belastingtips voor pelsdierhouders
help
Interessante regelingen voor kwekers : geldzaken \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Witjes, G. \ 2007
Niet alleen particulieren maar ook ondernemers zijn zich er soms niet van bewust dat er diverse regelingen en subsidies bestaan waarvoor ze in aanmerking komen. Ook voor boomkwekers zijn er allerlei interessante regelingen. In dit artikel volgen enke ...
help
Fagoed : verdubbeling erfpacht in tien jaar \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Houweling, P. van \ 2007
Erfpacht moet weer een vast onderdeel worden van de mix aan financieringsmogelijkheden voor grond. Nu is erfpacht nog te vaak buiten beeld, zowel bij grondeigenaren als bij adviseurs. Dat zegt directeur Michiel de Koe van Fagoed. Als het aan hem ligt ...
help
Beleven is geven \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Noordanus, P. \ 2007
Dat particuliere eigenaren van aantrekkelijke gebieden in het buitengebied er veel aan doe om zelfstandig het rendement daarop zo groot mogelijk te maken, is een gegeven. Er is de laatste jaren veel creativiteit ten toon gespreid. Partijen lopen echt ...
help
Vee laat betalen roept om actie \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Stevens, R. \ 2007
De ene slachterij betaalt snel na het leveren van runderen, de andere tergend traag. De financiële risico's worden vooral afgewimpeld op de handel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.