Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 117

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="geldbeheer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Werk aan de winkel voor het financieringssysteem van het Nederlandse waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Cleef, R. van \ 2015
Goed waterbeheer kan niet zonder een adequaat financieringssysteem. Nationaal en internationaal is er steeds meer aandacht voor de rol van het financieringssysteem. Mede door de rapportages van de OESO groeit het bewustzijn dat het verder ontwikkelen ...
help
Gezond bomenbestand door strategisch denken : boombeheerder van de toekomst krijgt óók budget voor ziekten- en plagenbeheer \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2013
Voor veel gemeenten is ‘alleen nog snoeien en VTA-controle’ momenteel het credo. Ziekten- en plagenbeheersing lijkt een ver-van-mijn-bedshow, maar boombeheerder Bart Hulsman van de gemeente Eindhoven meent: ‘We moeten verder kijken dan onze neus lang ...
help
'Op tijd geld reserveren' : zeugenhouder geeft tips aan melkveehouders \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2009
Henk Veltkamp in Markelo stopte in 2004 met het melkveebedrijf en richtte volledig op fokzeugen. En hij geeft tips hoe melkveehouders kunnen omgaan met financieel mindere tijden
help
Toekomst SO Natural gefinancierd door twee banken \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2008
Metafinanciering is een nieuw fenomeen in de glastuinbouw. Het houdt in dat meer banken betrokken zijn bij grootschalige financieringen. Met de almaar toenemende schaalvergroting zal SO Natural niet de enige glastuinbouwonderneming blijven met meer h ...
help
Hoe kosten beheersen bij een ongunstig economisch klimaat? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2008
De gestegen voederprijzen hebben duidelijk effect op de bedrijfsvoering in de varkenshouderij. In februari 2008 gaf Peggy De Backer van Boehringen Ingelheim in een voordracht op de VEVA-infoavonden enkele voorbeelde en tips voor kostenbeheersing
help
Brussel bepaald meer dan menigeen denkt \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2008
Voor velen is de Europese Unie, kortweg Brussel, ver weg en geen dagelijkse realiteit. Tijdens een themamiddag van het Productschap Tuinbouw werd duidelijk gemaakt welke invloed Brussel op de tuinbouw heeft. Dat varieert van BTW op siergewassen tot h ...
help
"Niet te bang zijn eens een piek te missen" : Wilbert Hilkens van ABN Amro: meer risico's afdekken betekent meer financieringsruimte \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Waninge, A. \ 2008
De risico’s in de varkenshouderij nemen toe. Aan onzekerheden aan de opbrengstkant was iedereen gewend, maar daar komen nu onzekerheden aan de kostenkant bij. Ook de maatschappij wordt een onzekere factor. Effectief risicomanagement is volgens Wilber ...
help
Limburg privatiseert laboratorium \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2008
De twee Limburgse waterschappen doen laboratorium over aan het bedrijf Intertek. Ze willen hiermee kosten besparen. De kwaliteit achten zij voldoende gewaarborgd. Maar daar worden vraagtekens bij geplaatst
help
Uitstekend halfjaar voor Friesland Foods \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2007
Koninklijke Friesland Foods realiseerde een uitstekende eerste halfjaar. De nettowinst steeg 36% tot 79 miljoen euro en de netto-omzet met 4,5% naar 2,4 miljard euro. Bij constante wisselkoersen bedraagt de omzetstijging 5,3%. Dat maakten de waarneme ...
help
Snelle groei bij Duitse Hochwald \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
2007
Zuivelcoöperatie Hochwald in Thalfang is uitgegroeid tot een van de drie grootste melkverwerkers van Duitsland. Verwacht wordt dat de onderneming zich de komende jaren internationaal verder ontwikkelt. De onderneming in de deelstaat Rheinland-Pfalz w ...
help
'Binnen vijf jaar dubbele inzet' : topconsolidator Refresco \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Joppen, L. \ 2007
Refresco wil binnen vijf jaar haar huidige omzet verdubbelen. Refresco zet momenteel circa 1,2 miljard euro om. Het bedrijf wil deze groei niet alleen realiseren door overnames (dit jaar al vier bedrijven), maar ook door zich in nieuwe producentenseg ...
help
De onbekende gecontroleerd : handleiding voor het gebruik van CrimiMail \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Stok, T. van der \ 2007
CrimiMail is een systeem voor leden van CUMELA Nederland om onbekende klanten door te lichten op kredietwaardigheid
help
Onderzoek naar wanbetaling in de dierenartsenpraktijk in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Endenburg, N. \ Harsselaar, M. van \ 2007
Wanbetaling is een fenomeen dat grote nadelige gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Iedere ondernemer worstelt met wanbetalende klanten. Zo ook de praktiserend dierenarts. Gedegen onderzoek naar het fenomeen wanbetaling in deze setting is ech ...
help
'Financiering glastuinbouw is steeds complexer' : Rabobank Westland heeft marktaandeel van meer dan 90 procent \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Houweling, P. van \ 2007
De financiering van een glastuinbouwbedrijf wordt steeds complexer is de ervaring van Jaap Breugem en Chris Robbemond van Rabobank Westland, want het aantal variabele factoren is toegenomen. Zoals de gasprijs. Met één prijs voor alle glastuinders was ...
help
Let op uw debiteuren : te laat betaalde rekeningen kosten veel geld \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Jong, H. de \ Meer, S. van \ 2007
Als een debiteur een factuur niet tijdig betaalt, levert dat een extra kostenpost op. Er is een rentevergoeding mogelijk, die bedoeld is als tegemoetkoming in de geleden schade
help
Praktische belastingtips voor de ondernemer \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Wijk, M. van \ 2007
Enkele belastingtips voor pelsdierhouders
help
Interessante regelingen voor kwekers : geldzaken \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Witjes, G. \ 2007
Niet alleen particulieren maar ook ondernemers zijn zich er soms niet van bewust dat er diverse regelingen en subsidies bestaan waarvoor ze in aanmerking komen. Ook voor boomkwekers zijn er allerlei interessante regelingen. In dit artikel volgen enke ...
help
Fagoed : verdubbeling erfpacht in tien jaar \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Houweling, P. van \ 2007
Erfpacht moet weer een vast onderdeel worden van de mix aan financieringsmogelijkheden voor grond. Nu is erfpacht nog te vaak buiten beeld, zowel bij grondeigenaren als bij adviseurs. Dat zegt directeur Michiel de Koe van Fagoed. Als het aan hem ligt ...
help
Beleven is geven \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Noordanus, P. \ 2007
Dat particuliere eigenaren van aantrekkelijke gebieden in het buitengebied er veel aan doe om zelfstandig het rendement daarop zo groot mogelijk te maken, is een gegeven. Er is de laatste jaren veel creativiteit ten toon gespreid. Partijen lopen echt ...
help
Vee laat betalen roept om actie \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Stevens, R. \ 2007
De ene slachterij betaalt snel na het leveren van runderen, de andere tergend traag. De financiële risico's worden vooral afgewimpeld op de handel
help
Veel nieuwe natuur dankzij uw contributie : waardevast beleggen in mooie omgeving \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2007
Met contributie-inkomsten verricht Natuurmonumenten belangrijk werk. Ook dit jaar is het lidmaatschapgeld weer volop geïnvesteerd in aankoop, onderhoud en bescherming van kwetsbare natuurgebieden. Met de campagne ‘Nederland Open en Groen trekt de ver ...
help
Hoe een dierenartsenpraktijk efficiënter kan draaien met behulp van ICT \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Berndsen, F. \ 2007
De inkomens van de Nederlandse dierenartsenpraktijken staan al enkele jaren onder druk. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de veranderingen in de landbouw, zoals schaalvergroting, en tegelijkertijd de sterke afname van het aantal veehouderijbedrijven. Maar o ...
help
Scepsis verdwijnt over eerste PPS-constructie op zuiveringsgebied [thema officiële opening Harnaschpolder] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2007
De eerste publiek-private samenwerking in de waterschapsector is door Nederlandse collega-waterbeheerders met de nodige scepsis begroet. Maar vooralsnog hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en het consortium Delfluent het gelijk aan hun kant: de ...
help
'Avebe draait dit boekjaar een dikke winst' \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2007
Bestuursvoorzitter Okke Koo verlaat Avebe per 1 augustus 2007. De reorganisatie van het aardappelzetmeelconcern is geslaagd, aldus Koo. Avebe staat er weer rooskleurig voor
help
Hoe kan het inkomen van de dierenarts worden verbeterd? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vaarkamp, H. \ 2007
Et uitoefenen van een vrij beroep betekent dat je zelf moet zorgen dat je genoeg verdient. Er zijn echter maar weinig dierenartsen echt geïnteresseerd in dit onderwerp, hoewel talloze ermee blijken te tobben. Veel dierenartsen weten gewoon niet goed ...
help
Fiscale wijzigingen voor de ondernemer in 2007 \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Blonk, E. J. \ 2007
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke fiscale wijzigingen, waaronder de verlaging vennootschapsbelasting, beperking van de afschrijving ontroerend goed, MKB winstvrijstelling, verlaging dividendbelasting, beperking van ...
help
Voerwinst weer gestegen. Zeugenhouder houdt evenveel over als in 2005 \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Hove, G. ten \ 2007
2006 was een goed jaar voor de varkershouderij, wat met name kwam door de hoge vleesprijzen ondanks de gestegen voerkosten. Een financieel overzicht van de sector over 2006 met de meningen van varkenshouders
help
Biggen een week eerder op gewicht \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Sleuwen, M. van \ 2007
Varkenshouder Perry Roozen uit Netersel (NB)heeft een nieuwe biggenstal laten aanleggen, en die heeft een aangenamer klimaat dan zijn oude stal.Het systeem dat hij heeft laten aanleggen is nieuw en zuinig met ventilatie- en stookkosten, de biggen lij ...
help
Is het voordelig om dividend uit te keren? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mulder, J. \ 2007
In dit artikel uitleg over de sterke verlaging van de vennootschapsbelasting, en het tarief op dividend, dat is verminderd naar 22%. Deze verlaging is alleen in 2007 van toepassing
help
Plezier in cijfers als tweede natuur \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]Informatie over VBW- Maandelijkse omzetmeter
Sanders, S. \ 2007
'Omzet is één ding, maar je moet ook weten wat er onder de streep gebeurt, stelt Marco Maasse, directeur VBW Centrale Vereniging. Plezier in cijfers hebben, zou voor bloemisten een tweede natuur moeten worden. De recentelijk ontworpen 'Branchemonitor ...
help
Nooit meer in de min : budgetteren \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2007
Een stappenplan om goed te kunnen budgetteren. Met een checklist voor maandelijkse uitgaven en enkele tips
help
Workplace financial education program: does it have an impact on employees' personal finances? \ Journal of family and consumer sciences [Artikel]
Kim, J. \ 2007
This study examines the impact of a Cooperative Extension workplace financial education program on a selected group of university employees. The influences of the prograTm on university employees' self-assessed financial knowledge, financial behavior ...
help
Pro's en contra's : adviesrapport Commissie Vellinga \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2007
Begin dit jaar verscheen een rapport met een advies over de financiering van de primaire waterkeringen. Niet het Rijk maar de waterschappen zijn de aangewezen partij om de finaniering van het achterstallige onderhoud van waterkeringen voor hun rekeni ...
help
Algemeen directeur Jan Elderink van Hendrix (onderdeel Nutreco) : 'Nu gaan we groeien' \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Sterren, M. van der \ 2007
Nutreco werd stevig gesaneerd. Alle onderdelen die niet binnen de kernactiviteiten horen zijn overboord gezet. Daarmee is Nutreco in rustiger vaarwater terechtgekomen, stelt Jan Elderink gerust. Als algemeen directeur van Hendrix is hij ook een van d ...
help
Groeiend bedrijf vraagt andere organisatie \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Blonk, E.J. \ 2007
Succesvolle hoveniers komen nog wel eens in de problemen door sterke groei van hun onderneming. Na groei is men genoodzaakt zich te richten op managementtaken. In dit artikel aandacht, vooral op het gebied van organisatiestructuur, managementinformat ...
help
Bij nieuwbouw is de kas zelf bijna bijzaak geworden : grotere projecten vergen al snel tientallen miljoenen euro's \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2007
Bij de bouw van een grootschalige kas, neemt de eigenlijke kassenbouw nog maar een heel klein deel van het werk in. Veel tijd kosten de hobbels op het gebied van de ruimtelijke ordening, de vergunningen en het samenspel tussen de verschillende instal ...
help
Financiële perspectieven in de aquacultuur \ Aquacultuur [Artikel]
Tellingen, M. van \ 2007
De aquacultuursector is in opkomst, maar behoeft nog wel financiële ondersteuning. Enkele mogelijkheden en praktijkvoorbeelden worden op een rijtje gezet
help
Financial security in a complex world: issues for the 2000s and beyond \ Journal of family and consumer sciences [Artikel]
O'Neill, B. \ 2006
Issues, associated with financial security are influenced by a range of factors such as demographics, changing workplace practices, legislation, and the desire for simplified financial management. This article describes important financial security i ...
help
Financial security for seasoned adults \ Journal of family and consumer sciences [Artikel]
Tremblay, K.R. \ 2006
A strategy was developed by the Colorado State University Cooperative Extension Gerontology Team to survey on financial security concerns. Questions included age, perceived importance of financial security concerns, and preferred sources of informati ...
help
Natuur en landschap op waarde geschat \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]Bijbehorende website
Vrolijk, B. \ 2006
Landschap en natuur zijn van essentieel belang voor de kwaliteit van het leven in ons land. Maar welke waarde hebben landschap en natuur voor ons? Welke opbrengsten zijn er te halen uit investeringen in landschap en natuur? En is het mogelijk om die ...
help
Samenwerken in vereniging, coöperatie of BV? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Zwet, C. van der \ 2006
Telers kunnen verschillende constructies voor samenwerken kiezen. Een vereniging is de eenvoudigste manier van samenwerken. Een coöperatie is een variant op een vereniging met het verschil dat hier de winst uitgekeerd mag worden aan de leden. Een bes ...
help
Special: Rekenen met WK's \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Medema, D. \ Koolwijk, E. \ 2006
WK-installaties staan enorm in de belangstelling. In 2005 is er volgens Cogen Projects meer dan 300 MW geïnstalleerd op glastuinbouwbedrijven. De rentabiliteit van een WK hangt af van verschillende factoren. En voor elke teler is de situatie weer and ...
help
Meer vreemd vermogen voor grotere bedrijven \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Everdingen, W.H. van \ 2006
Schaalvergroting en herwaardering zorgen in de loop van de tijd voor een toename van de balanswaarde van een agrarisch bedrijf. Tegelijkertijd neemt ook belang van vreemd kapitaal toe. Met name de intensieve veehouderij- en de glastuinbouwbedrijven z ...
help
Betaalschema moet worden aangepast \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2006
De nieuwe uitbetaling van de toeslagrechten levert met name voor zetmeelaardappeltelers problemen op, doordat de inkomsten op een ander moment binnenkomen, dan ze tot nu toe gewend waren. Enkele tips om liquiditeitsproblemen te voorkomen
help
Kennzahlen zum Sprechen bringen : ... was bleibt eigentlich von 100 Euro in der Kasse? \ Das TASPO Magazin fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Bock, C. \ 2006
Vaak blijft er weinig tijd voor nadere bestudering van getallen. Toch loont het de moeite om daar af en toe een blik op te werpen en aan de hand daarvan de bedrijfsvoering aan te passen. Zo is het mogelijk beslissingen te nemen om geld te besparen of ...
help
Nulgebruik komt dichterbij!: tips voor een betaalbare pesticidenreductie \ Groencontact [Artikel]
Fiers, E. \ 2006
Op 1 januari 2015 zullen er geen pesticiden meer gebruikt worden door de gemeenten. De eerste grote stappen in die richting zijn reeds gezet. Het pesticidengebruik door de openbare diensten is tussen 2002 en 2004 gehalveerd. Gemeenten zijn op zoek na ...
help
Een gezonde kasstroom : hoe diep is het water onder uw schip? \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Swart, A. de \ 2006
De mate waarin een bedrijf over genoeg geld beschikt (cashflow)is een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van het het bedrijf. Het is te vergelijken met de hoeveelheid water onder een schip. Als het teveel daalt kan het schip vastlopen. Vanda ...
help
Met onderhoud valt geld te verdienen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Norel, H. \ 2006
Een betere organisatie van onderhoud levert geld op, concluderen Numac Services en Smart Group met hun onderzoek in de food. Ze constateren dat een duidelijke visie op onderhoud in veel bedrijven ontbreekt. Ook automatisering en innovatie vermogen zi ...
help
'Goed inzicht in financiële situatie is belangrijk' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Koster, P. \ 2006
De financiële situatie op fruitteeltbedrijven is niet al te rooskleurig. Goed financieel inzicht is dan nodig om de juiste stappen te kunnen nemen. De BBZ-regeling (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) kan een laatste redmiddel zijn, wanneer een ...
help
Kostenbeheersing belangrijk punt van aandacht: water in de stad \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2006
Hoewel de aandacht voor het onderwerp stedelijk water enigszins lijkt te zijn verslapt, is dit volgens Ronald Kraaijenstein in zijn functie van voorzitter van het landelijk platform stedelijk water maar schijn. Volgens Kraaijenstein is er vooral op h ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.