help
Conductometer Knick [Video]
2016
Instructievideo over het gebruik van de Knick Conductometer
help
Conductometer Schott [Video]
2016
Instructievideo over het gebruik van de Schott Conductometer
help
Klaar is Case : trekkertest Case IH Maxxum 130 CVX \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Beunk, H. \ 2015
De motor van de Maxxum 130 levert 163 pk; fors meer dan de typeaanduiding doet vermoeden. Wilt u een sterke, compacte trekker, dan zit u wat Case IH betreft met deze CVX goed. De traploze transmissie rondt het verhaal af. Klaar is Kees.
help
Klaar is Case : Case IH Maxxum met cvt \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beunk, H. \ 2015
De Case IH Maxxum is al even op de markt. Maar de eerste trekkers uit de serie waren nog niet leverbaar met een traploze versnellingsbak. Dat is nu wel het geval. Klaar is Case.
help
Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models \ Hydrological processes : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Voortman, B.R. \ Bartholomeus, R.P. \ Bodegom, P.M. van \ Gooren, H. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Witte, J.P.M. \ 2014
Evaporation from mosses and lichens can form a major component of the water balance, especially in ecosystems where mosses and lichens often grow abundantly, such as tundra, deserts and bogs. To facilitate moss representation in hydrological models, ...
help
Precies wat boomkwekers willen [Boek]
Baltissen, T. \ Pijpers, H. \ [2014]
Powerpointpresentatie met beeldmateriaal over bodemscanners. Er zijn drie vrschillende scanners die metingen verrichten, om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de weerbaarheid van de bodem, organische stof, pH en textuur.
help
CEC – ECE – CE – EC – EEC : parameters in beeld die voor verwarring zorgen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Evers, M. \ Boer, B. de \ 2013
Regelmatig vliegen er termen over de Greenkeeperpagina’s die iets zeggen over zouten in de grond – en dat kunnen voedingsstoffen zijn die zijn opgeslagen in de bodem of in het bodemwater of in beregeningswater en direct beschikbaar voor opname door h ...
help
Advies voor herstel van de beschadigde waterstagnerende bodemlagen van het 'zure' ven [Studentenverslag]
Berg, Berthilda van den \ Roelofs, Jan \ 2013
Aanleiding voor dit onderzoek zijn de beschadigde vennen op de Reeënberg te Loenen. Deze vennen zijn in 1995 afgegraven, waarbij de waterstagnerende laag is beschadigd. Vereniging Natuurmonumenten zoekt een oplossing om de waterstagnerende bodemlaag ...
help
Experiments on the movement of pesticides in sandy soils to groundwater : prospects of testing preferential transport models [Boek]
Leistra, M. \ Boesten, J.J.T.I. \ 2012
Many agricultural areas with humic-sandy and loamy-sandy soils are used also for the extraction of water for drinking-water supply. Model concepts have been developed for the fast preferential transport of plant protection products (pesticides) in su ...
help
Stoll-voorlader kan trucjes doen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Huiden, F. \ 2009
De voorlader Robust FZ heeft een mechanische parallelgeleidig maar heeft de voordelen van de hydraulische variant. Een impressie
help
Temperatuur en geleidbaarheid als indicator parameters voor verdunning in een rioolsysteem \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schilperoort, R. \ 2007
Prestatieparameters van een afvalwatersysteem kunnen vaak niet of moeilijk in real-time en met een hoge frequentie in een rioolsysteem gemeten worden, wat sturing van het afvalwatersysteem op basis van deze parameters bemoeilijkt. In plaats van een l ...
help
Dichtslibben van infiltratievoorzieningen : een verkenning van de hydraulische levensduur van infiltratievoorzieningen [Boek]
Boogaard, F. \ Wentink, R. \ 2007
RIONED-Reeks 10 is het resultaat van de eerste fase van het onderzoek naar de functionele levensduur van hemelwaterinfiltratievoorzieningen. Het onderzoek bestond uit een verkenning naar beschikbare literatuur aangevuld met een enquete onder een aant ...
help
Waterinfiltrerende verhardingen: theorie en praktijk \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Lith, G.J. \ Roorda, A. \ Spoelstra, J. \ 2006
Het principe van waterinfiltrerende verhardingen is dat hemelwater door de verharding heen, of tussen de voegen door, in de fundering van de verharding stroomt
help
Waterinfiltrerende verhardingen: de praktijk \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Lith, G.J. \ Roorda, A. \ Spoelstra, J. \ 2006
De opbouw van een waterinfiltrerende verharding bestaat uit een aantal lagen: de toplaag en de funderingslaag. In tabel een overzicht van de doorlatendheid van de toplaag bij verschillend percentage Aquaflow van de totale bestrating en van de verschi ...
help
On transpiration and soil moisture content sensitivity to soil hydrophysical data \ Boundary-layer meteorology : an international journal of physical and biological processes in the atmospheric boundary layer [Wetenschappelijk artikel]
Acs, F. \ 2005
Sensitivity of evapotranspiration E and root zone soil moisture content θ to the parameterization of soil water retention Ψ(θ) and soil water conductivity K(Ψ), as well as to the definition of field capacity soil moisture content, is investigated by ...
help
Special bemesting \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ Postma, R. \ Verstegen, S. \ 2005
In 2006 komt het nieuwe mestbeleid. 5 artikelen over de veranderingen: Minas wordt vervangen door een systeem van gebruiksnormen, laboratoria die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van grond, gewas en bemesting gaan de concurrentiestrijd aa ...
help
Karteren van de grondwaterdynamiek in gebieden met een klei deklaag : parameters voor grondwaterafhankelijk peilbeheer [Boek]
Hoogland, T. \ Visschers, R. \ Gaast, J.W.J. van der \ Knotters, M. \ 2005
Het doel van dit project is te onderzoeken hoe de relatie tussen grond- en oppervlaktewaterstand gebiedsdekkend kan worden beschreven in klei gebieden en hoe deze relatie gebruikt kan worden in een Gd-kartering. Een belangrijk aspect daarbij is de ke ...
help
De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden : een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2005
In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Vo ...
help
Poriewaterstroming en -transport op perceelschaal : quasi-2D versus 2D benadering \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Peters, L. \ Griffioen, J. \ 2005
Om een beter inzicht te verkrijgen in het voorspellen van de belasting van oppervlaktewater, worden hier modelresultaten van stoftransport voor de perceelschaal vergeleken tussen swap / animo en hydrus2D. Om de relatie tussen fysisch transport en che ...
help
Geleidingsvermogen en temperatuur van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Noor : vergroten van het inzicht in het grondwaterafvoerproces [Studentenverslag]
Dortmans, E.J.M. \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.