help
Presentaties symposium 'Gemeenten en houtige biomassa: van beleid naar realisatie', 1 november 2016, Ede [Presentatie]
2016
In veel gemeenten liggen kansen om biomassa te benutten voor de opwekking van warmte in bijvoorbeeld stadsverwarming, bedrijfsgebouwen of zwembaden. Ook kunnen (deels nu nog onbenutte) stromen biomassa die vrijkomen binnen gemeenten worden gebruikt o ...
help
Een greep uit de stapel van het bureau \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2015
Zomaar weer eens een greep uit de stapel van het (digitale) bureau. Momenteel hot issues: boomschenders, herfstelijke overhangende takken en hoe houden gemeenten hun groendiensten binnen de wet. Dat laatste ligt in de Tweede Kamer onder vuur. Niet al ...
help
Naar de oorsprong van regels \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wieringa, H. \ 2015
Bestemmingsplannen hebben geen goede naam. Als je iets wilt ('je hebt een goed plan') krijg je vaak te horen dat het niet past binnen het bestemmingsplan. Regels liggen dwars. Gemeenten zoeken naar nieuwe wegen om niet de regels leidend te laten zijn ...
help
Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, kreeg gezondheid in de Omgevingswet : met gezond verstand: deel 1 \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2015
De ruimte die gemeenten krijgen om ontwikkelingen met een risico voor de volksgezondheid tegen te houden, zijn in de Omgevingswet expliciet omschreven. Dat betekent dat gezondheid voortaan een grotere rol kan spelen bij het al dan niet toestaan van r ...
help
De Achterhoek anticipeert : lessen uit de leerkring voor raadsleden [Boek]
Moerkamp, J. \ 2014
De Achterhoek is één van de regio’s in Nederland die geconfronteerd wordt met de gevolgen van bevolkingsdaling. Naast een afname van de bevolking vindt in de Achterhoek een grote verschuiving plaats in de samenstelling van de bevolking. In de Achterh ...
help
Bergse waterdiscussie gaat vooral over zwemwater : gemeenteraadsverkiezingen : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
Het onderwerp 'water' speelt amper een rol in de aanloop naar de inmiddels gehouden raadsverkiezingen. Maar wel een beetje in Bergen op Zoom. 'Zoet en/of zout', blauwalg, de grootste 'waterparkeerplaats' van het land en havenuitbreiding zijn in het h ...
help
MKBA Stadslandbouw [Video]
2014
Stadslandbouw kan rekenen op veel enthousiasme. Tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af wat stadslandbouw uiteindelijk opbrengt. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse kan gemeenten helpen bij beantwoorden van deze vraag.
help
Met de voeten op de grond : Jeanne Hesen-Slots, raadslid Lokaal Peel en Maas \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
Jeanne Hesen-Slots vult de derde afl evering in van onze serie over de rol van de cumelasector in de politiek. Naast haar administratieve werkzaamheden bij het loonbedrijf van haar man, Maas BV in Kessel, zet ze zich als raadslid voor Lokaal Peel en ...
help
'Alles draait om communicatie' : Jaap Melse, wethouder in de gemeente Veere \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
De vierde aflevering van deze serie over de rol van de cumelasector in de politiek staat in het teken van de wethouder. Jaap Melse is wethouder in de gemeente Veere en heeft onder andere ruimtelijke ordening en economische zaken in zijn portefeuille. ...
help
Evaluatie handhaving indirecte lozing bij calamiteiten [Boek]
2014
Met de inwerkingtreding van de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) eind 2009 is die WVO-vergunning voor lozingen op de riolering vanuit inrichtingen vervallen. Deze zogenaamde indirecte lozingen vallen sindsdien uitsluitend o ...
help
'Van eigen eiland in een weiland naar partners in de wet maatschappelijke ondersteuning' : een empirisch onderzoek naar interactieve frames van zorgboeren uit de Vechtdal regio in de transitie naar de wet maatschappelijke ondersteuning [Studentenverslag]
Bosch, M. van den \ 2014
De ontwikkeling van de relatief nieuwe en opkomende zorglandbouwsector in Nederland is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de zorgsector. Het beleid binnen de zorgsector kenmerkt zich door een trend van decentralisering. Dit betekent dat de la ...
help
Teeb is allesbehalve een makkelijke rekensom : groen heeft waarde, maar waar ligt die waarde, en hoe kun je die waarde te gelde maken? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
In deze ‘Op de fiets’ een interview met Olaf Prinsen, wethouder groen van de gemeente Apeldoorn. Prinsen is met zijn 30 jaar jong en voor een wethouder van de twaalfde stad van Nederland zelfs piepjong. Half grappend meldt hij dat hij zelfs Nederland ...
help
Eindrapport natuurweb Noord-Holland [Boek]
[ca. 2013]
Dit rapport beschrijft de resultaten van het arrangement, de leerervaringen van de deelnemers en het maatschappelijke effect. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het vervolg van Natuurweb en de kansen voor de NME sector. Het project van Natuurweb No ...
help
'Koester dat wat je hebt': groen levert Wierden geld op \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Berendsen, E. \ 2013
‘Groen’ levert de gemeente Wierden veel op. Door extra werkgelegenheid en meer toerisme, maar ook door gezondere inwoners. De gemeente berekende wat de baten van groen zijn én won het deelcertificaat Groen & Gezondheid.
help
Vulnerability to climate change: appraisal of a vulnerability assessment method in a policy context [Boek]
Veerbeek, W. \ Husson, H. \ 2013
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar de keuze een optimale methode voor het bepalen van de kwetsbaarheid voor klimaateffecten. Aangezien de doelgroep voor een dergelijke methodiek bestaat uit gemeentelijke beleidsa ...
help
Draagvlak voor duurzame energie : stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente [Boek]
2013
De meeste gemeenten in Nederland stimuleren lokaal opgewekte duurzame energie. Toch krijgen veel van dit soort energieprojecten te maken met vertragingen of worden ze soms zelfs afgeblazen, soms vanwege inhoudelijke afweging van het plan, maar ook do ...
help
Water moet niet sturen maar leiden : water en ruimte \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
Hoe komen waterschappers aan 'de voorkant' van gebiedsprocessen te zitten? "Zorg dat je in dezelfde kroegen komt die ruimtelijke ordeningsmensen van gemeenten en provincies bezoeken", adviseert Patrick Poelmann, dijkgraaf bij Hoogheemraadschap De Sti ...
help
Peter Leegwater, burgemeester Wieringermeer: "Toekomst IJsselmeer leeft hier sterk" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Wat blijft ons bij van alles wat wij leerden? Wat leeft voort in de geschiedenis? Soms zijn het getallen, zoals 1600 Slag bij Nieuwpoort, soms namen, zoals die van Jac. P. Thijse als grondlegger van de natuurbescherming, of Armstrong, die als eerste ...
help
Vergunningverlening voor een vergistingsinstallatie op een agrarisch bouwperceel [Boek]
2011
Deze factsheet gaat over de juridische mogelijkheden om een vergunning te krijgen voor de realisatie van een vergistingsinstallatie. De factsheet is bedoeld voor initiatiefnemers die een vergistingsinstallatie willen oprichten in het landelijke gebie ...
help
Verkiezingen belangrijk voor boomkwekerijsector \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lier, A. van \ 2010
De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn van belang voor de boomkwekerijsector. De vraag is hoe 'boomteelt-minded' de nieuwe gemeenteraden worden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.