help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
help
Preliminary characterisation of the reactivity of the Dutch subsurface at intermediate depth (30 - 400m) [Boek]
Kempen, Cheryl van \ Griffioen, Jasper \ 2016
The objective of this study is to statistically characterise the geochemical composition of the Dutch subsurface at intermediate depth (30-400 m) as such characterisations were lacking before. Data-sets of geochemical analyses were obtained from TNO ...
help
Oorsprong van het Nederlandse kustlandschap \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Vos, P. \ 2015
Peter Vos (Deltares) verzorgde in 2011 met anderen de publieksuitgave "Atlas van Nederland in het Holoceen". Op basis daarvan was er de beoheofte om de beschreven kaartreconstructies nader te beschrijven. De sturende mechanismen die verantwoordelijk ...
help
De toepassing van Delft3D numerieke delta's op reservoirgeologie : rivierdelta's diep in de ondergrond: hoe zien ze eruit? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Forzoni, A. \ Storms, J. \ Walstra, D.-J. \ Hoogendoorn, B. \ 2015
In dit artikel bieden de auteurs een kort overzicht van het huidige en toekomstig onderzoek naar langetermijn modelleren met Delft3D in Nederland (TU Delft, Universiteit Utrecht, IHE en Deltares), hoe we dit kunnen toepassen p[ reservoirgeologie, en ...
help
Onderzoek ontgravingen en oude riviergeulen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Oosterhoff, R. \ Thomas, J. \ Penning, R. \ Pijl, R. van der \ 2015
Bij oude rivierlopen kun je nog wel eens voor verassingen komen te staan als het om de samenstelling en dikte van de bodemlagen gaat. Het gevaar voor opbarsten bij ontgravingen is niet ondenkbeeldig. Daarom is het nuttig geotechnische risico-inventar ...
help
Bouwen op drijfzand : benutten van geologische kennis bij dijkbeheer [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hammen, J. van der \ Harmsen, M. \ Hijma, M. \ Lam, K.S. \ 2015
Het wettelijk toetsinstrumentarium 2017 geeft dijkbeheerders een interessante tool en een nuttige schematisering van de ondergrond. Deze wordt toegepast in de vierde toetsronde voor primaire keringen. Er zijn veel kanen om het toepassingsgebied te ve ...
help
Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series [Proefschrift]
Vos, P. \ 2015
Dit proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaa ...
help
Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Boek]
Spek, T. \ Elerie, H. \ Bakker, J.P. \ Noordhoff, I. \ 2015
Deze Landschapsbiografie van de Drentsche Aa beschrijft de lange levensloop van dit bijzondere landschap: van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden, via de prehistorie en historische tijd tot aan het moderne landschap van van ...
help
De deken ontlpooit zich : het aardkundig landschap op de kaart \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Maas, G. \ Makaske, B. \ Meijles, E. \ 2015
Het Drentsche Aa gebied kent een grote variëteit aan aardkundige landschappen. Tussen de ruggen kronkelt het beekdal in smeltwatergebieden. Het westelijk deel ligt op een keileemplateau. Bij dit boek zit een losse kaart waarop de aardkundige landscha ...
help
Geologie, bodems en landschappen van de Rijn-Maas delta [Collegedictaat]
Peek, G.J.W.C. \ Sonneveld, M.P.W. \ Jongmans, A.G. \ 2015
help
Het geopark Gooi en Vecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2014
Als tweede regio in Nederland - de Hondsrug in Drenthe is hen voorgegaan - heeft de Gooi- en Vechtstreek de ambitie om een geopark te worden. Het gebied is een uniek stukje Nederland zeggen de initiatiefnemers van het geopark-in-oprichting. Door de P ...
help
Ecohydrologisch onderzoek en herstelplan Elsenerveen [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2014
Het Elsenerveen betreft een grotendeels met Pitrus begroeid veenputtencomplex in Natura-2000 gebied de Borkeld. Het gebied heeft zodoende in de huidige situatie een lage ecologische waarde. De huidige slechte ontwikkeling is waarschijnlijk vooral ver ...
help
Databank Ondergrond Vlaanderen [Video]
[ca. 2014]
Bodemloketten met bodemdata, bodemkaarten, kaarten over erosie, grondverschuivingen en overige bodemgerelateerde kaarten in Vlaanderen
help
Inleiding bodem - Leertekst deel 1 [Collegedictaat]
Berg, M. van den \ Keizer, M. \ 2014
help
Inleiding bodem - Leertekst deel 2 [Collegedictaat]
Berg, M. van den \ Keizer, M. \ 2014
Bevat de hoofdstukken: 1. Bodemfuncties; 2. Geologie in relatie tot bodem en landschap; 3. Wat is een bodem; 4. Water, warmte en gassen in de bodem; 5. Gedrag van stoffen in de bodem; 6. Bodemonderzoektechnieken; 7. Bodemkwaliteit; 8. Landevaluatie; ...
help
(Her)Gebruik van tufsteen van de Romeinen tot de Middeleeuwen : van castellum tot trasmolen \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Stuurman, E. \ 2013
In het kader van een scriptie archeologie & prehistorie (Universiteit van Amsterdam) is onderzoek gedaan naar de verspreiding en hergebruik van tufsteen in Nederland. Met behulp van geochemische analyses en door de locatie van tufstenen vondsten en g ...
help
De gegevens van de ondergrond op één plek : aan de slag met de Basisregistratie Ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hooghart, H. \ Westerhoff, W. \ 2013
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal fasegewijs uitgroeien tot de centrale plek om informatie over grondwater, sonderingen, grondboringen en nog veel meer openbare gegevens over bodem en ondergrond te vinden
help
Onder de grond [Software] - versie 1.1
Heck, M. van \ 2013
‘Onder de grond’ is een even avontuurlijk als leerzaam iBook over de ondergrond van Nederland. In drie hoofdstukken van samen 69 pagina’s behandelt de auteur de geologische geschiedenis van Nederland, de biodiversiteit van de bovenste bodemlagen en w ...
help
Nu al voorbereiden op invoering : Wet Basisregistratie Ondergrond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A. \ 2013
Naar verwachting treedt op 1 januari 2015 de Wet Basisregistratie Ondergrond in werking. Dat lijkt ver weg, maar het is nu al nodig om geld te reserveren voor de voorbereiding volgend jaar.
help
Geopark De Hondsrug : bijna het eerste geopark in Nederland \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2013
Vanaf de stad Groningen tot het uiterste zuidoosten van Drenthe omvat een rij van vier langgerekte, parallelle heuvelruggen uit. De meest opvallende, de Hondsrug, kijkt naar het oosten uit op het Hunzedal; de meest westelijke rug gaat over in het Dre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.