Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 691

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="geologische sedimentatie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
SNP markers scoring and linkage maps construction for a triploid Alstroemeria population [Studentenverslag]
Lieshout, Max van \ 2016
Glyphosate is one of the most widely used herbicides in the world. The wide and extensive use of glyphosate makes it important to be certain about the safety of glyphosate to off-target environments and organisms. This research aims to create more de ...
help
Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor [Boek]
Baptist, M.J. \ 2015
Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met al ...
help
Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie [Boek]
Groot, A.V. de \ Oost, A.P. \ Veeneklaas, R.M. \ Lammerts, E.J. \ Duin, W.E. van \ Wesenbeeck, B.K. van \ Dijkman, E.M. \ Koppenaal, E.C. \ 2015
In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologi ...
help
De Zandmotor, doet-ie het of doet-ie het niet? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Vriend, H. de \ Thiel de Vries, J. van \ Gelder, C. van \ Wilde, C. de \ 2015
Kustonderhoud: als we niets zouden doen, zou de Hollandse duinenkust voortdurend eroderen, onder meer als gevolg van de voortdurende zeespiegelstijging. Maar is het veelvuldig aanbrengen van zand wel efficiënt? En zijn er geen betere oplossingen vanu ...
help
Mud dynamics in the Ems-Dollard, phase 3 : scenarios for improvement [Boek]
Cronin, Katherine \ Villars, Nicky \ Stolte, Willem \ Kluiver, Anna \ Maren, Bas van \ 2015
Rijkswaterstaat has initiated the project "Onderzoek slibhuishouding Eems-Dollard" (Research on mud dynamics in the Ems-Dollard). This project explores the reasons for the historic increase in turbidity in the Ems Estuary, as well as possible measure ...
help
Mud dynamics in the Ems Estuary, phase 2 : model analysis [Boek]
Maren, Bas van \ Stolte, Willem \ Sittoni, Luca \ Vroom, Julia \ Arentz, Loana \ Kluijver, Anna de \ 2015
The Water Framework Directive (WFD) obliges the EU member states to achieve good status of all designated waterbodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. In the management plan for the implementation of the WFD (and Natura 2000) ...
help
Drones over de duinen: waarnemen vanuit de lucht \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Loth, P. \ Hagen, H. van der \ 2014
Lopend op het strand tegen de wind in tijdens een ZW-storm kan je tussen je oogharen het door de wind opgejaagde zand zien voortstuiven. Je zou dan denken dat het duinlandschap een ontzettend dynamisch landschap is. Dat is maar in zeer beperkte mate ...
help
Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
help
Waarom onze beken kronkelen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Ons land is een echt bekenland. Vele tientallen beken doorkronkelen de zandgronden van het zuiden en oosten van ons land. Veel van die beken zijn in de eerste helft van de vorige eeuw rechtgetrokken. Omwille van de landbouw moest het water zo snel mo ...
help
Sedimentaire systeem van de Waddenzee [Factsheet]
Vroom, J. \ Wang, Z. \ Valk, B. van der \ Oost, A. \ 2014
Het migreren van geulen zowel bij buitendelta’s als in de bekkens kan direct een bedreiging vormen voor de veiligheid tegen overstromen. Meer inzicht in het gedrag van migrerende geulen bij dijken, de risico’s voor stabiliteit van dijken en mogelijke ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2013 [Boek]
Duin, W.E. van \ Leeuwen, P.-W. van \ Sonneveld, C. \ 2014
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
De Roer : over meanders en overstromingen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Winteraeken, H.J. \ 2014
In dit artikel wordt ingegaan op het huidige landschap en de processen van meandering en bodemvorming, zoals deze plaatsvinden binnen hun geologische context.
help
Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbeken [Boek]
Eekhout, J. \ Hoitink, T. \ 2014
In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn veel laaglandbeken in Nederland gekanaliseerd. Dit heeft vaak geleid tot grote veranderingen in de hydrologie en morfologie van beken, met als gevolg een sterke achteruitgang van de bijbehorende karakteristie ...
help
Maarten Kleinhans : hoogleraar processedimentologie van riviergedomineerde systemen in Utrecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2014
Maarten Kleinhans is op 1 juni 2014 benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Het betreft een nieuwe leerstoel die zich bezighoudt met het gedrag van rivieren, van de bron tot aan de monding in zee, compleet met stromend water, zandbanken e ...
help
Preparing for climate change: a research framework on the sediment-sharing systems of the Dutch, German and Danish Wadden Sea for the development of an adaptive strategy for flood safety [Boek]
Oost, A.P. \ Wang, Z.B. \ Groot, A.V. de \ Duren, L.A. van \ Valk, L. van der \ [2014]
The report proposes a research framework which follows a learning-by-doing approach along the three research lines: monitoring & data analysis, system research & modelling and field experiments (pilots). All studies together will take several decades ...
help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 23: Ecosysteemdienst kustbescherming [Boek]
Provoost, S. \ Dan, S. \ Jacobs, S. \ 2014
Zandbanken, slikken, schorren, stranden en duinen vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en mariene overstromingen. Vooral in de zeereepduinen draagt een biotische component daar substantieel toe bij, namelijk de vegetatie gedomineerd ...
help
Modelling the effect of climate change on coastal dunes [Factsheet]
Keijsers, J.G.S. \ Groot, A.V. de \ Riksen, M.J.P.M. \ [2014]
The size and shape of coastal dunes depends on the balance between accretion and erosion. As both accretion and erosion are driven by climatic forces, our research question is: how does climate change influence dune development ?
help
Verjonging van eilandstaarten [Presentatie]
Groot, A. de \ Oost, A. \ Lammmerts, E.J. \ Duin, W. van \ Veeneklaas, R. \ Wesenbeeck, B. van \ [2014]
Waddeneilanden in beweging; resultaten van onderzoek vanuit IMARES, Deltares, Bosgroep en EGG consult. Met als kernvraag: Hoe ontwikkelen eilandstaarten zich als het gaat om morfologie, waterhuishouding en vegetatie (en biodiversiteit), en wat is de ...
help
Natuurlijke dynamiek als efficiënte en effectieve beheersvorm \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Meer dynamiek in de duinen zou wel eens heel positief kunnen zijn voor de natuurkwaliteit: een zeldzame plantensoort zoals de groenknolorchis kan dan overleven door nu op de ene plek te verdwijnen en dan op een andere plaats weer te verschijnen. En d ...
help
Voorkeurstrategie Waddengebied [Presentatie]
Klinkhammer, E. \ 2014
Klinkhammer, E. (2014). Voorkeurstrategie Waddengebied, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.