help
Echo geeft snel uitsluitsel over dracht van ezelin : hormoononderzoek pas na vijf maanden mogelijk \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Hesterman, J. \ 2006
Mogelijkheden tot het vaststellen van drachtigheid bij een ezelin
help
Een 5.500 km gesimuleerde migratie van Europese paling in zwemtunnels stimuleert de ontwikkeling van de geslachtsproducten \ Aquacultuur [Artikel]
Ginneken, V. van \ Dufour, S. \ Balm, P. \ Mayer, I. \ Thillart, G. van den \ 2005
Eén van de doelstellingen van het palingmigratie-project was om te kijken of een nabootsing van de reis van 6000 km naar de Sargasso Zee (wat het verondersteld paaigebied van de Europese paling is) tot geslachtsrijping zou leiden. Na een aantal begin ...
help
Onderzoek naar hormoonverstoorders in sap begint \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
2004
Wageningen Universiteit is een onderzoek gestart naar vruchtensap die stoffen bevatten die de werking van het vrouwelijke hormoon estradiol imiteren
help
Mother knows best? : costs and benefits of differential maternal hormone allocation in birds [Proefschrift]
Eising, C.M. \ 2004
help
Minder lammeren door rode klaver \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Sleurink, D. \ 2002
Rode klaver heeft een hoog gehalte aan fyto-oestrogenen en dit is vergelijkbaar met de pil. De schapen zijn in de dekperiode aan de anticonceptie geweest
help
Kans op hormoonverstoring waterleven in regionale wateren het grootst : eindrapportage Rijkswaterstaat naar vervrouwelijkende effecten door stoffen in het watermilieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Globale resultaten van het LOES-onderzoek (Landelijk Onderzoek Oestrogene Stoffen), waarin een groot aantal locaties in het Nederlandse oppervlaktewater werd onderzocht op het voorkomen van hormoonontregelende stoffen (oestrogenen en xeno-oestrogenen ...
help
Mogelijkheden voor isolatie van fyto-oestrogenen [thema: voeding op maat] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Swallow, K. \ Langelaan, B. \ Zondervan, Ch. \ Jonge, H. de \ Wichers, H. \ 2000
Samenwerking tussen het Food Processing Development Centre in Leduc (Canada) en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut ATO in Wageningen leidde tot de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor bepaling van fyto-oestrogenen in planten. Deze ...
help
Hormoonontregelaars in water : speurtocht naar een dreigend probleem? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vethaak, A.D. \ Rijs, G.B.J. \ Prins, K.H. \ 2000
Natuurlijke en synthetische oestrogene hormonen en xeno-oestrogene stoffen in het watermilieu en hun effecten op aquatische ecosystemen en dieren (feminiatie en masculinisatie; intersexualiteit; verminderde reproductie). Overzicht van wat er bekend i ...
help
Speuren naar (xeno)oestrogene sporen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Belfroid, A.C. \ Voogt, P. de \ Velde, E.G. van der \ 2000
Resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van hormoonontregelaars in oppervlaktewater en stedelijk en industrieel afvalwater in Nederland. Onderzocht werd op oestrogene hormonen en xeno-oestrogenen (ftalaten; bisfenol-A; NPEO en NP)
help
Hormoonontregelaars in water opsporen met biologische effectmetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Murk, A.J. \ Belfroid, A.C. \ Vethaak, A.D. \ 2000
Uitleg over de pricipes van verschillende in-vitro testen gebruikt voor het bepalen van de oestrogene potentie van monsters oppervlaktewater en afvalwater, en enige resultaten voor verschillende locaties in Nederland
help
Plasma-prolactineconcentraties en het effect van metergoline bij pseudogravide Afghaanse windhonden \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Okkens, A.C. \ Dieleman, S.J. \ Kooistra, H.S. \ Bevers, M.M. \ 2000
De reacties werden nagegaan na behandeling van 9 windhonden, die verschijnselen van schijnzwangerschap vertoonden
help
Afwijkingen bij vissen door hormoonontregelaars \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2000
Effecten van hormoonontregelaars, met name (xeno)oestrogenen, op vissen (o.a. feminisatie, infertiliteit, hermafroditisme, interseksualiteit, vitellogenine-productie, afwijkend voortplantingsgedrag in het algemeen), nationaal beleid en onderzoeksprog ...
help
Onzekerheden rond hormonenvlees : het VS - hormonendispuut \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Bergwerff, A. \ 1999
help
Bronstindicatoren bij zeugen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Godrie, S. \ 1999
Aandacht voor een lopend onderzoek naar een automatisch bronstdetectiesysteem, dat bruikbaar is voor individueel gehuisveste zeugen
help
Profitability of accelerated heifer growth examined \ Feedstuffs : the weekly newspaper for agribusiness [Artikel]
Amburgh, M. van \ 1998
De nadelige effecten van een versnelde groei van de melkklieren voor de eerste lactatie kunnen overwonnen worden door een goed uitgebalanceerde voeding. Lichaamsgewicht en conditie van het dier op het tijdstip van afkalven hebben meer invloed op de l ...
help
Bronstsynchronisatie bij konijnen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vets, H. \ 1998
Om op de geplande dekdag tot goede bevruchtingsresultaten te komen is het noodzakelijk dat de voedsters in bronst zijn
help
Timing of additional fat may influence lactation, reproduction \ Feedstuffs : the weekly newspaper for agribusiness [Artikel]
Howie, M. \ 1998
Verhoging van de energiewaarde van het voer beinvloedt een vroege lactatie en drachtigheid. Uit onderzoek kwam naar voren dat de progesteronconcentratie tijdens de eerste twee ovulatiecycli groter was bij koeien die een vetaanvulling in het rantsoen ...
help
Bovine oocyte retrieval: which follicles to puncture? \ Vlaamsch diergeneeskundig tijdschrift [Artikel]
Bols, P.E.J. \ Kruif, A. de \ 1998
Selectie-criteria voor het verkrijgen van een maximaal aantal embryo's voor transplantatie
help
(Fe)male? : how contaminants can disrupt the balance of sex hormones and affect reproduction in terrestrial wildlife species [Boek]
Janssen, P.A.H. \ Faber, J.H. \ Bosveld, A.T.C. \ 1998
help
Resultaten bronstsynchronisatie bij voedsters \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Maertens, L. \ 1997
De pruductiemethoden kunstmatige inseminatie en bronstsynchronisatie van de voedsters worden vergeleken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.