help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en kalkrotsen [Boek]
Leeuw, C. de \ 2016
In dit rapport zijn op basis van bestaande kennis en ervaringen zo concreet mogelijke adviezen geformuleerd voor inrichting en beheer van mergelgroeves en rotswanden in Zuid-Limburg.
help
Steenmeel vult mineralentekort bodem aan \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2015
Stenen in de grond stoppen als voedingsmiddel. Dat klinkt niet logisch. Biogeoloog Gino Smeulders ziet de belangstelling voor steenmeel in de land- en tuinbouw toenemen. Wat is steenmeel eigenlijk, welke functies heeft het, en hoeveel soorten zijn er ...
help
Webinar Steenmeel [Video]
PPP Agro Advies \ 2015
Het praktijknetwerk de onderste steen boven heeft zich verdiept in de mogelijkheden en kansen voor steenmeel toepassing in de landbouw. In dit webinar delen ze de kennis die is opgedaan en de resultaten van 6 praktijkproeven met steenmeel die in 2014 ...
help
Handreiking steenmeel : resultaten en lessen van De Onderste Steen Boven [Boek]
[ca. 2015]
Alle kennis en ervaring rondom steenmeel die het praktijknetwerk 'De onderste steen boven' heeft opgedaan is nu gebundeld in de handreiking steenmeel. In de handreiking staat achtergrondinformatie over steenmeel en de bodemmineralogie, de toepassings ...
help
Steenmeel.info [Website]
cop. 2014
Steenmeelbemesting (fijngemalen silicaatgesteenten van magmatische oorsprong ) stimuleert het bodemleven, stabiliseert de organische stof, versterkt de lange termijn-levering van alle nutriënten (behalve stikstof) en verhoogt structureel de nutriënte ...
help
Steenmeelbemesting : een andere kijk op bodemvruchtbaarheid [Presentatie]
Carpay, B. \ Smeulders, G. \ Bergsma, H. \ [ca. 2013]
Beelden van een Powerpoint presentatie voor de introductie van steenmeel in de landbouw om de afnemende minerale bodemvruchtbaarheid te herstellen.
help
Historische ondergrondse mijnbouw in het Valkenburgse erfgoedbeleid \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Felder, W. \ Orbons, J. \ 2012
De onderaardse mergelwinning in Valkenburg en omgeving vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen. We vinden er meer dan 400 onderaardse mergelgroeven. De mijnwerkers lieten er gedurende de afgelopen eeuwen allerlei (archeologische) sporen achter. Ook h ...
help
Men neme kei en klei... : Allereerste boomgranulaat doet het nog steeds goed in de markt \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Spoel, M. van der \ 2011
Huib Sneep zag ruim vijftien jaar geleden tijdens zijn bomenreizen in onder andere Engeland oude, vitale bomen in gesteente groeien. Hieruit bleek dat het merendeel van de bomen wereldwijd groeit op granulaatachtige bodems, en hij dacht: ‘wat hier ka ...
help
Boomgranulaat op de korrel genomen : Substraat-keurmerk afgelopen voorjaar afontwikkeld \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, K. \ 2011
De markt ontwikkelingen in bomenzand en boomgranulaten heeft de laatste jaren niet stilgestaan. Behalve de ontwikkelingen bij diverse producenten van deze substraten, heeft keurmerkhouder RHP met het keurmerk RAG Landscaping, een volledige set van no ...
help
Boomgranulaat, waar kan ik dat krijgen? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
2011
Vakblad Boomzorg heeft de belangrijkste leveranciers van boomsubstraat gevraagd productspecificaties van hun standaardrecept op te geven. Hieronder vindt u deze informatie op een rij.
help
Natuurwinst door hergebruik van natuursteen bij dijkverzwaringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sparrius, L. \ Aptroot, A. \ Nat, E. \ 2011
Dijktaluds met natuursteen, vooral de soms eeuwenoude steenglooiingen met graniet en basalt, hebben vaak een hoge natuurwaarde. Veel bedreigde korstmossen, mossen en varens zijn aan deze biotoop gebonden. Bij dijkverzwaringen worden taluds tegenwoord ...
help
Natuurtijdschriften.nl [Database]
[ca. 2010]
Nederland is rijk aan tijdschriften met betrouwbare informatie over de Nederlandse biodiversiteit en geologie. U vindt hier de drie tijdschriften: Gea (Stichting Geologische Aktiviteiten), Grondboor en hamer (De Nederlandse Geologische Vereniging) en ...
help
Mineralen in balans aanbieden : bij gebruik van steenmeel stuurt de plant zelf de vraag \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Tönjes, J. \ 2010
Het gebruik van steenmeel als bodemverbeteraar is in Duitsland al 100 jaar heel gewoon. Met de opkomst van de biologische landbouw neemt de vraag naar het product toe. Huig Bergsma van Arcadis denkt het mogelijkheden biedt voor alle boeren. Op vijf l ...
help
Antieke steden op een breuk, gedoemd vanaf hun stichting : mens en aardbeving, een haat-liefdesrelatie? \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Sintubin, M. \ 2010
LIDAR opnames van het Romeinse theater in de Lycische stad Pinara in Zuidwest-Turkije doen vermoeden dat tijdens het bouwen van dit theater breukactiviteiten in de onmiddellijke omgeving van de stad mogelijk verantwoordelijk is voor de opgemeten syst ...
help
Rhodochrosiet: het mooie roze zusje van sideriet \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Moorer, W. \ 2010
Bespreking van een mineraal, waarvan het hoofdbestanddeel uit mangaan bestaat. Hoewel mangaan in grofweg 500 mineralen vertegenwoordigd is, kan maar een klein groepje, dat veel en massaal voorkomt als erts, gebruikt worden
help
De gesteentetuin op Schokland: aardkundig excursiepunt (39) \ Grondboor en hamer [Artikel]
Olm, P. van \ 2010
Zowel Schokland als Urk bleven als eilanden in de Zuiderzee bestaan dankzij hun kern van keileem uit de voorlaatste ijstijd. Het langwerpige eiland heeft een oppervlakte van 150 ha. Het bevat een Gesteentetuin, dat in beheer is bij het Flevolandschap ...
help
'Witte rapakivi' is wittel filipstadgraniet \ Grondboor en hamer [Artikel]
Scheerboom, H. \ Scheerboom, A. \ 2010
In de afgelopen ca. 30 jaren zijn er door verscheidende zwerfsteen verzamelaars, waaronder de auteurs van dit artikel, vondsten gedaan van een geheel wit leucokraat 'rapakivi-achtig 'gesteente met een zeer typerend uiterlijk. Hoewel het gesteente, be ...
help
Materiaalstudie van Belgische bloembinders \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Meertens, C. \ 2009
Deelnemers aan de Green Academy Belgium presenteerden hun eindwerk van het eerste jaar Floral Masterclasses in Gent België. Eén van de opdrachten was een materiaalstudie waarbij iedereen een ander materiaal kreeg toegewezen. Leisteen, betonblokken en ...
help
Van Doornikse kalksteen tot beton 'als het definitieve materiaal' : het materiaalgebruik van spoorwegarchitect H.G.J. Schelling \ Bulletin K.N.O.B. / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Artikel]
Nijland, T.G. \ 2009
Als architect drukte Schelling een duidelijk stempel op de architectuur langs het spoor. Het eerste station dat hij ontwierp was dat van Naarden-Bussum. Latere stations geven blijk van een gemengd maar weloverwogen materiaalgebruik. Hij liet zien, da ...
help
Monumenten van zwerfstenen \ Geografie [Artikel]zwerfstenen info
Hoogendoorn, W. \ 2009
Een zwerfsteneneiland, een stenentuin in Markelo. Verspreid over Nederland liggen verzamelingen zwerfstenen opgestapeld als monument. Ook digitaal kan men vondsten bewonderen. Daarnaast brengt de auteur de Nederlandse Geologische Vereniging onder de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.