help
Planten in justitiële inrichtingen [Boek]
Berg, A. van den \ Duijn, B. van \ 2014
Het doel van het project is het ontwikkelen van kennis over de sturing van (on)gewenst gedrag door de juiste groeninrichting in justitiële inrichtingen.
help
Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig : tussenrapportage Green Deal Veenhuizen [Boek]
Lamain, M. \ Weister Klap Advies \ 2013
De voorgenomen modernisering van de gevangeniscomplexen Norgerhaven en Esserheem bezorgt Veenhuizen bijzondere kansen om doelstellingen te realiseren op het gebied van nieuwe detentie, duurzame energie, energiebesparing, bos-, natuur- en landschapsbe ...
help
Green Deal groene gevangenis Veenhuizen [Factsheet]
[2012]
Uit eerste verkenningen is gebleken dat bij de partijen veel draagvlak is voor het opzetten van een regionale biomassaketen om (een deel van) de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen van duurzame energie te voorzien. Ook bij marktpartijen en maats ...
help
De schizofrenie van Veenhuizen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Willemen, K. \ 2012
Mariët Meesters verhalenbundel Koloniekak was na het verschijnen direct een bestseller. Een gesprek met de schrijfster, die zelf in Veenhuizen woonde, waar haar vader onderwijzer was
help
Beeldbepalende sluizen bij strafkolonie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
"Het verbeteren van de leefomstandigheden van armen om ze tot eene hogere beschaving op te leiden". Dat is het doel van de in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. Dat heropvoeden en later ook straffen gebeurt o.a. in de kolonie Veenhuizen i ...
help
Herontwikkeling Veenhuizen overstijgt kleine opknapbeurt \ Smaak : blad voor de rijkshuisvesting / Rijksgebouwendienst [Artikel]
2008
Voormalige dwangkolonie maakt belangrijke stap naar nieuwe bestemming. Veenhuizen ligt in een veenlandschap met rechte wegen en waterlopen. De afgelopen jaren zijn enkele beeldbepalende panden gerestaureerd, maar nu komt het aan op een beslissende sp ...
help
Veenhuizen : op vakantie naar gevangeniskolonie Hollands Siberië \ Geografie [Artikel]
Solle, H.J. \ 2006
Het begin van de inrichting, het gesticht, het gevangenisdorp Veenhuizen (1823, aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid). Dit artikel geeft: de geschiedenis van de kolonie, en initiatieven om het door Justitie afgestoten gebied opnieuw in te ...
help
Kansenboek Belvedère-project Veenhuizen [Boek]
KuiperCompagnons \ 2005
help
Uitbreiding 'De Vliet' bij Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bij, M. van der \ 2005
Tussen het Markdal en het Mastbos aan de Galderseweg in Breda heeft afgelopen jaar een uitbreiding van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) plaatsgevonden. Het regime van de jeugdinrichting is gericht op herintreding in de maatschappij. Deze bijdrage ...
help
Vier reddingsscenario's voor Veenhuizen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ 2003
Om verder verval van het voormalige koloniedorp Veenhuizen (Dr.), met lanen, vaarten en bijzondere gebouwen, te voorkomen, heeft DAAD Architecten uit Borger een ontwerpstudie verricht. In vier ontwikkelingsscenario's, met het dambordpatroon van Veenh ...
help
Kritiek : gevangen monument \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Horlings, H. \ 2003
Beschrijving van de uitbreiding en herinrichting van het gevangeniscomplex Nieuwersluis (25 ha). Het complex herbergt 5 monumenten, is aangemerkt als beschermd stadsgezicht en staat temidden van een reeks landgoederen aan de Vecht
help
Boerderij brengt crimineel op het rechte pad \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
2003
Veehouder werkt mee aan reclasering van jongeren via Doel-project van Stichting Reclasering Nederland, Door Ondernemen Ervarend Leren
help
Van ijzeren vuist naar zachte hand? : idee en praktijk in de rijksopvoedingsgestichten 1901-1961 [Proefschrift]
Delicat, J.W. \ 2001
help
Boeren helpen jeugdige criminelen wat van hun leven te maken : DOEL-project Reclassering wijst ontspoorde jongeren de weg \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Ribbers, A. \ 1999
help
Landschapsontwikkeling Veenhuizen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Berg, H. \ 1997
In de voormalige strafkolonie Veenhuizen is een groot deel van de bijzondere landschappelijke en stedebouwkundige opbouw, weerslag van de hierarchische ambtelijke structuur uit het verleden, bewaard gebleven. Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis ...
help
Villa Isolata - die eingesperrte Landschaft = Villa Isolata - the imprisoned landscape \ Topos : European landscape magazine [Artikel]
Steenbergen, C.M. \ Zeeuw, P. de \ 1995
help
Veenhuizen : een erfenis voor de toekomst [Boek]
Woud, A. van der \ Elerie, J.N.H. \ Huussen, A.H. \ 1994
Contains: H.W. de Vroome,Verleden, heden en toekomst : Veenhuizen met het Fochteloërveen. - p. 99-128
help
"Buitenwerk geeft wat vrijheid terug" \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 1993
In vrouwengevangenis 'Ter Peel' te Evertsoord zijn de bewoners iedere dag bezig met planten, schoffelen, oogsten en alle andere zaken die op een tuinbouwbedrijf moeten gebeuren
help
Ornamentals : beyond the prison gate \ Grower [Artikel]
Clover, A. \ 1992
De "Prison Service" in Engeland beheert 6000 ha land, waarvan een groot gedeelte in produktie is. Verslag van een open inrichting in Kent waar planten voor regeringsgebouwen worden geproduceerd
help
Historische documentatie en waardebepaling : Veenhuizen, gebouwen, werken, terreinen [Boek]
Faber, J. \ Santema, R. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.