help
Entering a biological lab [Video]
2016
Instruction on how to prepare yourself for the work in a biological lab
help
Feitenrelaas rond de aspecten ‘Gezondheid en Veiligheid’ van biovergisting [Boek]
Heezen, P.A.M. \ Schalk, J.A.C. \ Posthuma, L. \ Wintersen, A.M. \ [2015]
In 2014 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een evaluatie uitgevoerd van covergisting in Nederland. Het RIVM heeft hiervoor informatie verzameld over gezondheid en veiligheid. Hieru ...
help
Pas op: gevaar! \ De boerin [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Een favoriete speelplaats, dat is een boerderij voor kinderen. Maar tegelijkertijd barst een boerenbedrijf ook van de gevaren. Hoe zorg je voor een veilige speelomgeving? Neem de tijd om erover na te denken, stellen adviseurs. ‘Erover praten aan de k ...
help
Een (bijna-)ongeval : tips en vuistregels voor de toolboxmeeting \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Ploegmakers, A. \ 2015
De cumelasector is een professionele sector en daarbij horen veilige werkomstandigheden. Het is ook een sector waarin wordt gewerkt met veel en ook groot materieel. Dit brengt risico’s met zich mee die kunnen uitmonden in een (bijna-)ongeval. Voorkom ...
help
Met een kano waterdieptes en GPS-data verzamelen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2015
Recreatieschap Rottemeren Groenservice Zuid-Holland is door een verdrinking in zwemwater Zevenhuizerplas hardhandig op zijn zorgplicht gewezen. In zwemwater mogen zich binnen het aangewezen zwemoppervlak, de zogeheten ballenlijn, geen (spoel)gaten be ...
help
Rikilt speurt naar gifstof die paarden doodt \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2015
Eten van esdoorns is soms dodelijk voor paarden. Rikilt onderzocht waar in Nederland de gevaren liggen.
help
Gevaarlijke stoffen \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2014
De gevaarlijke stoffen, die in de omgeving van de geit voorkomen, zijn in te delen in drie soorten. Cor Arts, medisch bioloog én eigenaar van Arts Food Products, licht ze toe.
help
Hoe te werk met bomen in geval van storm? : boomeigenaar heeft waarschuwingsplicht voor eventuele schade door storm, ook tijdens werkzaamheden \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, Mr. K. \ 2014
Deze winter is er weer een fiks aantal bomen omgewaaid in stormachtig weer. Er is alles aan gelegen dit te voorkomen. Gevaarzettende bomen pak je tijdig aan. Het liefst met behulp van een bedrijf dat van wanten weet. Maar wat als een storm je overval ...
help
Adaptation to climate change in the insurance sector: examples from the UK, Germany and the Netherlands \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Artikel]
Keskitalo, E.C.H. \ Vulturius, G. \ Scholten, P. \ 2014
This study aims to explore how the institutional distribution of responsibility for flood risk is being renegotiated within the UK, Germany and Netherlands. Examining how the insurance industry and the public sector can coordinate their actions to pr ...
help
De gevaren van mycotoxinen en plantentoxinen in levensmiddelen [Presentatie]
Nijs, M. de \ Mol, H. \ Mulder, P. \ Rijk, T. de \ Egmond, H. van \ 2013
Powerpointpresentatie over mycotoxinen en plantentoxinen in voedingsmiddelen.
help
Flood hazard mapping for spatial planning : conceptual and methodological considerations \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Pieterse, N. \ Tennekes, J. \ Pas, B. van de \ Slager, K. \ Klijn, F. \ 2013
Recent research revealed that the Netherlands ranks as the country with the best flood protection in the world. However, there remains a very small chance that a large-scale flood would occur. The country’s vulnerability to floods may be reduced by m ...
help
‘Boomverzorger vervolgd om ongeval bij werkzaamheden’ : een krantenkop die iedereen wil vermijden \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2013
Bovenstaande krantenkop en bijbehorend artikel hadden in de krant kunnen staan, als u als boomverzorger onvoldoende maatregelen had genomen bij het werken op of naast de weg. Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe voorkom je ongelukken?
help
The ‘last resort’? Population movement in response to climate-related hazards in Bangladesh \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Penning-Rowsell, E.C. \ Sultana, P. \ Thompson, P.M. \ 2013
This paper – via a case a study of Bangladesh reviewing past research complemented by new field investigations – seeks to understand trends in hazard losses and the implications of water-related disasters for human migration, within a context that po ...
help
Emissiebestrijding bij rioolgemalen : implementatie van de kelderballon \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen dat zich kan uiten in geuroverlast. In hoge concentraties kan dat tot (levens)gevaarlijke situaties leiden. Er zijn diverse technieken beschikbaar om geuroverlast en risicovolle situaties te bestrijde ...
help
Nasleep recall staat of valt met goede tekst : 'onze excuses voor het ongemak' \ Eisma voedingsmiddelenindustrie : magazine voor management in de voedingsmiddelenindustrie [Artikel]
Meer, T. van der \ 2012
Voedingsmiddelenbedrijven doen er alles aan om afwijkingen in producten te voorkomen. Toch is vergissen menselijk en kan een terugroepactie nodig zijn. Communicatie is dan heel belangrijk. Het opstellen van een goede recall-tekst in de advertentie vo ...
help
'Verban eigen stier' : jaarlijks twee tot drie doden door agressieve bul \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2012
Jaarlijks vallen er twee tot drie dodelijke slachtoffers als gevolg van ongevallen met stieren op het agrarische bedrijf. De ongelukken gebeuren meestal in het weiland. Vooral personen, die al jaren met stieren werken, behoren tot de risicogroep.
help
Veiligheid staat voorop : stevig hok voor de eigen stier \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Zevenbergen, G. \ 2011
Een eigen stier staat op grote melkveebedrijven na jaren van afwezigheid weer in de belangstelling. Als dekstier of zoekstier moet hij de vruchtbaarheid verbeteren. Zo'n stier vraagt om goede huisvesting
help
Criminelen wijken uit naar platteland : Pig Business breekt in bij varkenshouder in Achterhoek \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2011
Op veel varkenshouderijbedrijven lijkt verbetering mogelijk als het gaat om de bescherming van het bedrijf tegen onverlaten. Criminelen richten zich steeds vaker op doelwitten op het platteland. In varkensstallen is niet zo veel van hun gading te vin ...
help
Topsector kan sterk blijven : kansen, maar ook gevaren voor de agribusiness : [themanummer] boerderij business \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Buitenhuis, R. \ 2011
De sector agro en food behoort tot één van de negen topsectoren. Wat zijn de kansen en de bedreigingen voor deze sector?
help
Interactions REACH and other chemical legislation : setting of environmental quality standards : road-map quality standard setting [Boek]
Bodar, C.W.M. \ 2010
Via de Europese wet- en regelgeving REACH wordt aangetoond of het gebruik van chemische stoffen veilig is. De informatie die REACH oplevert is gedeeltelijk bruikbaar voor andere beleidskaders waar normen een rol spelen, zoals de Kaderrichtlijn Water ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.