help
Plantgezondheid : projectenoverzicht [Boek]
2020
help
Green Challenges: de ziekte- en plaagdichte kas [Boek]
Beerling, Ellen \ Baeza, Esteban \ Bloemhard, Chantal \ Holstein-Saj, Renata van \ Messelink, Gerben \ Leiss, Kirsten \ Pham, Khanh \ Salm, Caroline van der \ 2020
Preventie is een belangrijke pijler in het beheersen van ziekten en plagen in de kas. Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende invalsroutes, het belang van deze routes en methoden en mogelijkheden om introductie van ziekten en plagen in d ...
help
Onderwerken vanggewas [Boek]
2020
help
Kamerbrief over het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Een bloemenzee op de akker, akkerbouwer Peter Harry Mulder \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Mulder, P.H. \ 2020
help
Bodem - Kringlooplandbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
De bodem is van onschatbare waarde voor het agrarisch bedrijf. Daarom is het belangrijk te zorgen dat deze in topconditie is. Wat kun je doen om een gezonde bodem te realiseren volgens de principes van kringlooplandbouw?
help
Gewasbescherming en omwonenden [Brochure]
2020
Als agrariër ga je zorgvuldig te werk met gewasbeschermingsmiddelen. Toch maken burgers en omwonenden zich soms zorgen over het toepassen ervan. Hoe ga je daar als gebruiker mee om?
help
Uitvoeringsprogramma : toekomstvisie gewasbescherming 2030 [Boek]
2020
De ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ en dit uitvoeringsprogramma zijn een uitwerking van de LNV-visie op kringlooplandbouw ‘Landbouw, natuur en voedsel; waardevol en verbonden’. De meerwaarde van de Toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma is da ...
help
Gecombineerde opgave bij strokenteelt | Nationale Proeftuin Precisielandbouw [Video]
2020
help
IPM Toolbox [Website]
2020
Deze IPM Toolbox is een hulpmiddel om Integrated Pest Management (IPM) in de praktijk te brengen. IPM wordt in het Nederlands ‘geïntegreerde gewasbescherming’ genoemd en heeft als doel om gewassen te telen met zo min mogelijk emissiesnaar het milieu. ...
help
Toolbox emissiebeperking [Boek]
2019
Met de kaarten ontwikkeld in het toolboxproject willen Agrodis, LTO, Nefyto en de Waterschappen met een eenduidige boodschap de telers ondersteunen bij het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Er zijn ka ...
help
Groene middelen stapje voor stapje in open teelten : Natuurlijk middel bij insecten moeilijk \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Natuurlijke en natuuridentieke middelen zijn een omslag in het denken voor boer en fabrikant. In het gunstigste geval doet de werking niet onder voor ‘oude chemie’. Maar vaak is dat niet zo. Verder blijken de toediening ingewikkelder en de prijs hoge ...
help
Natuurlijke vijanden van de bladluis : video \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Akkerbouwer Peter Harry Mulder teelt aardappels, bieten en graan. Hij probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur. Daarbij stimuleert hij biodiversiteit. Onder andere door gebruik te maken van bufferstroken. Er is zo volop ruimte voor i ...
help
Nuttige beestjes voor het voetlicht \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Nu de rem op gewasbeschermingsmiddelen langzaam verder wordt ingetrapt, is het wellicht zaak om als akkerbouwer een goed beeld van de ‘nuttige beestjes’ in je gewas te krijgen. Wat zijn het, wat doen ze en hoe hou je ze in het gewas? Maar ook: hoe zi ...
help
Trips in uien vraagt om andere aanpak : Chemie en natuurlijke vijanden hand in hand \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Trips is een grote plaag voor de uiensector. De veranderende (strengere) regelgeving rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en drift maakt de bestrijding ervan alleen maar lastiger. Het is daarom tijd voor een andere aanpak, waarin chemie en ...
help
Saldo verdrievoudigen dankzij Tagetes in bouwplan: grote beurt voor de bodem \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Je opbrengst verhogen door Pratylenchus penetrans uit te schakelen. Zetmeelaardappeltelers die Tagetes (afrikaantjes) telen, zagen dat dit kan. Uit proeven op proefboerderij ’t Kompas met Tagetes patula blijkt dat het saldo zelfs kan verdrievoudigen. ...
help
‘Akkerbouwer kan meer doen met minder middel’ : Jan van de Zande, onderzoeker gewasbeschermingstechniek WUR \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Minder drift en een betere effectiviteit. Nieuwe spuittechnologie gaat de akkerbouwer daar de komende jaren bij helpen. „Maar ook met een doorsnee spuitmachine valt vaak nog winst te halen”, meent van Jan van de Zande. Op 27 november, tijdens een bij ...
help
Veel mogelijkheden, juist gebruik belangrijk : Driftbeperking bij spuiten \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Het Activiteitenbesluit Milieubeheer richt zich voor de akkerbouw op het voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewater met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Er staan de akkerbouwer veel mogelijkheden ter beschikking, blijkt uit het o ...
help
Gezonde grond voor gezonde pootaardappelen : Maatschap Gaaikema zet in op evenwicht \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
De familie Gaaikema heeft in Noord-Groningen een akkerbouwbedrijf met als hoofdgewas pootaardappelen. Vanaf volgende maand schrijft Cato Gaaikema zes keer per jaar een column in dit blad. We gingen alvast op bezoek voor een impressie van het bedrijf, ...
help
Onderzoeken en leren op Boerderij Kloosterplaats \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Leren door te doen, met vallen en opstaan. Zo ontwikkelt kennis zich, en dus ook nieuwe vormen van landbouw bedrijven. “Ook met lezen, onderzoeken en het raadplegen van experts”, vult Eline Ringelberg aan, die samen met haar man Peter Harry Mulder in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.