Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gewasproductie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Op welke grond wordt bemest? \ Aardappelwereld [Artikel]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ 2010
Sinds de eeuwwisseling is sprake van een geleidelijke afname in de aardappelopbrengst. Bij de teelt van suikerbieten is daarentegen nog steeds een stijgende lijn waar te nemen. Het is volgens de aardappelonderzoekers Nol Mulder en Lo Turkensteen bevr ...
help
Energie uit biomassa : kans of bedreiging? \ Geografie [Artikel]
Kann, F. van \ 2008
Eén van de bronnen voor onze toekomstige duurzame energievoorziening is biomassa. Naast de verbouw van energiegewassen biedt de inzet van biologische restproducten interessante opties in Nederland. Ruimtelijk beleid kan eraan bijdragen dat het gebrui ...
help
Maken planten nou methaan of niet? : nieuw onderzoek staat haaks op eerdere conclusie \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Benedictus, R. \ 2007
Prof. Röckmann en twee collega's (IMAU, Utrecht) publiceerden vorig jaar een artikel in Nature, met een opmerkelijk resultaat: planten produceren het broeikasgas methaan. De onverwachte vinding stuitte op scepsis. Een samenwerkende groep wetenschappe ...
help
Onderbouwing LAC-2006 waarden en overzicht van bodem-plant relaties ten behoeve van de Risicotoolbox : een overzicht van gebruikte data en toegepaste methoden [Boek]
Römkens, P.F.A.M. \ Groenenberg, J.E. \ Rietra, R.P.J.J. \ Vries, W. de \ 2007
Op basis van velddata zijn bodem – plant relaties afgeleid voor cadmium, zink, koper en lood. Voor de overige metalen zijn geen significante relaties gevonden. Met behulp van de bodem – plant relatie en, voor veeteelt, overdrachtcoëfficiënten naar di ...
help
Ondernemen met bedrijfstoeslagen : een hele verandering? [Boek]
Smit, A.B. \ Prins, H. \ Jukema, N.J. \ Daatselaar, C.H.G. \ Waal, B.H.C. van der \ Meer, R.W. van der \ Zijlstra, J. \ 2006
Op 1 januari 2006 zijn in Nederland de Europese dier- en gewaspremies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vervangen door bedrijfstoeslagen. In 2007 worden de melkpremies aan deze bedrijfstoeslagen toegevoegd. Ook de voorgestel ...
help
De maïswortelkever - ontwikkelingen in Nederland en Europa \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lammers, J.W. \ Janssen, F.J.A. \ Stigter, H. \ 2006
De maïswortelkever (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) is in 2005 vaak in het nieuws geweest vanwege een aantal vondsten in Nederland. Deze kever heeft een quarantainestatus in de EU en de Plantenziektekundige Dienst legt dan ook maatregelen op ...
help
Kwantitatieve informatie akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 2006 \ Kwantitatieve informatie akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt ... [Artikel]
Wolf, M. de \ Klooster, A. van der \ 2006
help
De invloed van het mestbeleid op de opbrengst van grasland [Boek]
Oenema, J. \ Verloop, J. \ Bakker, R.F. \ Boer, D.J. den \ Aarts, H.F.M. \ 2005
Dit rapport gaat over de netto-opbrengsten van gras op 'Koeien & Kansen'-bedrijven die zich richten op het realiseren van milieudoelstellingen, met nadruk op nutriënten, door aanpassingen in de bedrijfsvoering. Onderzocht is hoe grasopbrengsten reage ...
help
Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: perspectieven biologisch koolzaad in Overijssel [Boek]
Borm, G.E.L. \ Geel, W. van \ Vermei, I. \ Voort, M.P.J. van der \ 2005
In 2004 werd als deelstudie van het programma “Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw” het perspectief van koolzaad verkend (Borm et al.; 2005). In 2005 werd hierbij nader ingezoomd op de provincie Overijssel omdat in het kader van ee ...
help
Kwantitatieve informatie glastuinbouw (KWIN) 2005 - 2006 \ Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw [Artikel]
Woerden, S.C. van \ 2005
help
Bodemvruchtbaarheid op De Marke: ontwikkelingen bij aangepast mineralenbeheer en gevolgen voor productiviteit [Boek]
Corré, W.J. \ Verloop, J. \ Hilhorst, G.J. \ Oenema, J. \ 2004
help
Effecten van bemestingsstrategieën op grasopbrengsten en stikstofverliezen onder gemaaid grasland : een simulatiestudie [Boek]
Conijn, J.G. \ Henstra, P. \ 2003
help
Natuur op de Marke : rapportage 2000 [Boek]
Geerts, R.H.E.M. \ Sikkema, K. \ Guldemond, A. \ 2001
help
Rapportage signalerend onderzoek bestrijdingsmiddelen in hoofdwatersysteem Hollands Noorderkwartier, 1998 [Boek]
Helm, R. van der \ 2000
help
Bestrijdingsmiddelen in het hoofdwatersysteem van Hollands Noorderkwartier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helm, R. van der \ 2000
Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van Hollands Noorderkwartier: identificatie van probleemstoffen; overschrijdingen van het maximaal toelaatbare risiconiveau; geografische verspreiding; relatie met toelatingsbeleid en voorkomende teelten i ...
help
Bioproductie en ecosysteemontwikkeling in zoute condities : essay, literatuurscan en interviews [Boek]
Oosten, H.J. van \ Wilt, J.G. de \ 2000
Teeltmogelijkheden t.b.v. zoutwaterlandbouw
help
Bioproductie en ecosysteemontwikkeling in zoute condities : kennis- en innovatieopgaven [Boek]
Oosten, H.J. van \ Wilt, J.G. de \ 2000
Teeltmogelijkheden t.b.v. zoutwaterlandbouw. De discussie over de potenties von zoutwaterlandbouw heeft plaatsgevonden vanuit de visie dat de wereldbevolking in de komende decennia explosief groeit en dat de voedselvoorziening op de longe termijn een ...
help
Gewas en milieu : een duurzame relatie? [Rede]
Spiertz, J.H.J. \ 1999
Gewassen, aangepast aan de natuurlijke variatie in hydrologie, bodemgesteldheid en micro-klimaat, zorgden voor een relatief hoge productiviteit bij vroegere gemengde bedrijfssystemen. Door de vele onzekerheden ten aanzien van de beschikbaarheid van s ...
help
Weer en gewasopbrengst : invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen [Boek]
Leneman, H. \ Reinhard, A.J. \ Hoogeveen, M.W. \ 1999
Het weer speelt een belangrijke rol bij inschattingen over milieueffecten in de landbouw (bijvoorbeeld uitspoeling van stikstof). Daarom zijn landbouweconomische of agronomische modellen gebaat bij inschattingen over weersinvloeden. Dit rapport besch ...
help
Kwaliteit en duurzaamheid als hoeksteen voor plantaardige produktie, milieu en natuur [Boek]
Penning de Vries, F.W.T. \ Spiertz, J.H.J. \ 1992
At the occasion of the opening of its new offices and research facilities, CABO-DLO presents for a broad public its views on agricultural research for the next decade in this booklet. Subjects presented are 'Regulation of processes by communication i ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.