help
Alternatief voor zwavel tegen witziekte in komkommer \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewitte, J. \ Ryckeboer, T. \ 2016
Witziekte is in biologische komkommerteelt niet zo gemakkelijk te behandelen. Zwavel is erkend maar het is algemeen geweten dat zwavel nefast is voor de natuurlijke vijanden. Daarnaast is komkommer niet zo opgewassen tegen zwavel, waardoor er bij fre ...
help
Trial aims to show how LEDs can be used to steer commercial crop : green or blue light can steer plant growth \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2016
The application of LED lighting in greenhouse horticulture is still in its infancy. A few nurseries are already using LEDs, mostly red and blue. But still little is known about how the different light colours work precisely on the physiology of the p ...
help
CO2-dosing brings huge energy savings with same quality : research project yields compelling evidence for growers \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2016
By dosing lilies with CO2 the light level can be reduced by one third while the quality remains the same. This conclusion was made by researchers who carried out trials with lighting in 2013 and 2014. However, growers wanted further confirmation beca ...
help
Young fruits pull so hard, flowers above abort : developing fruits function too strongly as sink \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Heuvelink, E. \ Marcelis, L. \ Kierkels, T. \ 2016
Sweet peppers arrive in waves. New fruits lure so many assimilates towards them that the flowers above them abort. This article provides various suggestions about how to flatten out the peaks and troughs. In the long term, breeding can also play an i ...
help
Light induction influences production of compounds and plant physiology : possibilities through intentional use of the light spectrum \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2016
Light is more than just the big mechanism behind photosynthesis. Parts of the light spectrum, or simply more or less light, influence the development of plants: germination, flowering, cell division and cell elongation. Light induction also affects t ...
help
Planten via wortels sturen naar vegetatieve of generatieve groei : weerbaar telen krijgt vervolg in tomaat \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
De planten van de jongste tomatenproef bij het Improvement Centre in Bleiswijk staan inmiddels alweer een maand te groeien. In dit onderzoek staat generatief en vegetatief sturen centraal bij een nieuw tomatenras. Weerbaar telen krijgt veel aandacht. ...
help
Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2016
De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s o ...
help
Bladspreiding tulp hangt niet per se samen met bladkiep : optimaal lichtrecept voor populaire meerlagenteelt tulp ontrafeld \ Onder glas [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2016
Zo’n zeshonderd Nederlandse tulpenbroeiers produceren jaarlijks maar liefst twee miljard stelen. Bij Hollands bekendste snijbloem is de meerlagenteelt in opkomst, omdat het energie en ruimte bespaart. Wat is de ideale belichting voor de tweede teeltl ...
help
Telen op afstand meten [Video]
2016
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van E ...
help
Telen op afstand grafieken [Video]
2016
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van E ...
help
Verbetering lichtinval winterlicht : eindrapportage deelproject Schaalmodellen [Boek]
Swinkels, G.J. \ Kempkes, F. \ Hemming, S. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ [2015]
Dit project richt zich op mogelijk om vooral in de wintermaanden meer licht in de kas te kunnen krijgen. Middels metingen en modelberekeningen wordt onderzocht in hoeverre er mogelijkheden v.w.b. kasdek, coatings en condensatiegedrag.
help
'Plantenvoeding is logica' \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema’s in de vasteplantensector. Dit keer aandacht voor bemesting, of beter: bijmesten. De gewasstand, voorraad in de grond en reg ...
help
Het blijft opletten \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Geschiere, K. \ 2015
Bij de teelt van suikerbieten, maar ook tijdens de oogst is het zaak goed te letten op onregelmatigheden en op opmerkelijke zaken. Die kunnen aanleiding geven tot een andere, betere aanpak van de teelt.
help
‘Voorkom planten met obesitas’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema’s in de vasteplantensector. Dit keer zoomt hij in op de relatie tussen plant en teler, een belangrijk samenspel.
help
Eindrapportage boomkwekers aan de slag met innovatief waterbeheer : optimaal water geven in de boomkwekerij [Boek]
Vreman, H. \ Dalfsen, P. van \ Brouwer, J. \ Wijk, D. van \ Nannes, L. \ 2015
Het doel van het project is om een aantal innovatieve meetmethodes zodanig met elkaar te integreren, zodat inzicht ontstaat in de bodem in relatie tot de waterbehoefte en de gewasgroei en deze optimaal gestuurd kunnen worden.
help
Sturen op compactheid zonder bloeivertraging? [Boek]
Hogewoning, S.W. \ Trouwborst, G. \ Pot, C.S. \ Eveleens, B.A. \ Dueck, T. \ 2015
Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een com ...
help
Meer vraag naar plantversterkers : ontwikkeling staat nog in kinderschoenen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ 2015
De interesse in plantversterkers en bodemverbeteraars onder akkerbouwers groeit, nu de bemestingsnormen krapper worden. Het blijft zoeken naar opbrengstverhogende producten.
help
We kregen een normaal voorjaar \ Management&techniek [Artikel]
2015
Op basis van meetgegevens en satellietbeelden stellen de recentste Agrometeorologische Berichten dat de weersomstandigheden tijdens de voorbije winter en het huidige voorjaar globaal gezien als ‘normaal’ kunnen worden beschouwd. Ze schetsen ook een b ...
help
Bieten bijbemesten na opkomst \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Wilting, P. \ 2015
Een tekort aan voedingsstoffen in bieten heeft een negatief effect op de suikeropbrengst. De teler kan een tekort na opkomst van het gewas nog repareren.
help
Wees alert op voorjaarsproblemen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ Raaijmakers, E. \ 2015
Zodra de bieten gezaaid zijn worden ook de ziekten en plagen van de suikerbiet actief. De ontwikkelende bietenplant is immers hun voedsel. In dit artikel een aantal zaken die u vanaf de zaai tot aan de gewassluiting kunt tegenkomen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.