Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 41

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gezinsgrootte"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De pracht van demografie \ Demos [Artikel]
Willekens, F. \ Nimwegen, N. van \ 2010
Jubileumnummer ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dit nummer schetst de demografische achtergronden bij het jubileumboek "En zij die na ons komen" in een zestal artikelen over: kleine ...
help
Kinderwens wordt in de loop van het leven bijgesteld \ Demos [Artikel]
Liefbroer, A.C. \ 2008
De overheid kan zich beter concentreren op de vraag hoe mensen geholpen kunnen worden om het aantal kinderen te krijgen dat ze eigenlijk zouden willen krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen meer kinderen willen dan ze daadwerkelijk kr ...
help
Zeer grote gezinnen worden schaars \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Roovers, H. \ 2008
Na een kort historisch overzicht van de numerieke ontwikkelingen rond het grote gezin, wordt ingegaan in op de volgende vragen: Hoe heeft het aantal grote gezinnen zich in het afgelopen decennium ontwikkeld? Hoe ontwikkelde zich de aantallen niet-wes ...
help
Steeds minder zeer grote gezinnen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Roovers, H. \ 2008
Het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Deze afname was onder niet-westerse allochtonen nog sterker dan onder autochtonen. Niet de herkomst, maar het orthodox protestantisme speelt de belan ...
help
Estimation of effective population size using bivariate discrete distributions for modeling family size in beef cattle \ Livestock science [Artikel]
Ron Garrido, L. \ 2008
Pedigree records of 72,808 animals (45,668 females and 27,140 males) from the genetic evaluation program of the Argentine Brangus Association were used to estimate effective number of founders (Nf), effective number of ancestors (Na), and effective p ...
help
Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ 2008
Als een extra beleidsinspanning gericht op een hoger kindertal succesvol zou zijn dan kunnen er ook nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld een nieuwe, eenmalige geboortegolf.Terwijl de huidige vergrijzing vanzelf eindigt als de naoorlogse geboorteg ...
help
Vruchtbaarheid in de twintigste eeuw \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2008
Dit artikel schetst de ontwikkeling van de geboorte vanaf 1900. Voorts besteedt het aandacht aan nieuwe ontwikkelingen die in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij vooral om de buitenechtelijke vruchtbaarheid en het uitstel van h ...
help
Zijn glastuinders minder vruchtbaar? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2007
Tuinders hebben meer moeite om nageslacht te krijgen, bleek in 2006 uit een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. De oorzaak: gewasbeschermingsmiddelen. De vraag is echter of dit helemaal klopt. Zo blijken tuindersgezinnen groter te zijn da ...
help
Minder vrouwen, minder kinderen \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2007
In 2006 zijn 185 duizend kinderen geboren. Dat zijn er ruim 20 duizend minder dan in 2000. De daling van de afgelopen jaren komt vooral door de afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd
help
Huishouden met kinderen blijft belangrijkste leefvorm \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2007
In de toekomst komen er steeds meer alleenstaanden in Nederland, blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Toch blijft een gezin met kinderen de meest voorkomende leefvorm
help
In 2050 meer en kleinere huishoudens \ CBS webmagazine [Artikel]
Duin, C. van \ 2007
Tot 2050 zal het aantal particuliere huishoudens groeien van 7,2 naar 8,0 miljoen. De gemiddelde huishoudensgrootte daalt van 2,3 personen in 2006 tot 2,1 personen in 2050. Dit blijkt uit de nieuwe Huishoudensprognose van het CBS
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over de geboorte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ Duin, C. van \ 2007
De bevolkingsprognose beschrijft de ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de bevolking tot 2050. In dit artikel wordt ingegaan op de veronderstellingen over de geboorte. Een belangrijk element van de analyse vormt de confrontatie van de vor ...
help
Huishoudensprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Duin, C. van \ 2007
Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 2006 tot 8,1 miljoen in 2035. Daarna zal het aantal huishoudens weer afnemen tot 8,0 miljoen in 2050. De groei van het aantal huishoudens valt gedeeltelijk te verklaren ui ...
help
Gezinsomvang in Europa : laag gemiddeld kindertal heeft vele gedaanten \ Demos [Artikel]
Frejka, T. \ Sardon, J.-P. \ Beets, G. \ 2007
In Europa is de gezinsvorming in de loop van de 20ste eeuw sterk veranderd. Tot na de Tweede Wereldoorlog waren grote gezinnen met vier of meer kinderen heel normaal. Onder invloed van de politieke, sociaal-economische en medische ontwikkeling en de ...
help
Recente trends in de vruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Nicolaas, H. \ 2006
In dit artikel wordt met behulp van cohortgegevens naar generatie voor de belangrijkste niet-westerse herkomstgroepen aangetoond dat de eerste generatie haar vruchtbaarheid maar langzaam aanpast aan die van de autochtone vrouwen. De eerste generatie ...
help
Kindertal tweede generatie allochtonen daalt \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Nicolaas, H. \ 2006
Niet-westers allochtone vrouwen krijgen steeds minder kinderen. De tweede generatie allochtonen heeft een kindertal dat inmiddels maar weinig verschilt van dat van autochtone vrouwen
help
Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties : Deel 2: Huishoudensgrootte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Vliegen, M. \ Leeuwen, N. van \ 2006
In dit tweede deel over de regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties staan regionale verschillen in de grootte van de huishoudens centraal. De vraag die in dit artikel centraal staat, heeft betrekking op regionale verschillen in de huishou ...
help
Door omstandigheden vaak geen of één kind \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2005
Het opleidingsniveau van vrouwen is de afgelopen decennia fors gestegen. In samenhang daarmee is het aandeel vrouwen dat betaald werk verricht eveneens aanzienlijk toegenomen. Dit heeft er mede toe geleid dat vrouwen er tegenwoordig vaker voor kiezen ...
help
Deux ou trois enfants? : influence de la politique familiale et de quelques facteurs sociodémographiques \ Population : revue bimestrielle de l' Institut National d' Etudes Demographiques [Artikel]
Breton, D. \ Prioux, F. \ 2005
La politique familiale française a toujours apporté un soutien particulier aux familles ayant au moins trois enfants, et tout particulièrement dans les années 1978-1982. Les auteurs s'interrogent sur l'efficacité de cette politique, en comparant le n ...
help
Retourmigratie in een plattelands samenleving tijdens de indstriële revolutie : het land van Herpen (België) 1846-1900 \ Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis / gemeenschappelijke uitg. van Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) [Artikel]
Neven, M. \ 2004
Doel van dit artikel is om de samenstelling te begrijpen van een specifieke populatie, namelijk die van emigranten die er voor kozen om terug te keren naar hun dorp in het land van Herve. Boeren liepen de minste kans om terug te keren. Familiebanden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.