Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 326

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gezinsplanning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Factors affecting the use of modern family planning methods in Karatu district, Tanzania [Studentenverslag]
Nderingo, G. \ 2013
According to this research, which used both quantitative and qualitative methods, in the study area of Karatu district, Arusha, Tanzania, the practice of modern contraceptive methods was low despite the high knowledge of the methods. There is a need ...
help
Geboortedaling eind 19e en eerste helft 20e eeuw : coïtus interruptus belangrijkste vorm van anticonceptie \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Treffers, P.E. \ 2009
Vanaf 1875/1880 begon in Nederland een daling van het aantal geboorten en van de zuigelingensterfte, de zogenaamde demografische transitie. Die daling ging nog lang door in de 20e eeuw. In dit artikel wordt onderzocht welke anticonceptiemethoden dest ...
help
Geboorteregeling in 2008 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2009
In 2008 gebruikte 70 procent van de 18–45-jarige vrouwen in Nederland een methode om een zwangerschap te voorkomen, was 7 procent zwanger of wilde zwanger worden, was 9 procent onvruchtbaar en gebruikte 15 procent geen methode. Van de vrouwen die gee ...
help
Kinderwens wordt in de loop van het leven bijgesteld \ Demos [Artikel]
Liefbroer, A.C. \ 2008
De overheid kan zich beter concentreren op de vraag hoe mensen geholpen kunnen worden om het aantal kinderen te krijgen dat ze eigenlijk zouden willen krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen meer kinderen willen dan ze daadwerkelijk kr ...
help
Uitstel van ouderschap : is er voorlichting nodig? \ Demos [Artikel]
Doorten, I. \ Brummelman, E.G. \ 2008
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bracht in maart 2007 een signalement uit over uitstel van ouderschap (zie Demos maart 2007). Doel van dit signalement was om een maatschappelijke discussie op gang te brengen over de vraag of uitstel van ...
help
Intergenerationele overdracht van de leeftijd bij geboorte van het eerste kind \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Steenhof, L. \ Liefbroer, A.C. \ 2008
Onderzoek naar intergenerationele overdracht van vruchtbaarheidsgedrag heeft zich vooral gericht op het aantal kinderen. Het in dit artikel beschreven onderzoek richt zich op de overdracht van de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind. Speciale ...
help
De relatie tussen vruchtbaarheid en opleidingsniveau van de vrouw \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Huis, M. van \ 2008
Hoogopgeleide vrouwen zijn gemiddeld ouder als ze voor het eerst moeder worden dan laagopgeleide vrouwen. Ook is het aandeel kinderloze vrouwen groter onder hoog opgeleiden. Dit artikel gaat in op de vraag of uitstel van moederschap effect heeft op d ...
help
Verstandige gezinsplanning: niet te laat, maar ook niet te vroeg kinderen krijgen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Bonneux, L. \ Zaadstra, B.M. \ Beer, J.A.A. de \ 2008
Door gezinsplanning krijgen steeds meer Nederlandse vrouwen hun eerste kind tussen hun 25e en 35e jaar. Ook in vergelijking met vrouwen in 13 andere lidstaten van de Europese Unie krijgen zij op oudere én op jongere leeftijd minder kinderen. Het krij ...
help
Verstandige gezinsplanning: valkuilen en dilemma's \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Velde, E.R. te \ Merkus, J.M.W.M. \ Leeuwen, F.E. van \ Verloove-Vanhorick, S.P. \ Braat, D.D.M. \ 2008
In dit commentaar op een eerder verschenen artikel tonen de auteurs aan dat er wel degelijk relevante risico's zijn voor de gezondheid en dat de kans op kinderloosheid groter is bij uitstel van de eerste zwangerschap tot na het 30e levensjaar. Vrouwe ...
help
Uitstel moederschap leidde niet altijd tot meer afstel \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Huis, M. van \ 2008
Hoogopgeleide vrouwen worden op latere leeftijd moeder dan vrouwen met een middelbare of lage opleiding. Dat is al generaties lang zo. Vooral hoogopgeleiden zijn het moederschap steeds verder gaan uitstellen. Dat heeft echter bij hen niet tot meer af ...
help
Leeftijd moeder bij eerste geboorte sinds 1850 : stijging afgelopen 40 jaar blijkt zonder precedent \ Demos [Artikel]
Gaalen, R.I. van \ Poppel, F.W.A. van \ 2007
Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld op steeds hogere leeftijd kinderen. Maar is dit werkelijk zo'n uitzonderlijke demografische ontwikkeling? Hoe verhoudt zich de stijging van de gemiddelde leeftijd van nieuwe moeders in een veel breder historisch- ...
help
Uitstel van ouderschap : medische risico’s, maatschappelijke voordelen \ Demos [Artikel]
Doorten, I. \ Struijs, A.J. \ 2007
In Signalement van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) werden de medische en maatschappelijke aspecten van uitstel van ouderschap belicht. De vraag is of dat uitstel aanleiding is om overheidsmaatregelen te nemen. Experts denken daar versch ...
help
Uitstel van ouderschap : medisch of maatschappelijk probleem? [Boek]
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg \ 2007
Centraal staat de vraag: is toenemend uitstel van ouderschap een probleem en zo ja, moet de overheid maatregelen nemen om uitstelgedrag terug te dringen? En als de overheid wat moet doen, aan welk type maatregelen valt dan te denken? Welke rol heeft ...
help
Gezinsomvang in Europa : laag gemiddeld kindertal heeft vele gedaanten \ Demos [Artikel]
Frejka, T. \ Sardon, J.-P. \ Beets, G. \ 2007
In Europa is de gezinsvorming in de loop van de 20ste eeuw sterk veranderd. Tot na de Tweede Wereldoorlog waren grote gezinnen met vier of meer kinderen heel normaal. Onder invloed van de politieke, sociaal-economische en medische ontwikkeling en de ...
help
Welk gezinsbeleid leidt tot meer kinderen? : meningen over overheidsmaatregelen onderzocht \ Demos [Artikel]
Esveldt, I. \ Fokkema, C.M. \ 2006
De vruchtbaarheidsontwikkeling van de afgelopen decennia – het uitstellen van kinderen en het dalende kindertal per vrouw - is de voornaamste oorzaak van de ontgroening en vergrijzing van de bevolking, zowel in Nederland als elders in Europa. Deze on ...
help
Aantal oudere moeders neemt toe \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2006
In 2005 werden 188.000 kinderen geboren. Hiervan had een kwart een moeder van 35 jaar of ouder. In 6,5 duizend gevallen was de moeder zelfs 40 jaar of ouder. Sinds 1970 is dit aantal niet meer zo hoog geweest
help
Uitstel van gezinsvorming: culturele dynamiek of structurele verandering? \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Neels, K. \ 2006
Sinds 1970 is de leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind in België en andere Europese landen fors toegenomen. In dit artikel wordt voor België onderzocht of de verschillende trends die worden opgetekend sinds de vroege jaren zeventig ...
help
De invloed van levensloopkenmerken en waardeoriëntaties op vrijwillige kinderloosheid \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Meester, E. de \ Esveldt, I. \ Mulder, C.H. \ Beets, G. \ 2005
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre vrijwillig kinderlozen van ouders verschillen met betrekking tot hun levensloopkenmerken (demografische en sociaal-economische kenmerken) en waardeoriëntaties. Een vernieuwing ten opzichte van eerd ...
help
Door omstandigheden vaak geen of één kind \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2005
Het opleidingsniveau van vrouwen is de afgelopen decennia fors gestegen. In samenhang daarmee is het aandeel vrouwen dat betaald werk verricht eveneens aanzienlijk toegenomen. Dit heeft er mede toe geleid dat vrouwen er tegenwoordig vaker voor kiezen ...
help
Over pil, projecties en paradoxen \ Demos [Artikel]
Kaa, D.J. van de \ 2005
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zojuist gerapporteerd dat de Nederlandse bevolking in 2004 langzamer is gegroeid dan vele decennia lang het geval was. De meest recente bevolkingsprojecties voorzien dat op afzienbare termijn het jaarlijks ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.