Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 691

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gezinsstructuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwikkelingen in het denken over het gezin \ Demos [Artikel]
Hoksbergen, R. \ 2010
In de laatste decennia van de vorige eeuw zien we grote veranderingen in het denken over het gezin. De vanzelfsprekendheid van het gezin, de hoeksteen van de samenleving, kwam ter discussie te staan. Aan de hand van Nederlandse literatuur wordt in di ...
help
Geslachtsvoorkeuren bij het krijgen van kinderen: veranderingen over geboortecohorten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Kalmijn, M. \ Steensel, A. van \ 2010
Nederlandse ouders hebben een duidelijke voorkeur voor een gezin met tenminste één zoon en tenminste één dochter. Voorkeuren voor jongens of meisjes zijn niet duidelijk aanwezig; alleen ouders met één kind hebben een lichte voorkeur voor meisjes. De ...
help
Familiebanden in levensloopperspectief : promotieonderzoek binnen de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) : themanummer \ Demos [Artikel]
Merz, E.-M. \ Keizer, R. \ Putten, A.E. van \ Rijken, A.J. \ Smits, A. \ 2010
Regelmatig promoveren onderzoekers op de uitkomsten van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS), een grootscheeps longitudinaal onderzoek naar familiebanden in Nederland. DEMOS besteedde al tweemaal eerder aandacht aan dit project. In dit speciale ...
help
Kinderen in migrantengezinnen : een statistisch portret \ Demos [Artikel]
Valk, H.A.G. de \ Beets, G.C.N. \ 2009
Veel migranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen namen partner en kinderen mee, lieten deze later overkomen of kregen hier kinderen. Om meer over deze kinderen te weten te komen nam Unicef het initiatief tot een onderzoek in zeven weste ...
help
Huishoudensprognose 2008-2050: uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Loozen, S. \ 2009
Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 2008 tot 8,3 miljoen in 2039. Daarna zal het aantal weer afnemen tot 8,2 miljoen in 2050. De groei van het aantal huishoudens wordt gedeeltelijk verklaard door de bevolkin ...
help
Emotional and psychological aspects during family firm business transfer [Studentenverslag]
Blik, T. \ 2008
help
Ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek sinds 1971 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Harmsen, C. \ 2008
In dit artikel staat de vraag centraal welke demografische processen hebben bijgedragen aan de structurele veranderingen in de samenstelling van bevolking naar de plaats die personen in het huishouden innemen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt ...
help
Netherlands Kinship Panel Study: familiebanden in beeld : themanummer \ Demos [Artikel]
Valk, H. de \ Rijken, A. \ 2008
Dit speciale NKPS-nummer van Demos geeft een indruk van de gegevens uit de tweede ronde en van de uitgevoerde minipanels. In acht artikelen wordt een scala aan onderwerpen uit de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) behandeld. De levensloop is de l ...
help
Helft eerstgeborenen heeft niet-getrouwde ouders \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2008
In 2007 is 40 procent van alle kinderen door een niet-getrouwde moeder ter wereld gebracht. Van eerstgeborenen is dat de helft. Dit aandeel is in tien jaar tijd verdubbeld
help
Uit & thuis, taakverdeling in beeld [Boek]
Jong, Y. de \ Kraus, S. \ Jansen, A. \ cop. 2008
'Uit & Thuis' bevat interessante feiten en cijfers, aangevuld met bijzondere tekeningen van jongens en meisjes uit groep 6, 7 en 8 van de Valentijnschool te Rotterdam. Zij hebben hun individuele wensen verbeeld als het gaat om hun eigen leefsituatie ...
help
Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong Gierveld, J. de \ Latten, J. \ 2008
Met gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS en panelgegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study kan worden aangetoond dat duurzame latrelaties vooral een optie zijn voor middelbare tot wat oudere personen die een echtscheiding h ...
help
Naar een half miljoen alleenstaande ouders in Nederland \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2008
Het aantal alleenstaande ouders blijft toenemen. Dat komt door het uit elkaar gaan van zowel gehuwde als niet-gehuwde paren met kinderen
help
Jongeren uit eenoudergezin stappen vaker over naar lager schoolniveau \ CBS webmagazine [Artikel]
Stroucken, L. \ 2008
Van de brugklassers in het beroepsgerichte vmbo die niet zijn blijven zitten, is na vier jaar 11 procent overgestapt naar een hogere schoolsoort. Omgekeerd ging 8 procent van de niet-zittenblijvers uit een avo-brugklas naar een lager niveau. Vooral j ...
help
Vruchtbaarheid in de twintigste eeuw \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2008
Dit artikel schetst de ontwikkeling van de geboorte vanaf 1900. Voorts besteedt het aandacht aan nieuwe ontwikkelingen die in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij vooral om de buitenechtelijke vruchtbaarheid en het uitstel van h ...
help
Tweede leg in een tweede nest \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ 2008
Anders dan vaak wordt gedacht hebben meer vrouwen dan mannen kinderen van verschillende partners. Meestal wonen de kinderen van verschillende vaders bij hun moeder. Voor de vaders is dan sprake van een 'tweede nest'. Uit onderzoek blijkt dat de relat ...
help
7,2 miljoen huishoudens \ CBS webmagazine [Artikel]
2007
Op 1 januari 2007 waren er in Nederland bijna 7,2 miljoen huishoudens. In tien jaar tijd is dit aantal met ruim 600.000 toegenomen. Een groot deel van deze groei wordt veroorzaakt door alleenstaanden
help
In veel gemeenten meer eenouderhuishoudens dan grote tweeouderhuishoudens \ CBS webmagazine [Artikel]
2007
Het aantal eenoudergezinnen in Nederland maakten eind jaren '90 5,6 procent uit van de Nederlandse huishoudens, in 2007 is dat opgelopen tot 6,4 procent. Tweeouderhuishoudens met drie of meer kinderen zijn vooral in de minderheid in steden als Rotter ...
help
Het effect van het gezinsleven op werkgerelateerde burnout \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Brummelhuis, L. ten \ Lippe, T. van der \ Kluwer, E. \ Flap, H. \ 2007
De centrale vraag in dit onderzoek is welke gezinskenmerken gevoelens van burnout verhogen of verlagen. Zijn bepaalde gezinsstructuren (bijvoorbeeld dat men tweeverdiener is of dat men kinderen heeft) een beschermende factor voor burnout? Het doel is ...
help
Oog voor de samenleving : de Nederlandse Demografiedag 2007 \ Demos [Artikel]
Sap, J. \ Schippers, J.J. \ Reuser, M. \ Begall, K. \ Mills, M. \ Hogerbrugge, M.J.A. \ Haandrikman, K. \ Corpeleijn, A.W.F. \ 2007
Verslag van de Nederlandse Demografiedag 2007. Aan bod komen de openingslezing over vergrijzing en de toekomstige arbeidsmarktsituatie, en presentaties over onderzoek naar overgewicht en levensverwachting, de voorkeur van toekomstige ouders voor een ...
help
Huishouden met kinderen blijft belangrijkste leefvorm \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2007
In de toekomst komen er steeds meer alleenstaanden in Nederland, blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Toch blijft een gezin met kinderen de meest voorkomende leefvorm
help
Is het gezin op weg naar het einde? [Rede]
Hoog, C. de \ 2007
help
Vergrijzing: ramp of uitdaging: oorzaken en sociale gevolgen \ Demos [Artikel]
Fokkema, C.M. \ Dykstra, P.A. \ 2007
De veranderingen in het demografische landschap van Nederland zijn snel gegaan. Wetenschappers en politici zijn nog druk bezig met het in kaart brengen van die veranderingen en het doorgronden van hun betekenis. Het gebrek aan demografische basiskenn ...
help
Huishoudensprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Duin, C. van \ 2007
Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 2006 tot 8,1 miljoen in 2035. Daarna zal het aantal huishoudens weer afnemen tot 8,0 miljoen in 2050. De groei van het aantal huishoudens valt gedeeltelijk te verklaren ui ...
help
Een levenspad zonder kinderen : de invloed van onderwijs, werk en relaties op kinderloosheid onderzocht \ Demos [Artikel]
Keizer, R. \ 2007
Met nieuw onderzoek naar kinderloosheid, waarin naast opleiding en werk ook gedetailleerd wordt gekeken naar de relatiegeschiedenis, is een begin gemaakt. Om na te kunnen gaan hoe en in hoeverre gedragingen en omstandigheden met betrekking tot onderw ...
help
Schatting van het aantal stiefgezinnen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Steenhof, L. \ 2007
In dit artikel wordt het huidige aantal stiefgezinnen en hun samenstelling in Nederland in kaart gebracht. Daarnaast wordt de ontwikkeling hierin in de afgelopen jaren gevolgd. Op basis van de adresbewoning volgens de GBA en de daarop gebaseerde huis ...
help
De ervaring van kinderen met stiefouders \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2007
Jaarlijks maken in Nederland tussen de 50 en 60 duizend kinderen een scheiding van hun ouders mee. Ruim 40 procent van hen krijgt te maken met een stiefouder. Omdat de meeste kinderen bij de moeder blijven wonen, is er vaak sprake van een stiefvader. ...
help
Determinanten van armoede: macro-economische omstandigheden, huishoudenskenmerken, gemeente en de buurt \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Gesthuizen, M. \ 2006
Deze studie combineerde een aantal afzonderlijke niveaus waarop armoede kan ontstaan – de maatschappij, het huishouden, de gemeente en de buurt – in één onderzoeksopzet, zodat een aantal nieuwe vragen over de oorzaken van armoede kon worden beantwoor ...
help
Leren van verschillen: zorgende vaders in uitzonderlijke praktijken : [themanummer: werkende vaders, zorgende mannen] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Stavenuiter, M. \ Duyvendak, J.W. \ Nieborg, S. \ Brugman, M. \ 2006
Alleen onder exceptionele omstandigheden blijken mannen genegen om alle typen zorgtaken op zich te nemen, zo blijkt uit dit artikel waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar drie uitzonderlijke praktijken, te weten huishoudens van homovaders ...
help
Bij zes op de tien scheidingen kinderen betrokken \ CBS webmagazine [Artikel]
Steenbrink, N. \ Sprangers, A. \ 2006
In 2005 heeft de Nederlandse rechter 32,6 duizend echtscheidingszaken afgehandeld. Dit is 5 procent meer dan in 2004. Bij ruim zes op de tien scheidingen waren minderjarige kinderen betrokken. Het aantal echtscheidingen binnen vijf jaar is het afgelo ...
help
Meer jongens dan meisjes hyperactief \ CBS webmagazine [Artikel]
Otten, F. \ 2006
In 2003/2005 vertoonde één op de twintig kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar tekenen van hyperactiviteit. Onder jongens kwam hyperactief gedrag vaker voor dan onder meisjes en onder lage inkomensgroepen meer dan onder hoge inkomensgroepen. Hype ...
help
Scheiden: de partners, de kinderen en de contacten : onderzoek Gezinsvorming CBS \ Demos [Artikel]
Graaf, A. de \ 2006
Per jaar gaan in Nederland ongeveer 100.000 paren die gehuwd of niet-gehuwd samenwonen uit elkaar. Jaarlijks zijn naar schatting tussen de 50.000 en 60.000 kinderen betrokken bij de scheidingen. Als reden voor scheiding worden relatief vaak problemen ...
help
The net worth of female-headed households: a comparison to other types of households \ Family relations / National Council on Family Relations [Artikel]
Ozawa, M.N. \ Lee, Y. \ 2006
This article presents the results of a study that investigated the level of assets and debts that female-headed households have in comparison to those of married-couple households and other types of households. The empirical results revealed that the ...
help
Women's changing attitudes toward divorce, 1974–2002: evidence for an educational crossover \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Martin, S.P. \ Parashar, S. \ 2006
This article examines trends in divorce attitudes of young adult women in the United States by educational attainment from 1974 to 2002. The authors examined divorce attitudes in the context of variables correlated with women’s educational attainment ...
help
Parent-adolescent involvement: the relative influence of parent gender and residence \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Hawkins, D.N. \ Amato, P.R. \ King, V. \ 2006
The 1995 wave of the Add Health study is used to investigate the relative influence of parent gender and residence on patterns of parental involvement with adolescents. Adolescent reports of shared activities, shared communication, and relationship q ...
help
The relationship between private safety nets and economic outcomes among single mothers \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Harknett, K. \ 2006
This article examines the relationship between private safety nets and economic outcomes among 2,818 low-income single mothers in three U.S. counties in the 1990s. The author defined private safety nets as the potential to draw upon family and friend ...
help
Meer mensen wonen zonder partner \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2006
De laatste jaren stijgt het aandeel personen dat zonder partner woont gestaag. Inmiddels woont één op de vier mannen van 18–62 jaar niet samen met een partner en heeft ook geen relatie. Voor vrouwen is dit één op de vijf
help
Minder huwelijken na samenwonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Meulen, A. van der \ Graaf, A. de \ 2006
Op 1 januari 2005 telde Nederland bijna 750 duizend paren die niet-gehuwd samenwonen. Van de paren die in het begin van deze eeuw ongehuwd zijn gaan samenwonen, verwacht bijna de helft niet te gaan trouwen
help
Aantal alleenstaanden gestegen tot 2,5 miljoen \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2006
Op 1 januari 2006 woonden er in Nederland 2,5 miljoen alleenstaanden. Dat is bijna 400.000 meer dan tien jaar geleden. Inmiddels woont ruim één op de zes mannen van 15 jaar of ouder alleen. Voor vrouwen is dit één op de vijf
help
Samenleven en kinderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Graaf, A. de \ 2006
Ruim één op de drie kinderen die in 2005 zijn geboren, hebben ouders die niet met elkaar zijn gehuwd. Na de geboorte van het kind kiest een deel van de samenwoners alsnog voor het huwelijk. De helft van de samenwoners die aan kinderen zijn begonnen, ...
help
Wonen zonder partner \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2006
In 2005 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995 en 2005 is hun aantal met 314.000 toegenomen. Het betreft alleenstaanden, allee ...
help
Welk gezinsbeleid leidt tot meer kinderen? : meningen over overheidsmaatregelen onderzocht \ Demos [Artikel]
Esveldt, I. \ Fokkema, C.M. \ 2006
De vruchtbaarheidsontwikkeling van de afgelopen decennia – het uitstellen van kinderen en het dalende kindertal per vrouw - is de voornaamste oorzaak van de ontgroening en vergrijzing van de bevolking, zowel in Nederland als elders in Europa. Deze on ...
help
Aantal echtscheidingsprocedures iets toegenomen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Steenbrink, N. \ Sprangers, A. \ 2006
In 2005 werden 32,6 duizend huwelijken door de rechter ontbonden. Dit is een toename van 1,3 procent ten opzichte van 2004, toen er nog 32,2 duizend echtscheidingen werden uitgesproken. Ruim vier op de tien ontbonden huwelijken hebben korter dan tien ...
help
Een halve eeuw adoptie in Nederland \ CBS webmagazine [Artikel]
Sprangers, A. \ Jong, J. de \ 2006
Op 1 november 1956, precies 50 jaar geleden, werd de adoptiewet van kracht. Sindsdien zijn in Nederland 60.000 kinderen geadopteerd. Ongeveer tweederde van die kinderen is afkomstig uit het buitenland
help
Halve eeuw adopties in Nederland \ Demos [Artikel]
Sprangers, A. \ Jong, J. de \ Zee, M. van \ 2006
Tot eind jaren zestig werden jaarlijks enkele honderden, vrijwel uitsluitend Nederlandse, kinderen geadopteerd. Daarna kwam de adoptie in een stroomversnelling, in de jaren zeventig gevolgd door een sterke groei van het aantal adopties van buitenland ...
help
Study finds food insecurity in households receiving WIC benefits \ Journal of family and consumer sciences [Artikel]
Anding, J. \ Osborn, L. \ Gorman, M.A. \ 2006
This study assessed the prevalence of food insecurity and hunger in a sample of households in which one or more occupants were participants in the Special Supplemental Food Program for Women, Infants and Children (WIC). The sample consisted of 309 wo ...
help
Scenario's voor huishoudensontwikkelingen in Nederland [Boek]
Hilderink, H. \ Otter, H. den \ Jong, A. de \ 2005
Aan de hand van een viertal scenario’s is in dit rapport beschreven hoe de omvang en samenstelling van de huishoudens in Nederland in de toekomst mogelijk zullen veranderen. De namen van deze scenario’s zijn Global Economy, Strong Europe, Transatlant ...
help
Huishoudensprognose 2004–2050: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Alders, M. \ Nicolaas, H. \ 2005
Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 2005 tot 8,1 miljoen in 2035. Dit blijkt uit de nieuwe huishoudensprognose van het CBS. De toename van het aantal huishoudens wordt vooral veroorzaakt door de stijging van het aant ...
help
Huishoudensprognose 2004–2050: ontwikkelingen naar burgerlijke staat \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Nicolaas, H. \ 2005
In dit artikel wordt ingegaan op de prognose van de bevolking naar burgerlijke staat. Deze is gebaseerd op veronderstellingen over de eerste huwelijkssluiting, echtscheiding en hertrouw. In de huishoudensprognose wordt de bevolking naar burgerlijke s ...
help
Huishoudensprognose 2004–2050: ontwikkelingen naar huishoudenspositie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Harmsen, C. \ Nicolaas, H. \ 2005
In de afgelopen jaren zijn de aantallen alleenstaanden, niet gehuwd samenwonenden en alleenstaande ouders snel gestegen. De nog steeds voortschrijdende individualisering en de veranderende samenstelling van de bevolking van Nederland zijn daar debet ...
help
Binnenlandse migratie: verhuismotieven en verhuisafstand \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Feijten, P. \ Visser, P. \ 2005
Jaarlijks verhuist ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking, ofwel zo'n anderhalf miljoen mensen. Het merendeel van hen verhuist binnen de eigen woonplaats. Slechts een derde verhuist naar een andere gemeente. In dit artikel wordt onderzocht ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.