help
Quantitative assessment of infection risk from exposure to waterborne pathogens in urban floodwater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Man, H. de \ Berg, H.H.J.L. van den \ Leenen, E.J.T.M. \ Schijven, J.F. \ Schets, F.M. \ Vliet, J.C. van der \ Knapen, F. van \ Roda Husman, A.M. de \ 2014
Flooding and heavy rainfall have been associated with waterborne infectious disease outbreaks, however, it is unclear to which extent they pose a risk for public health. Here, risks of infection from exposure to urban floodwater were assessed using q ...
help
QMRAspot: a tool for quantitative microbial risk assessment from surface water to potable water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J.F. \ Teunis, P.F.M. \ Rutjes, S.A. \ Bouwknegt, M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2011
In the Netherlands, a health based target for microbially safe drinking water is set at less than one infection per 10,000 persons per year. For the assessment of the microbial safety of drinking water, Dutch drinking water suppliers must conduct a Q ...
help
Actievekoolfiltratie als barrière voor micro-organismen in drinkwaterbereiding : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hijnen, W. \ Suylen, T. \ Bahlman, J. \ Medema, G.J. \ 2011
Filtratieonderzoek onder condities, die zoveel mogelijk overeenkomen met de drinkwaterpraktijk, heeft laten zien dat actievekoolfiltratie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verwijdering van Cryptosporidium en Giardia bij de drinkwaterbereidi ...
help
Infectie met Giardia : schone en droge omgeving beperkt contaminatie met ziekteverwekker : uit de dierenartspraktijk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Laureyns, J. \ 2011
Een groep jonge kalveren groeide onvoldoende goed en vertoonden geen goede conditie. Mestmonsters bevestigden het vermoeden van de dierenarts: positief voor Giardia.
help
The microbial safety of bathing water - waterborne pathogens beyond bathing water [Proefschrift]
Schets, F.M. \ 2011
Onderzocht werd of de Europese zwemwaterwetgeving voldoende waarborg biedt voor schoon en veilig recreatiewater. Voor elke officiële zwemlocatie wordt een zwemwaterprofiel opgesteld. Deze bevat onder andere een beschrijving van de zwemlocatie, (histo ...
help
GAC adsorption filters as barriers for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hijnen, W.A.M. \ Suylen, G.M.H. \ Bahlman, J.A. \ Brouwer-Hanzens, A. \ Medema, G.J. \ 2010
Granular Activated Carbon (GAC) adsorption filtration is commonly used in drinking water treatment to remove NOM and micro-pollutants and on base of the process conditions a certain capacity to eliminate pathogenic micro-organisms was expected. The e ...
help
Role of predation by zooplankton in transport and fate of protozoan (oo)cysts in granular activated carbon filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bichai, F. \ Barbeau, B. \ Dullemont, Y. \ Hijnen, W. \ 2010
The significance of zooplankton in the transport and fate of pathogenic organisms in drinking water is poorly understood, although many hints of the role of predation in the persistence of microorganisms through water treatment processes can be found ...
help
Maagdarmproblemen bij kat en hond met chronische diarree \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P. \ 2007
Tijdens de Klinische Seminars, die afgelopen najaar voor dierenartsen werden georganiseerd, kwamen bij de onderwerpen ‘chronische maagdarmproblemen bij de kat’ en ‘de hond met chronische diarree’ veel nieuwe inzichten en ontwikkelingen aan de orde; e ...
help
Giardiadiarree : eencellige parasiet nieuwe boeman voor kalveren : uit de dierenartspraktijk \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Campe, J. \ 2004
N.a.v. een praktijkgeval het ziektebeeld van een infectie van Giardia duodenalis bij een kalf
help
Viable and pathogenic Cryptosporidium and Giardia in source water : application of vital dye staining, cell culture and (RT-) PCR with sequence analysis [Boek]
Medema, G.J. \ 2002
help
Modelling the sewage discharge and dispersion of Cryptosporidium and Giardia in surface water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Medema, G.J. \ Schijven, J.F. \ 2001
help
Cryptosporidium en Giardia: occurrence in sewage, manure and surface water [Boek]
Medema, G.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ Hoogenboezem, W. \ 2001
help
Cryptosporidium en Giardia : voorkomen in rioolwater, mest en oppervlaktewater met zwem- en drinkwaterfunctie [Boek]
Medema, G.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ Hoogenboezem, W. \ 2001
De aanwezigheid van Cryptosporidium-oöcysten en Giardia-cysten in de grondstof van drinkwaterbedrijven is een bedreiging voor de bereiding van veilig drinkwater. Om die reden heeft RIWA in 1995 een onderzoek geïnitieerd naar het voorkomen van deze pa ...
help
Cryptosporidium en Giardia [thema] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Zeven artikelen over voorkomen, detectiemethoden, infectierisico's en beheersing van Cryptosporidium en Giardia-bacteriën in oppervlaktewater, waterbekkens, zwemwater e.d.
help
Nieuwe methoden voor opsporen Cryptosporidium en Giardia : specifieke detectie van menspathogene (oö)cysten in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medema, G. \ Wullings, B. \ Heijnen, L. \ Kooij, D. van der \ 2000
Uitleg over de toepassing en mogelijkheden van moleculaire technieken (DNA-sequentie-analyse) voor detectie van Cryptosporidium en Giardia bacteriën in water. Met deze technieken kan ook onderscheid gemaakt worden tussen wel en niet menspathogene soo ...
help
Het vóórkomen en de bronnen van Cryptosporidium en Giardia in Nederland [thema: Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogenboezem, W. \ Medema, G. \ Schijven, J. \ Rijs, G. \ 2000
Hoe komen Cryptosporidium en Giardia in het Nederlandse oppervlaktewater terecht en daarmee in drinkwater en zwemwater. Een overzicht van bronnen (mens, landbouwhuisdieren, wilde zoogdieren en vogels) en routes (afvalwater, mest, rivieren) van Crypto ...
help
Cryptosporidium en Giardia in oppervlaktewater en de benodigde verwijderingscapaciteit van de zuiveringen [thema:Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ketelaar, H. \ Medema, G. \ Hoogenboezem, W. \ Ruiter, H. \ 2000
Bij een groot aantal innamepunten van oppervlaktewaterverwerkende drinkwaterbedrijven zijn gedurende een jaar de gehalten aan Cryptosporidium en Giardia onderzocht. Op basis hiervan is de benodigde verwijderingscapaciteit van de betreffende drinkwate ...
help
Cryptosporidium en Giardia in bekkens en beken [thema: Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medema, G. \ Nobel, P. \ Ketelaar, H. \ Kooij, D. van der \ 2000
Resultaten van onderzoek naar het voorkomen van Cryptosporidium en Giardia in bekkens, duinkommen en beken die gebruikt worden voor drinkwaterproductie uit oppervlaktewater. De gehalten waren gemiddeld lager dan in de grote rivieren, en namen duideli ...
help
Rioolwater en mest als emissiebronnen voor Cryptosporidium en Giardia [thema: Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schijven, J. \ Rijs, G. \ 2000
Om de emissie van Cryptosporidium en Giardia vanuit huishoudens en mest van landbouwhuisdieren naar het oppervlaktewater te kwantificeren werden de gehalten gemeten in: ruw influent en biologisch gezuiverd effluent van twee representatieve rwzi's; me ...
help
Cryptosporidium en Giardia in zwemwater en infectierisico's voor waterrecreanten [thema: Cryptosporidium enGiardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruiter, H. \ Medema, G. \ 2000
Drie zwemlocaties in oppervlaktewater die volledig voldeden aan de zwemwaternorm (coli-bacteriën) zijn gedurende het badseizoen onderzocht op Cryptosporidium en Giardia. De locaties (Maasplas bij Eijsden, Bijland bij Lobith, Bovensluis in Hollands Di ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.