help
Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2016
Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter veel gemakkelijker zijn als die bevruchting helemaal niet nodig was. Bij verscheidene gewass ...
help
Groeiregulatoren kunnen bloemknopvorming in vruchtboomteelt beperken \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Maas, F. \ Steeg, P. van der \ 2012
Tijdens de opkweek van appelbomen is bloemknopaanleg sterk te beperken met behulp van gibberellinen (groeiregulatoren). Hiermee zijn verschillende behandelingen mogelijk, concludeert PPO na meerjarig praktijkonderzoek. Iedere behandeling kent echter ...
help
Gibberellinen zorgen voor strekking, bloei en doorbreken rust : inzicht in bloei vordert langzaam \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ Heuvelink, E. \ 2012
Gibberellinen zijn als plantenhormonen belangrijk voor lengtegroei, schieten, bloei en kieming van zaden. Maar bekender zijn de anti-gibberellinen. Dat zijn de remstoffen die telers van bloeiende potplanten inzetten om ze compact te houden. Veel is n ...
help
Consultancy bloeibevordering siergewassen [Boek]
Schuurmans, M. \ 2011
Door middel van een literatuurstudie en een praktijkproef worden de mogelijkheden voor bloeibevordering in sierheesters, met name Viburnum Tinus, onderzocht. Twee in de boomkwekerij toegelaten middelen zijn onderzocht: Gibberalinezuur (Berelex, zowel ...
help
Bloemknopvorming in de vruchtboomkwekerij : onderzoek remming bloemknopvorming bij appel [Boek]
Maas, F.M. \ Steeg, P.A.H. van der \ 2011
Bloemknopvorming tijdens de opkweek van appelbomen is ongewenst omdat vanuit bloemknoppen minder snel en kwalitatief minder goede scheuten ontstaan voor de ontwikkeling van een tweejarige knipboom en vanwege de extra benodigde arbeid bij het opschone ...
help
Demoproef schilvlekjes : effect GA 4/7- en Platina-bespuitingen voor de oogst op schilvlekjes [Boek]
Verschoor, J. \ 2009
Schilvlekjes is een Elstar-probleem dat in gevoelige jaren tot grote directe en indirecte economische schade leidt. De basis van dit probleem ligt in de teelt, maar vooralsnog zijn er geen effectieve preventieve handvaten om het probleem hier tegen t ...
help
Verslag onderzoek verdampingsremmers bij peer in 2006 en 2007 : resultaten van een proef ter verbetering van de vruchtgroei en vruchtschilkwaliteit met verdampingsremmers en gibberellinen bij peer in 2 proefjaren [Boek]
Maas, F.M. \ Balkhoven-Baart, J.M.T. \ Kanne, H.J. \ Steeg, P.A.H. van der \ 2008
De vruchtmaat van peren is bepalend voor de prijsvorming. Een goede verzorging, groeibeheersing en optimaal drachtniveau zijn basisvoorwaarden voor de juiste peermaat. De diktegroei wordt sterk beïnvloed door waterstress. Eerder onderzoek gaf aan de ...
help
Grip op groei en bloei \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Derkx, R. \ Dalfsen, P. van \ 2007
Hoe stuur je Rhododenron en Pieris? De markt stelt steeds hogere eisen aan het geleverde product. Hoe zorg je er als kweker voor dat planten op precies het juiste moment bloeien en het juiste formaat hebben? PPO onderzocht het.
help
Dikke peren telen ook met gibberellines mogelijk \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Poldervaart, G. \ 2007
In België wordt al jaren onderzoek gedaan naar de bevordering van de vruchtzetting bij Conference door toepassing van gibberellines. De proeven van 2007 bevestigen de bevindingen van de afgelopen jaren, zo bleek tijdens de opendeurdag in het Hageland ...
help
Zaadloze vruchtgroenten: een aantrekkelijke optie : de maagdelijke uitgroei van een vrucht \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2007
Komkommer heeft het al. Bij tomaat en paprika zou het aantrekkelijk zijn: vruchten zonder zaden. Zaadloze uitgroei van vruchtgroenten heeft veel voordelen. De uitgroei wordt gestimuleerd door plantenhormonen. Parthenocarpie (vruchtgroei zonder bestui ...
help
Regalis gericht inzetten \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Aalbers, P. \ Mulders, J. \ 2005
Bij oudere appelbeplantingen zijn de voordelen van Regalis algemeen bekend. Bij peren zijn er echter meer nadelen dan voordelen bij de inzet van deze groeiremmer. Hoe werkt Regalis op appels en peren?
help
Gibberellin-Einsatz zur Qualitätsregulierung \ Obst- und Weinbau [Artikel]
Petgen, M. \ 2005
In het kader van kwaliteitsmanagement kan de inzet van plantenhormonen een belangrijke plaats innemen. Suiker- en fenolgehalte worden positief beinvloed door gebruik van gibbereline, alhoewel dit middel nog niet ingezet mag worden in de wijnbouw. Str ...
help
De effecten van Regalis op appel en peer \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Poldervaart, G. \ 2005
De groeiremmer Regalis is sinds 2002 in Nederland toegelaten op appel en sinds 2003 op peer. Resultaten van fruitteeltkundig onderzoek naar de effecten sinds het moment van toelating
help
Zetting in Midden-Nederland en Zeeland doorgaans goed \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Aalbers, P. \ Mulders, J. \ 2005
In het klimaatprogramma van DLV zijn berekeningen voor bestuiving een belangrijk onderdeel. De voorlichtingsinstantie baseert hierop voor een belangrijk deel haar advisering rond de toepassing van gibberelline bij peer en de dunning bij appel
help
Effecten gibberelline op spathiphyllum in kaart gebracht \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Noort, F. van \ 2004
Bloeiregulatie bij spathiphyllum: onderzoek naar gibberelline-gebruik bij vier verschillende cultivars geeft aan dat bloeiregulatie niet alleen meer oplevert, maar ook een teeltduurversnelling, een kortere raaptijd, een korter gewas en langere bloems ...
help
Invloed droogtestress en gibberellinen op vruchtverruwing bij Elstar : proefverslag proef 195.10 en 195.20 te Randwijk en proef 195.30 te Wijdenes [Boek]
Maas, F.M. \ Wenneker, M. \ Steeg, P.A.H. van der \ 2002
Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Proef 195.30 is medegefinancierd door Syngenta Crop protection BV en werd uitgevoerd in samenwerking met de heer J. Houter van het Fruitteelt Advies Team, Hoorn
help
Panklare methode waterteelt iris bestaat : onderzoek waterbroei iris \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Groen, N.P.A. \ Snoek, A.J. \ Slootweg, E. \ 2002
Teeltbeschrijving waterteelt iris met teeltadviezen ten aanzien van waterhoogte in de bak, dosering GA3, voortrekken van de bollen, bemesting, zuurgraad, kastemperatuur en ziekten
help
Aethiopica : Aetthiopicatelers willen werken aan beter rendement \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
2002
Verslag van onderzoek naar de invloed van kastemperatuur en teeltduur op zowel de omvang als de tijd van de productie en mogelijkheden van bloeisturing bij Aethiopica d.m.v. behandelingen met het planthormoon gibbererelline
help
Proteomics of Arabidopsis Seed Germination. A Comparative Study of Wild-Type and Gibberellin-Deficient Seeds \ Plant physiology : a bimonthly journal devoted to all phases of plant physiology [Artikel]
Gallardo, K. \ Job, C. \ Groot, S.P.C. \ Puype, M. \ Demol, H. \ Vandekerckhove, J. \ Job, D. \ 2002
We examined the role of gibberellins (GAs) in germination of Arabidopsis seeds by a proteomic approach. For that purpose, we used two systems. The first system consisted of seeds of the GA-deficient ga1 mutant, and the second corresponded to wild-typ ...
help
Beurtjaren voorkomen door gibberellinebespuitingen : peer \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Poldervaart, G. \ 2001
Effect van gibberellinebespuitingen op bloemknopaanleg bij peer. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Aantal vruchten per 100 bloemtrossen op 5 juni, aantal kilogrammen per boom na handdunning en bloei in 1973 in % van 1972 na GA3-bespuiting op Triomph ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.