help
‘Geen toekomst voor chemische gewasbescherming’ : verbod chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van kracht \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2016
Sinds 31 maart 2016 is – bijna vijf jaar na het indienen van de motie Grashoff – het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat, op verhardingen in Nederland verboden. Een mooie aanleiding om bij de indiener van toen, Twee ...
help
Zo goed als zeker \ Tuin en park techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2016
Vanaf 1 maart mag onkruid op verhardingen niet meer met chemie worden aangepakt. Wat zijn de onduidelijkheden en hoe zit het met uitzonderingen?
help
SNP markers scoring and linkage maps construction for a triploid Alstroemeria population [Studentenverslag]
Lieshout, Max van \ 2016
Glyphosate is one of the most widely used herbicides in the world. The wide and extensive use of glyphosate makes it important to be certain about the safety of glyphosate to off-target environments and organisms. This research aims to create more de ...
help
Onkruidbestrijding op verhardingen : tips en vuistregels voor de toolboxmeeting \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Karelse, A. \ 2015
Eerst denken en dan doen is belangrijk bij alle werkzaamheden, maar vooral bij onkruidbestrijding op verhardingen. In dit werk zijn handelingen vaak onomkeerbaar. Als er niet juist wordt gehandeld, kan dat schade aan het milieu opleveren, maar ook pe ...
help
Onkruid de baas blijven \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
De gemeente Groningen stopte eind jaren tachtig al met het gebruik van chemie op verhardingen. Aankomend jaar volgen ook de gemeenten die dat zo lang mogelijk hebben uitgesteld. Hoe bereiden ze zich voor op het glyfosaatvrije tijdperk?
help
Glyfosaat ook in veehouderij onder vuur \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van onkruid- en grasverdelger Roundup, ligt onder vuur. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het middel mogelijk kankerverwekkend. Overheden en landbouworganisaties denken echter dat het meevalt. De Dui ...
help
Waterkwaliteit en het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima : analyse van mogelijke risico' s [Boek]
Leendertse, Peter \ Lommen, Joost \ Hoftijser, Erwin \ 2015
Op verzoek van Vewin heeft CLM een analyse gemaakt van mogelijke risico’s van het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima voor de waterkwaliteit. Toepassing van Ultima op verhardingen kan leiden tot overschrijding van de drinkwaternorm voor ...
help
Beste bestrijdingsmethode is behandeling met glyfosaat \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Aardappelopslag komt dit seizoen veel voor, vooral in de suikerbietenteelt. De bestrijding vraagt inspanning van teler en kan zowel chemisch als mechanisch toegepast.
help
Gaan we glyfosaat missen? \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2014
Over anderhalf jaar mogen gemeenten geen gebruik meer maken van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat om trottoirs en bedrijventerreinen van onkruid te ontdoen. Is Nederland goed af met dat verbod?
help
Dossier duurzaam onkruidbeheer op verhardingen [Dossier]
Kempenaar, C. \ [ca. 2014]
Dossier van Wageningen UR over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt veel aandacht. Veel groen tussen tegels of klinkers is nadelig voor de toegankelijkheid, de veiligheid en het roept ook irritaties op bij ...
help
Wijziging toelating bestrijdingsmiddel: bevoegdheid verweerder [Boek]
2013
Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op het beroep van de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) over een wijziging van de toelating van een bestrijdingsmiddel.
help
Jo Ottenheim, Nefyto: ‘Verbod op glyfosaat in de openbare ruimte nog geen gelopen race.’ \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
Afgelopen september kwam staatssecretaris Mansveld met een lang verwachte brief over het gebruik van herbiciden op verharding en gewasbescherming in de openbare ruimte. Samengevat in één zin houdt dit in een compleet verbod op herbiciden, en dan met ...
help
Chronisch botulisme zaait dood en verderf : horrorscenario in Duitsland \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Schotman, T. \ 2013
In Duitsland heerst op een steeds groter aantal melkveebedrijven chronisch botulisme. Koeien vermageren, krijgen spierverlamming en abcessen en gaan uiteindelijk dood. Maar ook veehouders werden ziek en enkelen zijn zelfs overleden. Belangrijke oorza ...
help
Inventarisatie onkruidbestrijding op verhardingen [Boek]
Cuperus, G. \ Welsem, P. van \ Ooms, J. \ 2013
De doelstellingen van dit onderzoek waren: - verschaffen van een overzicht van technieken voor onkruidbestrijding; - bepaling van de kosten van de verschillende technieken; - bepaling van de effectiviteit van de verschillende technieken; - nagaan wel ...
help
Glyfosaat overleeft alle bestrijdingen : Monsanto rekent op een verlenging van de toelating tot 2025 \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Het is één van de oudste hybriden op de markt en het succesverhaal lijkt nog wel even door te gaan. De Taskforce glyfosaat, waar Monsanto deel van uitmaakt, heeft in 2012 een verlenging van de Europese toelating aangevraagd. Bij de introductie van de ...
help
Dossier onkruidbestrijding op verhardingen [Dossier]
2012
Dossier over onkruidbestrijding op verhardingen, waarbij aandacht voor de voor- en nadelen van herbiciden en toepassing van alternatieve of preventieve methoden, duurzaam onkruidbeheer, het maatschappelijk debat, het gebruik van onkruidbestrijdingsmi ...
help
Niet-chemisch haalbaar en betaalbaar : Peter van de Haar, voorzitter stichting NCO \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2012
Laten zien dat er al veel meer onkruid op verharding niet-chemisch wordt bestreden dan veel mensen denken. Dat is één van de doelstellingen van de nieuwe Stichting NCO. Voorzitter is Peter van de Haar. Hij legt uit wat de nieuwe organisatie wil en wa ...
help
Niet-chemisch kost 110 miljoen extra : verbod op glyfosaat kost gemeenten en bedrijven veel geld \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2012
Met of zonder chemie, dat is voor veel gemeenten en bedrijven de komende jaren de vraag bij het onkruidbeheer op verhardingen. Een berekening van Wageningse onderzoekers maakt duidelijk dat de kosten zonder chemie fors zullen toenemen. Die zullen bij ...
help
DOB-methode is ook in 2011 de basis : vragen over de chemische onkruidbestrijding op verhardingen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Steinbusch, M. \ 2011
Sinds 2007 is Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) verplicht als toepassers glyfosaat op halfopen verhardingen gebruiken. Het doel van de DOB-methode is het bevorderen van de kwaliteit van oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt gewonnen, iets waar de cum ...
help
Glyfosaat in stedelijk oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hattum, T. van \ Marsman, E. \ Haverkamp, S. \ 2011
Veel gemeentes en bedrijven gebruiken chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) voor de bestrijding van onkruid op verhardingen. Door afspoeling van hemelwater komt een deel van het gebruikte glyfosaat in het oppervlaktewater terecht. Dit ka ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.