help
Gras nooit ouder dan 14 maanden : inspirerende veehouder \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2014
3 inspirerende veehouders en 1 akkerbouwer vertellen hun werkwijze en ervaringen bij achtereenvolgens jong grasland, oud grasland, grasland voor het laten maken van grasbrokken, en precisiegrasteelt.
help
Benutting van najaarsgras in de geitenhouderij [Dossier]
Eekeren, N. van \ 2010
Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hogere klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt ...
help
Benutting van najaarsgras [Brochure]
Eekeren, N. van \ Govaerts, W. \ Wit, J. de \ Wageningen UR \ 2009
Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hoger klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt ...
help
Elke geit eigen portie brok : themanummer : voertechniek \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2009
Met het automatische voorsysteem Opti-Feed krijgt elke geit de portie krachtvoer die ze nodig heeft. Dit kan leiden tot een voerbesparing van 10 tot 15 procent. Wel moet de geitenhouder eerst € 45.000 ophoesten voor de aanschaf van de Opti-Feed
help
Grasbrok voorlopig geen vervanger van Nutex \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Linde, A. van der \ 2007
De vetzuursamenstelling van melk is belangrijk. Grasbrok lijkt een gunstig effect te hebben, maar zal niet worden ingezet als vervanger van Nutex, omdat nog niet is aangetoond dat grasbrok dezelfde effecten op onverzadigde vetzuren realiseert in melk
help
Herfstgras naar drogerij \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Linden, A. van der \ 2007
Gekuild herfstgras wordt vaak minder goed gevreten. Door het gras te laten drogen tot brok vreten de koeien van melkveehouder Beldman het gras beter
help
Kuil laat gras niet meer in : liever grasbrok dan overschot van matige kuil \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Linde, A. van der \ 2007
Veehouders hebben kuilgras genoeg, terwijl het najaarsgras nog moet komen. Het is wel noodzakelijk om de koeien in de wei aan het vreten te houden. Grasbrok is een goed alternatief voor maailand
help
Grasbrok is optie bij duur mengvoer \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Stevens, R. \ 2007
Vanwege de stijgende prijzen voor krachtvoer kunnen vleeveehouders najaarsgras omzetten in grasbrok. Bij een niet te hoge prijs voor de grasbrok rekent dit product aardig in
help
Controle op veevoer nog steeds lek \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Boonen, J. \ 2005
Op gezette tijden raakt de veevoerindustrie in opspraak. Door dioxine in aardappelschillen, botresten in bietenpulp, of de handel in verdachte partijen grasbrok. De bedrijfstak investeerde afgelopen jaren fors in verbetering van de controles. Maar he ...
help
'Niet teveel geld uitgeven aan krachtvoer'; thema Voer \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2005
Bedrijfsreportage over de melkveehouderij van Sjoerd Posthumus, en zijn visie op voedering
help
Is snijmaïs of voergraanteelt aantrekkelijk naast grasklaver? : deel 2 van een tweeluik over krachtvoer \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wit, J. de \ 2004
Bij de huidige prijzen voor krachtvoer is het voor melkveehouders bedrijfseconomisch aantrekkelijk om flinke hoeveelheden krachtvoer te voeren. Aankoop van krachtvoer betekent dat gebruik wordt gemaakt van 'externe hectares'. Hoe ligt de situatie bed ...
help
Gedroogd gras spaart tijd en is prima voer [Thema : voederwinning] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Rundveehouderij [Artikel]
Sleurink, D. \ 2001
Grasbrok is voordelig, zeker bij ruime hoeveelheid kuilgras. Het bevat veel benutbaar eiwit en verlaagt stikstofverliezen voor Minas
help
Bepaling van het gehalte aan toegevoegd bindmiddel op basis van melasse [Boek]
Frijns, L.M.H. \ Muuse, B.G. \ 1981
In 10 melasses en luzernemelen, grasmelen en mengsels van beide werd het gehalte bepaald aan glucose, fructose en saccharose. Ook werd nagegaan of in melasse het gehalte aan raffinose als kenmerk gebruikt zou kunnen worden. Tevens werd in de monsters ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.