help
Goed bemestingsplan is halve werk : melkveehouder Corné Rommens gebruikt drijfmestanalyse voor het berekenen van de juiste drijfmest- en kunstmestgift \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2016
Behapbaar groeien is het motto van Corné en Corinne Rommens- Voesenek in het Brabantse Hoeven. Met percelen deels op zware rivierklei en deels op zandgrond vergt de gras- en maisteelt een goede planning op het bedrijf. Het opstellen van een goed bemes ...
help
Fosfaatefficiënt op een grasrantsoen : de 25 procent betere grasbedrijven produceren 190 kg melk per kg fosfaat \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Een maisrijk rantsoen levert meer melk per kg fosfaat op dan een grasrijk rantsoen. Uit de door accountant Countus geanalyseerde KringloopWijzers blijkt dat gras toch een goede keuze kan zijn.
help
100 liter melk in drie dagen door betere ruwvoerteelt : hogere ruwvoeropbrengst door aandacht voor bodem, gewas en kuil \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Een hoge productie per koe is voor veel veehouders interessant. Maar dan wel op basis van goed ruwvoer in plaats van extra krachtvoer, aldus Ingenieursbureau Heemskerk. Dus meer aandacht voor de bodemvruchtbaarheid en de graslandkwaliteit.
help
Dieper de kuil in : beschikbaarheid fosfor in graskuil varieert van zeventig tot negentig procent \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2016
Maiskuilen worden sneller verteerbaar naarmate ze langer onder het plastic zitten en de variatie in de beschikbaarheid van fosfor in graskuilen is groot. Dat is voor Eurofi ns de aanleiding om nieuwe kengetallen te introduceren op het kuilanalyseform ...
help
Onzichtbare schimmels vaak groot gevaar : laboratoriumonderzoek geeft nieuw inzicht in de risico’s van mycotoxinen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Mycotoxinen komen de laatste jaren steeds meer in beeld bij sluimerende problemen met de diergezondheid. Vaak wijst de beschuldigende vinger naar de maiskuil. Maar de aanwezige schimmels in graskuil kunnen minstens zo gevaarlij k zijn.
help
Weg met dat onkruid : proeven Dow AgroSciences: 25 procent meer droge stof van bespoten grasland \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Feenstra, J. \ 2016
Onkruidbestrijding in grasland verplaatst zich van het voorjaar naar het na jaar. De groeiende belangstelling voor grasteelt onder veehouders heeft daarmee te maken. ‘Onkruidbestrijding hoort bij beter graslandmanagement’, aldus Hilfred Huiting van PPO.
help
Testing times at the clamp face : accurate silage analysis is key to producing more milk from forage and winter rations \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2015
First-cut silage results bring some much-needed good news for producers, but regular analysis is essential if producers are to maximise effi ciency this winter. We spoke to two nutritionists and a consultant to fi nd out why.
help
Berekening gras- en snijmaïsopbrengsten [Boek]
[2015]
De opzet van de rekenmodule voor het bepalen van de gras- en snijmaïsopbrengst in BIN is gelijk aan de procedure beschreven in Aarts et al. (2005, 2008). De rekenmodule begint met het vaststellen van de energiebehoefte van de melkveestapel op basis v ...
help
Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen [Boek]
Zom, R.L.G. \ Abbink, G.W. \ Schooten, H.A. van \ 2015
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om, voor de berekening van de voervoorraden, de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten dan de huidige tabelwaarden. De gewashoeveelheden van 104 graskuil ...
help
Veilig rantsoen met graskuil met hoge verteerbaarheid \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Dobbelaar, P. \ 2015
De uitslagen van de voorjaarskuilen laten ook dit voorjaar weer een hoge verteerbaarheid zien. Hoe pas je die kuilen in in het rantsoen?
help
Goede verwerking van natuurgras bij oogst en bewaren essentieel voor succes : themanummer groene grondstoffen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Durksz, D. \ 2015
Natuurgras kan uitstekend dienst doen als co-vergister in mestvergisters. Maar dan moeten de oogst en de opslag wel goed gebeuren.
help
Van balen naar sleufsilo’s : arbeid bepaalt keuze voor kuilgrasopslag op groeiend melkveebedrijf familie Van Gosliga \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Maatschap Van Gosliga stapte voor het inkuilen van gras over van balen naar een sleufsilo. Dat scheelt veel werk en dankzij het afdeksysteem werkt het lichter en gemakkelijker, is de ervaring. En het scheelt nog een hoop rommel ook.
help
Alle landwerk zelf doen : inspirerende boer : eigen mechanisatie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Hofstee, S. \ 2015
Het uitgangspunt van melkveehouder Louis de Groot in Giessenburg luidt: "Wij werken met vier man op ons bedrijf en hebben daarmee voldoende arbeid. Om die arbeid goed te benutten doen we al het landwerk in eigen beheer.’
help
Bewuste inkuilstrategie : inkuilmiddel op basis van melkzuurbacteriën juist nuttig onder gunstige kuilomstandigheden \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Een inkuilmiddel komt het best tot zijn recht als gras onder gunstige omstandigheden wordt ingekuild, na een korte veldperiode, stelt Ecosyl-producent Volac. ‘Met een bewuste ruwvoerstrategie haal je meer melk uit je gras’, aldus Volac-manager Couzij ...
help
True value of grass silage : silage challenge highlights untapped energy potential : grassland special \ CowManagement [Artikel]
Balsom, A. \ 2015
Treating grass as a crop is paying dividends for one Northern Ireland-based producer. And, despite already achieving considerable success, he’s planning to increase productivity, of both his silage swards and his herd, by reseeding with highsugar gra ...
help
Specialisten in oude koeien : de koeien bij Jitte Ketelaar en Froukje Mulder uit het Groningse Winsum moeten het doen met 100 procent gras : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2015
Twee jaar achter elkaar werden Jitte Ketelaar en Froukje Mulder op de Groninger Rundvee Show algemeen kampioen met hun Sjoukjes. Achter het streven mooie en liefst oude koeien te melken schuilt een consequente strategie van een lage kostprijs. ‘We ki ...
help
Hulp bij beslissen inkuilmoment \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
2015
Boerderij heeft online tal van tools waarmee u betere beslissingen kunt nemen en zo het rendement van uw bedrijf kunt verhogen. Op deze pagina informatie over de Barometer Inkuilen Gras.
help
"Gras levert meer op dan melk": webinar Amazing Grazing met Tom Keuper : interview met Paul Galama [Presentatie]
Keuper, T. \ Galama, P. \ 2015
Dit is een Webinar van Amazing Grazing. In deze Webinar wordt de volgende stelling aangekaart: gras levert meer op dan melk.
help
Effect PRP Sol op bodem en grasproductie \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Schellekens, A. \ Van de Ven, G. \ Eekeren, N. van \ Vliegher, A. de \ 2015
Strenger wordende bemestingsnormen, in zowel Vlaanderen als Nederland, beperken de hoeveelheid dierlijke mest en kunstmest. Om toch de grasproductie en de voederwaarde van het grasland op peil te houden, komt in deze omstandigheden naast de chemische ...
help
Aandachtspunten voor een betere ruwvoerteelt \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verloop, K. \ Oenema, J. \ 2015
Koeien & Kansen-deelnemers besteden in ‘Productieslag’ extra aandacht aan de teelt van gras en mais om een maximale productie te realiseren met de beschikbare meststoffen. Op elk bedrijf zoeken veehouders, samen met hun adviseurs en onderzoekers, naa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.