help
Maïs telen zonder grondbewerking, werkt dat? \ LTO Noord [Artikel]
2020
LTO Noord is binnen de Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland een nieuw experiment gestart: maïs inzaaien in grasland. In de pilot proberen melkveehouders verschillende technieken uit om maïs te telen zonder de bodem eerst intensief te bewerken.
help
Mais inzaaien direct onder grasmat \ LTO Noord [Artikel]
2020
Bedrijven voeren in de veenweide bij Oud Ade verschillende bewerkingen uit om mais direct onder de grasmat in te zaaien.
help
Theo Nieuwenhuis: ‘Met goede voeding maak je goede drijfmest’ \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Beerling, W. \ 2020
V-focus sprak met kringloop- en bodemadviseur Theo Nieuwenhuis. Als melkveehouder en beginnende biologische akkerbouwer deed en doet hij ervaring op met de teelt van kruidenrijk grasland zonder onnatuurlijke inputs. Dat is waar Nieuwenhuis als advise ...
help
Kringlooplandbouw - Robuuste Teelt akkerbouw/veehouderij [Video]
2020
Pieter de Wolf, onderzoeker bij WUR Open Teelten in Lelystad, in gesprek met Joris Buijs, melkveehouder in Etten-Leur. Zij spreken over hoe je als melkveehouder akkerbouwgewassen kunt telen op eigen land, zodat je niet meer afhankelijk bent van krach ...
help
Kringlooplandbouw - Bodem veehouderij [Video]
2020
help
Vliegende start voor kruidenrijk grasland \ Nature Today [Artikel]
Ex, J. \ 2020
In de provincie Gelderland zijn 10.000 hectaren natuurgrond aangewezen als kruiden- en faunarijk grasland. Helaas zien we dat de kwaliteit van deze graslanden op veel plekken achterblijft. Een grootschalige pilot geeft hoopvolle resultaten: met de ju ...
help
LTO start met burgers actie voor kruidenrijk grasland \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Voorhorst, J. \ 2020
Melkveehouders op een laagdrempelige en goedkope manier kennis laten maken met kruidenrijk grasland. Dat is de bedoeling van een gezamenlijk project van LTO-vakgroep Melkveehouderij en Urgenda. 'We creëren zo een win-winsituatie', zegt bestuurslid Wi ...
help
Webinar Sterk Grasland [Video]
2020
Het innovatiecentrum Dairy Campus en Wageningen University & Research hebben op 14 april 2020 een webinar Sterk Grasland georganiseerd. Het webinar stond in het teken van herstel en voorkomen van schade door muizen, water en droogte. Kijk en luister ...
help
Webinar Natuurinclusieve landbouw: Kruidenrijk grasland verdienmodel voor boer en biodiversiteit [Video]
2020
Kruidenrijk grasland biedt kansen voor de boeren en biodiversiteit. In dit webinar legt Anne Jansma, Hogeschool Van Hall Larenstein uit welke typen kruidenrijke graslanden er zijn, voor welke doelen zij ingezet kunnen worden en wat de meerwaarde voor ...
help
Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Manhoudt, A. \ Jansma, A. \ Iepema, G. \ Wagenaar, J.P. \ 2020
Melkveehouders, zuivelverwerkers en natuurbeheerders zien kruidenrijk grasland als een belangrijk onderdeel van een meer natuurinclusieve landbouw. Het draagt immers bij aan het verbeteren van de biodiversiteit én levert een positieve bijdrage aan de ...
help
Webinar Natuur inclusieve landbouw : Kruidenrijk grasland : deel 1 [Video]
2020
Met het project koeien en kruiden is een meerjarige onderzoek naar kruidenrijk grasland uitgevoerd. Uit dit project komt naar voren dat er een grotere diversiteit in kruidenrijke graslanden zijn, welke ook afhangen van het doel waarvoor de boer er me ...
help
Webinar Natuurinclusieve landbouw : Kruidenrijk grasland : deel 2 [Video]
2020
Kruiden hebben voor meerdere aspecten van de bedrijfsvoering meerwaarde, zoals bijv. koegezondheid en andere functionele aspecten. Daarnaast laten we de resultaten van een vergelijking tussen intensieve en kruidenrijk graslanden zien. Presentatie doo ...
help
Webinar Natuurinclusieve landbouw : Kruidenrijk grasland : deel 3 [Video]
2020
In een experiment met verschillende kruidengraslandmengsel en beheerstrategieen is de ontwikkeling en van de graslanden en de voederkwaliteit gemonitord. Daarnaast zijn adviezen uitgewerkt voor de aanleg en het beheer van kruidenrijk grasland. Presen ...
help
Kruidenrijk grasland : Voordelen voor boer en biodiversiteit [Presentatie]
2020
Presentatie door Anne Jansma. Webinar, georganiseerd door Greener future for young farmers.
help
Kringlooplandbouw - Biodiversiteit veehouderij [Video]
2020
Melkveehouder Alex Datema en WUR-onderzoeker Gerard Migchels in gesprek over hoe je in de melkveehouderij biodiversiteit op je hele bedrijf kunt integreren en toch een hoog productieniveau kunt behouden.
help
Nieuwe natuur meten, hoe dan? : Managementsamenvatting [Boek]
Dolman, D. \ Lauwers, A. \ Oe, W. \ 2020
help
Biodiversiteit verbetert snel, ook bij natuurinclusieve landbouw \ Nature Today [Artikel]
Cuijpers, A. \ 2020
Kan je in twee jaar al verbetering van biodiversiteit constateren als je landbouwpercelen op een natuurinclusieve manier gaat beheren? Drie studenten Toegepaste Biologie van de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, studeerden af op deze vraag door land ...
help
Interne PPS-dag PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw: 26 november 2020: presentaties [Presentatie]
2020
help
Het monitoren van nieuwe natuur : een effectstudie naar de ontwikkeling van biodiversiteit na twee jaar natuurinclusieve bedrijfsvoering in Hilvarenbeek [Boek]
Dolman, D. \ Lauwers, A. \ Oe, W. \ 2020
help
Het monitoren van nieuwe natuur : een effectstudie naar de ontwikkeling van biodiversiteit na twee jaar natuurinclusieve bedrijfsvoering in Son en Breugel [Boek]
Dolman, D. \ Lauwers, A. \ Oe, W. \ 2020
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.