Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="graslandgronden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen [Boek]
Oenema, O. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Voogd, J.C. \ Ehlert, P.A.I. \ Velthof, G.L. \ 2016
In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ingevoerd in de Nederlandse landbouw om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat vanuit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater te verminderen. In 2010 zijn de gebruiksno ...
help
Grip op gras met feedwedge : melkveehouder Jolle de Haan: ‘We hebben in Nederland geen flauw idee wat beweiden is' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2016
Op de zware Groninger zeeklei probeert melkveehouder Jolle de Haan met Farmwalks, een grashoogtemeter en feedwedge meer grip te krijgen op grasaanbod, grasgroei en grasopname. Hij hoopt zo de beweidingsverliezen te minimaliseren.
help
Bodemkwaliteit op veengrond : effecten van drie maatregelen op een rij [Boek]
Eekeren, Nick van \ Deru, Joachim \ Lenssinck, Frank \ Bloem, Jaap \ 2016
Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweid ...
help
Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014 [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Griffioen, A.J. \ 2015
In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en dr ...
help
Strategisch stikstof bemesten op melkveebedrijven : welke bemestingsadvies gebruik je als stikstof knelt? [Brochure]
Middelkoop, J. van \ [2015]
Dit is een flyer met bemestingsadvies met betrekking tot stikstof. Gebruiksnormen voor stikstof (N) zijn voor gras en snijmaïs lager dan N-bemestingsadvies, met name op zand en löss. Normen gelden op bedrijfsniveau, u heeft de verdeling van de N in e ...
help
Productiesysteem maakt Ierland concurrerend : verwachte productieverhoging van 10 tot 20 procent \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
Ierland lijkt met een gemiddelde bedrijfsomvang van 59 melkkoeien geen grote speler op de Europese markt, maar het land heeft een kansrijke troef in handen na de afschaffing van het melkquotumtijdperk: het op gras gebaseerde productiesysteem.
help
Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland : jaarrapportage 2012 [Boek]
Schooten, H. van \ Deru, J. \ Parmentier, F. \ 2013
In de proef op veengrond in Noord Holland is het effect op het grondwaterpeil onderzocht van maïs versus grasland, waarbij de maïs met de strokenfrees is ingezaaid of traditioneel (spitten), zowel ongedraineerd als met onderwaterdrainage. Ook opbreng ...
help
Doordacht bodembeheer : veengrond noodzaakt Richard Korrel om zuinig te zijn op gras en bodem [: special bodembeheer] \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2012
Door beweiding, jong maaien, precieze bemesting en het voorkómen van verdichting probeert Richard Korrel de grasmat zo lang mogelijk goed te houden. Inklinking van de veengrond dwingt hem daartoe.
help
Direct zaaien van maïs in bestaande zode [Brochure]
Schrauwen, R. \ Eekeren, N. van \ 2011
Met de techniek direct zaaien van maïs wordt maïs in doodgespoten bestaand grasland of groenbemester ingezaaid zonder te ploegen, maar door smalle banen te frezen van 12 cm. Tegelijkertijd wordt de drijfmest in de gefreesde rij toegediend.
help
Gras – verborgene Potenziale : im Grünland liegen ungenutzte Möglichkeiten für nachhaltige Lebensmittelerzeugung und Klimaschutz \ Lebendige Erde [Artikel]
Idel, A. \ 2011
Essay over de mogelijkheden van grasland. Weilanden met grazers worden al snel gezien als mooi groen, maar weinig produktief. Grasland heeft echter een groot potentiaal. Veel gronden zijn niet geschikt voor akkerbouw. De bodem onder grasland bevat ve ...
help
De bodem uitgezocht : kansen voor een gezonde bodem onder de Brabantse boomteelt [Boek]
Dinther, B. van \ 2010
Onderzoek naar het bodemleven als voedselbron voor de das in de boomteelt, in vergelijking met het bodemleven in grasland en akkerpercelen. Om de bruggenhoofdfunctie voor de Brabantse dassenpopulatie intact te laten, is het van belang dat het landsch ...
help
Kesmac RPC 120 voor spuiten en beluchten \ Tuin en park techniek [Artikel]
Medema, P. \ 2010
Emelten en engerlingen kunnen de grasmat aardig vernielen. Met Pireco, een natuurlijk middel met knoflookextract en micronutriënten dat tevens het gras sterker maakt, kun je ze bestrijden. Ook is er een nieuw middel, Merit Turf van Bayer, toegelaten. ...
help
Van schraal naar rijk zand : onderwijsdag [Presentatie]
Eekeren, N. van \ Hanegraaf, M. \ [2009]
Presentatie PZ Onderwijsdag 2009.
help
Maïs in gras : Nij Bosma Zathe [Video]
Wageningen UR \ 2008
Demonstratie van het inzaaien van mais op een perceel met voorheen gras. Men gaat er hierbij vanuit dat de zode in de herfst behouden kan worden, waardoor de maisoogst zonder schade aan het land plaats kan vinden. Video van AgriLife.tv.
help
Onderwater drainage : Zegveld [Video]
Wageningen UR \ 2008
Een onderzoeker van Zegveld en de veehouder geven uitleg over invloed van onderwaterdrains op het grondwaterstandspeil in percelen waar maaivelddaling optreedt.
help
Extra hectare mag ruim €800 kosten \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Esselink, W. \ 2006
Huren van extra grond levert extra mestplaatsingsruimte op een bedrijf op. Die ruimte is veel geld waard, zeker als er ook nog behoefte is aan extra ruwvoer
help
Vader en zoon Fluytend naar hun werk : samen sterk in gras! \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Iersel, M. van \ 2006
Wim Fluyt (23 jaar) uit Haasrode (vlakbij Leuven) is een jonge ondernemer, hoewel hij toch al weer vijf jaar met zijn vak bezig is. Naar eigen zeggen is zijn werk voor hem meteen ook zijn hobby. Sinds hij op zijn achttiende voor zichzelf begon zijn w ...
help
Sustainable grassland productivity : proceedings of the 21st general meeting of the European Grassland Federation, Badajoz, Spain, 3-6 April 2006 [Congresverslag]
Lloveras, J. \ 2006
help
Leven onder de graszoden : invloed van bodemleven op stikstofmineralisatie : special: Bodem en gras \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Raay, C. van \ 2005
Op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek is men bezig de invloed van goed bodemleven op de bodemkwaliteit te doorgronden en een meetmethode voor bodemleven te ontwikkelen
help
Niet plant, maar bodem voeren : lagere bemestingsniveaus leiden tot meer aandacht voor bodemleven : special: Bodem en gras \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2005
De bemestingsniveaus dalen, maar tegelijkertijd willen veehouders dat de gewasopbrengst gelijk blijft. Kan dat door meer aandacht te schenken aan het leven onder de grasmat? Van verschillende kanten wordt hier een mening over gegeven. In de kantlijn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.