help
Saladebuffetten winnen aan populariteit : Duurzaamheidstoeslagen maken boeren nieuwsgierig \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Engels raaigras staat steeds meer onder druk, omdat het de biodiversiteit niet ten goede zou komen. Geen probleem, als je het Ado Bloemendal vraagt. Hij pleit namelijk voor saladebuffetten, waarin naast Engels raaigras nog achttien andere plantensoor ...
help
Mixing and fixing : Clover ‘nitrogen fix’ is essential to boost organic ley productivity \ CowManagement [Artikel]
Goringe, L. \ 2016
Reseeding leys to maximise milk from forage is key to the growing success of one Cornwall-based organic herd. We spoke to the new entrants, who recently took on their tenancy, to find out more.
help
Drone vliegt teelt gras nieuwe fase in : melkveehouder Michiel Kroes: ‘over vijf jaar is deze manier van werken heel gewoon' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2016
Straks in mei, net voor de eerste snee, vliegt er een drone over de percelen van Michiel Kroes (35) in het Friese Katlijk. Hij is een van de eerste melkveehouders in Nederland die met behulp van een drone het rendement van zijn grasland probeert te verh ...
help
Grip op gras met feedwedge : melkveehouder Jolle de Haan: ‘We hebben in Nederland geen flauw idee wat beweiden is' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2016
Op de zware Groninger zeeklei probeert melkveehouder Jolle de Haan met Farmwalks, een grashoogtemeter en feedwedge meer grip te krijgen op grasaanbod, grasgroei en grasopname. Hij hoopt zo de beweidingsverliezen te minimaliseren.
help
Trial lexture - research and teaching turfgrass ecology : University of Wageningen, August 31 and September 1. 2016 [Presentatie]
Leinauer, B. \ 2016
Presentatie van het openbaar college van dr. Bernd Leinauer. Professor Leinauer is door de Benoemings Advies Commissie als kandidaat voor de Buitengewone Leerstoel Turfgrass Sciences voorgedragen.
help
‘Een puzzel die nog lang niet klaar is’ : toeval of niet: topgrasopbrengst bij melkveebedrijf Kroes na één jaar dronevliegen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2016
De grasopbrengst is extreem hoog en ook de kwaliteit lijkt behoorlijk. Dit alles bij een kunstmestgift die op basis van dronebeelden bij na tot op de korrel nauwkeurig is neergelegd. Betaalt werken met een drone zich nu al uit bij Michiel Kroes?
help
‘Iets te zware wei meteen maaien’ : feedwedge-gestuurde rantsoenbeweiding met achterdraad levert Jolle de Haan meer gras op \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2016
Ondanks het grillige verloop van het grasseizoen is Jolle de Haan erg tevreden over de opbrengst die hij dit jaar met intensieve rantsoenbeweiding van zijn land haalde . De inzet van een achterdraad levert meer gras op. En er zit nog rek in.
help
Beregenen op grasland: rendabel of te duur? : scala aan factoren bepalen rendement \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2015
Moeten boeren bij droogte hun grasland wel of niet beregenen? Een eenduidig antwoord is niet zo gemakkelijk te geven, blijkt uit een rondgang langs deskundigen. Duidelijk is wel dat beregenen op weidepercelen efficiënter is dan op maaipercelen. Ook r ...
help
Jaarrond groen op gezonde en dichte zode : Ex-melkveehouder Jan Vingerhoets koestert als greenkeeper op golfbaan structuur, vochthuishouding en bodemleven \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Het gras op de golfbaan moet 365 dagen per jaar groen, snel en glad zijn. Natuurlijke bodemverbeteraars uit de landbouw dragen bij aan een gezonde bodem en een dichte zode, waar schimmels weinig kans krijgen. Greenkeeper Jeroen Vingerhoets: ‘Veehoude ...
help
Inzaaien positief in KringloopWijzer : nieuwste genetica zorgt jaarlijks voor 0,5 procent hogere opbrengst \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Scheuren en opnieuw inzaaien van grasland lijkt op korte termijn nadelig voor de KringloopWijzer. Op lange termijn pakt graslandvernieuwing echter juist gunstig uit. ‘Het verschil tussen het beste ras en het ras met de laagste opbrengst is een ton dr ...
help
Van gevoel naar getal : landelijk meetnet brengt grasgroei en graskwaliteit in beeld \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2015
Over data in de stal hebben melkveehouders niets te klagen. Maar cijfers om het graslandmanagement te verbeteren zijn er nagenoeg niet, geeft WUR-onderzoekster Marcia Stienezen aan. ‘Terwijl er veel te verbeteren valt aan opbrengst, kwaliteit, benutt ...
help
Herinzaai in kwader daglicht : onderzoek van het Louis Bolk Instituut pleit voor oude grasmat \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2015
Wat veel melkveehouders zien als de normaalste zaak van de wereld, blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een jonge grasmat levert niet per definitie een hogere opbrengst, stelt het Louis Bolk Instituut. Nick van Eekeren discussieert erover met Mar ...
help
Herinzaai in kwader daglicht : onderzoek van het Louis Bolk Instituut pleit voor oude grasmat : discussie \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Zessen, T. van \ 2015
Wat veel veehouders zien als de normaalste zaak van de wereld, blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een jonge grasmat levert niet per definitie een hogere opbrengst, stelt het Louis Bolk Instituut. Nick van Eekeren discussieert erover met Mark de ...
help
Grasland bewerken altijd goed : afsluiting praktijknetwerk \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ Hulscher, A. \ 2015
Het bewerken van grasland in het voorjaar heeft bijna altijd een positief effect. Door dit te combineren met doorzaaien is in veel situaties ook een extra positief resultaat te halen. Dit waren de belangrijkste eindconclusies bij de afsluiting van he ...
help
Het effect van PRP op grasland \ Management&techniek [Artikel]
Schellekens, A. \ de Vliegher, A. \ 2015
Het effect van een bodemverbeteraar kan je enkel beoordelen op lange termijn. Op de Hooibeekhoeve in Geel liep van 2009 tot 2012 een opbrengstproef met een behandeling met en zonder PRP Sol.
help
Prima boerenwerktuig : doorzaaimachine van Evers \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Smid, W. \ 2015
Gebruikers van de Evers Agro Grass Profi zijn te spreken over de eenvoud van deze doorzaaimachine. En ze zijn ervan overtuigd dat de machine een bijdrage levert aan een betere kwaliteit van hun grasland.
help
Onderhoud grasland is behoud : graslandverzorging is compleet pakket \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ 2014
September is de ideale maand om graslandonderhoud uit te voeren. Onkruidbestrijding in combinatie met doorzaaien legt de basis voor het volgende seizoen.
help
Herinzaai grasland loont bij hoge producties \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
Het melkveebedrijf van Jan Nieuwenhuizen in Zevenhoven (NH) was de locatie waar de uitkomsten van de nieuwste voederproeven met de nieuwste weidegrassen werden gepresenteerd. Onderzoeker Hassan Taweel van Schothorst Feed Research gaf aan hoeveel extr ...
help
Proeven op grasland : dossier \ Management&techniek [Artikel]
De Vliegher, A. \ Schellekens, A. \ Latré, J. \ Van Dijck, L. \ 2014
In dit dossier 3 artikelen over proeven op grasland: 1) Optomaal grasland scheuren in het voorjaar. 2) Wanneer het best grasland vernieuwen? 3) Strategieën voor graslandbemesting.
help
Bureaustudie overgangen met gras in primaire waterkeringen : voorstudie ten behoeve van fysiek model onderzoek [Boek]
Steeg, P. van \ 2014
In het kader van het KPP (Kennis Primaire Processen) project ‘Versterking Onderzoek Waterveiligheid wordt onderzoek uitgevoerd naar overgangen met gras in primaire waterkeringen. Dit rapport beschrijft de bureaustudie welke is uitgevoerd voorafgaande ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.