help
De stroming in stand houden : Hofmeijer Civiel- en cultuurtechniek BV, Voorst \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2015
De Heelsumse Beek wordt aangepast en verlegd om de stroomsnelheid van het water te verhogen. De beek wordt hierdoor een aantrekkelijker leefgebied voor vissen vanuit de Rijn. Een veelzijdig project, dat Hofmeijer uit Voorst uitvoerde met een uitgekie ...
help
STOWA documentaire, 2014, Muskusrattenbouw in beeld [Video]
STOWAvideo \ 2014
De (maximale) graafcapaciteit van een muskusrat is niet met zekerheid bekend, speciaal wanneer de muskusrat bij een toename van de populatie omvang moet concurreren om woonruimte en voedsel. Dit vormt een belangrijke onzekerheid bij het ontwerp van p ...
help
STOWA brengt gangen muskusrat helder in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
STOWA doet praktijkzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van dijken en kaden. Daarvoor is de graverij onlangs met purschuim letterlijk in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de muskusratten indrukwekke ...
help
Borstelgraver werkt sneller én is lief voor boomwortels : wie een sleuf graaft met graafborstelmachine, graaft het snelst \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2014
Volgens de uitvinders ervan werkt de graafborstelmachine tot vier keer sneller dan een minigraver. De innovatie graaft geen sleuven, maar borstelt ze tot op een diepte van 40 cm. Bijkomend voordeel: je ontziet de boomwortels. Bovendien hebben omwonen ...
help
Boki 6552 : snel wendbaar op begraafplaats \ Tuin en park techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2012
Technische informatie van wendbare grafdelver die op begraafplaatsen alle kanten op kan.
help
Ondergronds gaan is onderdeel van konijnengedrag : verschillen tussen natuurlijke en kunstmatige konijnenheuvel \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Land, M. van 't \ 2012
Een konijnenheuvel is de ideale huisvesting voor een groepje langoren. De aanleg ervan kent wel flink wat valkuilen. Daarom hier een aantal handige tips.
help
Leven op Vlaardingse dodenakker \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2011
Na veertig jaar wil gemeente Vlaardingen begraafplaats Emaus nieuw leven inblazen. Niet alleen om er weer doden naar hun rustplaats te brengen, maar ook als openbaar stadspark.
help
Groeiende concurrentie voor de trekker: materieel voor het maaien van sloten en bermen steeds diverser en specialistischer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
2010
"Waarom een trekker met maaiarm en klepelbak of slotenbak om te werken langs wegen en sloten? Je zit de hele dag naar rechts te kijken". Om maar te zwijgen over hoge belasting en zware aanbouwdelen. Niet gek dus dat er steeds meer alternatieven komen ...
help
'Ontgravingen voor rioleringen kunnen risico inhouden' : thema riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schrauwen, R. \ 2010
Door de klimatologische veranderingen wordt de noodzaak voor waterberging binnen stedelijk gebied steeds belangrijker. In laag Nederland sturen waterschappen en hoogheemraadschappen aan op het graven van extra waterpartijen. Binnen gemeenten wordt ge ...
help
Overleg over graven in de bodem lijkt van de grond te komen : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elenbaas, N. \ Bogaard, E. van den \ 2010
Maatschappelijke overlast terugdringen en kosten besparen. Dat is het doel van het project ‘Proactieve regie in de ondergrond’. In 2008 leverde de projectgroep een handreiking op met richtlijnen voor een meer vroegtijdige en betere samenwerking tusse ...
help
Kink in de kabel (2) : wie betaalt de rekening bij graafschade? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Arissen, H. \ 2010
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen ontstaat bij graafwerkzaamheden nog regelmatig schade aan kabels en leidingen. De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) regelt - zoals in het vorige nummer beschreven - de verantwoordelijkheden, de v ...
help
Is uw hamster aan het dementeren? : Burrowing bij knaagdieren \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Heyden, M. AG van der \ 2010
Beschrijving van een methode om de werking van de hersenen en eventuele verstoringen daarin (zoals dementie) bij kleine knaagdieren als muizen en hamsters te onderzoeken. Hiertoe wordt een opstelling gemaakt die knaagdieren moet aanzetten om te gaan ...
help
Kink in de kabel (3) : tien tips voor veilig graven rond kabels en leidingen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Arissen, H. \ 2010
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen ontstaat tjidens graafwerkzaamheden nog regelmatig schade aan kabels en leidingen. In een tweetal artikelen zijn al de verantwoordelijkheden en de schadebehandeling inzake graafschades besproken. Tot slot een tiental ...
help
Kink in de kabel : wie is verantwoordelijk voor graafschade? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Arissen, H. \ 2010
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen ontstaat tijdens graafwerkzaamheden nog regelmatig schade aan kabels en leidingen. De wet WION regelt de aansprakelijkheid, de verzekeraars de schade. In een tweeluik wordt antwoord gegeven op de vraag wie er verantw ...
help
Bedreigen bevers de veiligheid van de dijken? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zon, W. van \ Bronsveld, J. \ 2009
Waterschap Rivierenland merkt dat het succes van de uitgezette bevers leidt tot veiligheidsrisico's en hoge kostenposten bij het dijkbeheer. De bevers graven vanuit nevengeulen tot in de droge dijk om daar holen te maken. In samenwerking met Staatsbo ...
help
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier benut Wion voor structurele verbeteringen \ VI matrix [Artikel]
Wind, G. \ 2009
De elektronische fase van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken is met negen maanden uitgesteld en daar is de sector van waterschappen niet ongelukkig mee. De een is weliswaar al veel verder dan de ander, maar gezamenlijk wachten we n ...
help
Klic-atlas haalt morgen naar vandaag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Houtum, A.L.M. van \ 2008
De Klic-melding bestaat al heel lang. De eerste regionale KLIC is in 1967 in de provincie Groningen opgericht naar Amerikaans model. Gravers konden hun graafplannen doorgeven aan een telefoniste, die ze doorgaf aan de toenmalige nutsbedrijven. Voorui ...
help
Weinig graafschade aan rioleringsnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Per 1.000 kilometer riolering vinden per jaar nog geen tien graafincidenten plaats, relatief gezien zeer weinig. Voor waterleidingnetten zijn dat er 29. Daarmee scoort de waterleiding gemiddeld. Dat blijkt uit de Nulmeting Grondroerdersregeling, een ...
help
JCB 8018 minigraver vervangt meeste spadewerk \ Tuin en park techniek [Artikel]
Bonte, E. \ 2008
Uitgebreide test met gebruikerservaringen van de JCB 8018 minigraafmachine
help
Prefab beperkt overlast bij verdiepte ligging A73 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beek, R.J. van \ Goethem, M.B. van \ 2008
Bij ontgraving voor de verdiepte ligging van Rijksweg 73 bij Tegelen tussen 2 woonwijken en direct langs de zeer drukke N271 was beperking van de overlast voor de omgeving een belangrijk uitgangspunt
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.