Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grevelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Getijdencentrale Brouwersdam : ecologisch herstel Grevelingenmeer en energieopwekking hand in hand : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Spengen, J. van \ 2015
Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keer ...
help
Pilot Slimmer omgaan met zand : parel uit de Nationale Visie Kust \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2014
In Zeeland bestaat het plan om één keer een zandsuppletie op de Kop van Schouwen over te slaan en het daardoor vrijkomende zand te benutten voor de Brouwersdam. Zo ontstaat meerwaarde voor natuur en recreatie, maar ook maatwerk voor de waterveilighei ...
help
Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
help
Getij-energie van de Brouwersdam \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Toepassing van een getijden-elektriciteitscentrale in de Brouwersdam wordt overwogen, waarbij meerdere ontwerpen mogelijk zijn om de kracht van het water te gebruiken.
help
'Grevelingenmeer weer verbinden met Noordzee en rivierengebied' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Het Grevelingenmeer weer verbinden met de Noordzee en het rivierengebied, de terugkeer van eb en vloed benutten voor de opwekking van getijdenenergie en met de opening van het Grevelingenmeer bovendien de waterkwaliteit weer op peil brengen ten behoe ...
help
Witte bacteriematten als indicator voor de achteruitgang van de Grevelingen \ De levende natuur [Artikel]
Wesenbeeck, B.K. van \ Nolte, A. \ Bouma, S. \ Lengkeek, W. \ Joosten, A.M.T. \ Herman, P.M.J. \ 2009
De ecologische toestand van de Grevelingen is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht van het water worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige witte matten op de bodem gerapport ...
help
Verkenning Grevelingen water en getij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Het volledige rapport Verkenning Grevelingen water en getij
Nieuwkamer, R. \ Turlings, L. \ Slager, J.W. \ Paulus, P. \ 2009
In het najaar van 2006 beloofde de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat een verkenning te beginnen naar een vergroting van de doorlaat in de Brouwersdam. Die verkenning is in 2008 uitgevoerd door Witteveen+Bos en Bureau Waardenburg in opdrach ...
help
Grote reddingsoperatie voor waterkwaliteit Grevelingenmeer in voorbereiding \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Maessen, P.. \ 2008
Om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer weer te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat in een verkennende studie vijf scenario's opgesteld
help
Rijkswaterstaat en de paling \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Dit artikel geeft een overzicht van praktijk en (achterhaald) beleid rond sluisbeheer in de Brouwersdam, die ongunstig uitviel voor de trek van de schieraal. Dit tegen de achtergrond van de bedreiging van de aalstand, ondertussen een rode lijst soort ...
help
Rivierafvoer naar de Zeeuwse delta: herstel van een estuarium? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rossen, W. \ Dohmen-Janssen, C.M. \ 2003
Momenteel worden voor het rivierengebied maatregelen opgesteld en uitgevoerd om de verwachte hogere rivierafvoeren op te kunnen vangen. Naast het toepassen van deze maatregelen, wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de Zeeuwse delta (Volkerak-Zoomm ...
help
Het zout in de vegetatie : verdwijnen van zoutminnende vegetaties door ontzilting in afgesloten zeearmen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Röling, Y.J.B. \ Slager, H. \ Drost, H.J. \ 2001
Voor vier studiegebieden (Volkerak / Zoommeer, Grevelingen, Markiezaat en Lauwersmeer) is op grond van vegetatiekaarten bekeken, in welke mate zoutminnende vegetaties verdwenen zijn, na het afsluiten van die gebieden van het open, zoute water
help
Nieuwe algen in Zuidwest-Nederlandse stagnante zoute en brakke wateren \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Stegenga, H. \ 2000
Morfologische beschrijving en verspreidingsgegevens van twee bruinwieren (Leathesia verruculiformes en Asperococcus scaber) en een roodwier (Acrochaetium balticum). Na de Deltawerken zijn vooral Grevelingenmeer en Veerse Meer aantrekkelijke habitats ...
help
Belangrijke vogelgebieden : Veerse Meer, Grevelingen, Volkerak - Zoommeer en Markiezaat \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Tempel, R. van den \ 1997
help
Twentyfive years of changes in the distribution and biomass of eelgrass (Zostera marina) in Grevelingen lagoon, The Netherlands \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ Bree, B.H.H. de \ Herman, P.M.J. \ 1996
help
Heckrunderen, fjordenpaarden en brandganzen op de slikken van Flakkee (Grevelingen) \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Haperen, A.M.M. van \ 1996
Na de afsluiting van de Grevelingen in het kader van de Deltawerken ontwikkelden de voormalige slikken en schorren bij Melissant aan de zuidzijde van Flakkee zich tot een ander, maar niet minder interessant natuurgebied: de Slikken van Flakkee. Bij d ...
help
Evaluatie van de ontwikkelingen in de periode 1980 - 1990 : integraal waterbeheer Grevelingenmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Holland, A.M.B. \ 1994
help
Typering van het abiotische milieu van de Grevelingen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Groen, K.P. \ Loenen, M. \ Slager, H. \ 1991
help
In 1989 meer overzomerende roodhalsfuten op de Grevelingen \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Ouweneel, G. \ 1990
help
Een ruiconcentratie geoorde futen (Podiceps nigricollis) op de Grevelingen \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Ouweneel, G.L. \ 1989
help
Active biological sluice management in Lake Grevelingen \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Oorthuysen, W. \ Iedema, C.W. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.