Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 124

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grevelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2015
Vanwege het plan om de wateruitwisseling tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee te vergroten met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren, is er een onderbouwing nodig voor de zuurstofconcentratie die niet onderschreden zou ...
help
Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Ende, D. van den \ 2015
In dit rapport is een overzicht gepresenteerd van de verplaatsingen van schelpdieren en tarra die is geassocieerd met de oesterkweek in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met deze verplaatsingen worden niet alleen de oesters verplaatst, maar oo ...
help
Quick scan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Kotterman, M.J.J. \ Smaal, A.C. \ 2014
In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Z ...
help
Kansen voor schelpdiercultuur in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bij ander waterbeheer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2014
In de Rijksstructuurvisie wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het herstel van getijwerking in het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zal tevens verzilten. Wat betreft het Grevelingenmeer leidt getijdewerking tot verho ...
help
Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen [Boek]
Kruiwagen, G. \ 2014
In het project ‘Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen’ is aan de hand van balansberekeningen verkend welke maatregelen de palingsector kan treffen om verduurzaming van de sector als geheel te bereiken en hoe de verschillende delen van de ...
help
Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Estrada de Wagt, I. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Oskam, B. \ Loon, D. van \ Everts, H. \ Grootjan, A. \ 2014
Op drie Waddeneilanden (Borkum, Schiermonnikoog en Texel) en op een zandplaat in het zoute Grevelingenmeer zijn de hydrologische en hydrogeochemische condities onderzocht op de overgang van zoet naar zout, d.w.z. op de overgang van strand naar aangre ...
help
Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.-J. van der \ 2013
De Zuidwestelijke Delta is getekend door een eeuwenlange strijd tegen het water. De stormvloedramp van 1953 leidde tot de aanleg van de deltawerken. Wel is het tijd voor een hernieuwde oriëntatie. De Deltawerken brachten weliswaar veiligheid, maar ve ...
help
Ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta : achtergronden bij Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
Hoek, D.-J. van der \ Wortelboer, R. \ Diederiks, J. \ 2013
PBL brengt in de studie ‘Samenhang in de Zuidwestelijke Delta’ (2013) de samenhang tussen verschillende beleidskeuzes voor de Zuidwestelijke Delta in beeld. Deze publicatie biedt achtergrondinformatie bij het hoofdrapport. Hierbij gaat het om de ontw ...
help
Advies monitoringprogramma Natura 2000-waarden Waddenzee en Deltawateren [Boek]
Paijmans, A.J. \ Sluis, M.T. van der \ 2013
Dit rapport geeft een overzicht van het monitoringsplan in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) voor de wateren Oosterschelde, Westerschelde, Veerse Meer, Grevelingen en Waddenzee. Daarbij is de huidige monitoring afgezet tegen de kaders ...
help
Peilverandering in de zuidwestelijke delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur [Boek]
Sluis, C. van \ Kamermans, P. \ 2012
Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattype ...
help
Mariene monitoring & Natura 2000 [Boek]
Paijmans, A.J. \ Asjes, J. \ 2012
IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een rapport opgesteld over de eisen die de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn stellen ten aanzien van de monitoring in de Nederlandse zoute wateren. Vervolgens is geanalyseerd waar de huidige mo ...
help
Economische waardering en verzilvering van ecosysteem-baten in Natura 2000-gebieden in Europa : drie case studies in België en Nederland [Boek]
Smit, M.E. \ Blom, M.J. \ Warringa, G.E.A. \ 2012
Er zijn nog weinig instrumenten om de economische waardering van de bescherming van biodiversiteit en Natura 2000-gebieden zichtbaar te maken; vaak wordt dit nog gezien als een economische kostenpost. Het aantonen van de sociaal-economische waarde vo ...
help
Kiezen of delen in de Grevelingen [Boek]
Dirkx, J. \ Wortelboer, R. \ 2011
Het gaat niet goed met het Grevelingenmeer. Zowel de natuurwaarden als de recreatieve betekenis staan onder druk. Beiden hebben te leiden onder de slechte waterkwaliteit. In het project ‘Zicht op de Grevelingen’ wordt gezocht naar een oplossing. Er t ...
help
Analyse oeverontwikkelingen Grevelingenmeer : periode 1990-1998 [Boek]
Consemulder, J. \ Liek, G.J. \ 2010
In het Grevelingenmeer is onderzocht welke oeverontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de periode januari 1990-januari 1998. Dit onderzoek is een aanvulling op een eerder onderzoek, waarin de ontwikkelingen tot 1995 zijn vermeld. Alle metingen die n ...
help
Invloed getij op oevers Grevelingen Meer : huidige ontwikkeling en prognoses voor scenario's T50, T70 en T100 [Boek]
Jong, D. de \ Maldegem, D. van \ 2010
Ter verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer worden drie alternatieven met een beperkt getij van 50, 70 en 100cm onderzocht op hun consequenties voor het watersysteem. Dit rapport beschrijft de consequenties voor de ontwikkelingen in ...
help
Herintroductie getij in de Grevelingen en effecten op natuur in intergetijdengebieden [Boek]
Haterd, R.J.W. van de \ 2010
Om beter inzicht te krijgen in de invloed van verschillende getijvarianten op zowel arealen intergetijdengebied als de natuurwaarden binnen deze gebieden, is door Rijkswaterstaat Dienst Zeeland een zogenaamde ‘Werkgroep Natuur’ opgericht. In het kade ...
help
Verkenning mogelijkheden voor verwijderen Japanse oesters in recreatiezones Grevelingenmeer [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Perdon, J. \ Mesel, I. de \ 2010
De wildgroei van oesters in de recreatiegebieden van het Grevelingenmeer leidt tot overlast voor surfers en badgasten die zich regelmatig verwonden aan de scherpe schelpen. In dit onderzoek is er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om oesters t ...
help
Verkenning Grevelingen water en getij [Boek]
Turlings, L.G. \ Nieuwkamer, R.L.J. \ 2009
Aan de Verkenning Grevelingen Water en Getij is de opdracht meegegeven om het volgende in beeld te brengen: 1. de waterkwaliteit en ecologische toestand in 2015 met het handhaven van het huidige beheer en de daardoor te verwachten knelpunten in de wa ...
help
Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels [Boek]
Aarts, B.G.W. \ Bremer, L. van den \ Winden, E.A.J. van \ Zoetebier, T.K.G. \ 2008
Voor dit WOT rapport zijn door SOVON gegevens verzameld over het voorkomen van kenmerkende vogelsoorten aan de Nederlandse kust, zijnde tevens Natura 2000-gebieden. Het betreft de Waddenzee, Noordzeekust, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde en Gr ...
help
Habitattoets, passende beoordeling en uitwerking adc-criteria [Boek]
Heinis, F. \ 2007
Maasvlakte 2 zal worden aangelegd in de Voordelta. De Voordelta is aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn en aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. Plannen en projecten die m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.