Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 142

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grevelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
'Grevelingenmeer weer verbinden met Noordzee en rivierengebied' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Het Grevelingenmeer weer verbinden met de Noordzee en het rivierengebied, de terugkeer van eb en vloed benutten voor de opwekking van getijdenenergie en met de opening van het Grevelingenmeer bovendien de waterkwaliteit weer op peil brengen ten behoe ...
help
Beleef het risico! : een verkenning naar de volledige openstelling van het Grevelingenmeer [Studentenverslag]
Bakker, A. \ Meliefste, C.J.M. \ 2010
Door de Deltawerken is de toegang tot de Zuidwestelijke Delta verbeterd, maar is ook de karakteristieke estuariene dynamiek verdwenen. De afgelopen periode werd steeds duidelijker dat de verandering in het watermilieu door de afsluiting ook negatieve ...
help
Witte bacteriematten als indicator voor de achteruitgang van de Grevelingen \ De levende natuur [Artikel]
Wesenbeeck, B.K. van \ Nolte, A. \ Bouma, S. \ Lengkeek, W. \ Joosten, A.M.T. \ Herman, P.M.J. \ 2009
De ecologische toestand van de Grevelingen is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht van het water worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige witte matten op de bodem gerapport ...
help
Verkenning Grevelingen water en getij [Boek]
Turlings, L.G. \ Nieuwkamer, R.L.J. \ 2009
Aan de Verkenning Grevelingen Water en Getij is de opdracht meegegeven om het volgende in beeld te brengen: 1. de waterkwaliteit en ecologische toestand in 2015 met het handhaven van het huidige beheer en de daardoor te verwachten knelpunten in de wa ...
help
Verkenning Grevelingen water en getij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Het volledige rapport Verkenning Grevelingen water en getij
Nieuwkamer, R. \ Turlings, L. \ Slager, J.W. \ Paulus, P. \ 2009
In het najaar van 2006 beloofde de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat een verkenning te beginnen naar een vergroting van de doorlaat in de Brouwersdam. Die verkenning is in 2008 uitgevoerd door Witteveen+Bos en Bureau Waardenburg in opdrach ...
help
Grote reddingsoperatie voor waterkwaliteit Grevelingenmeer in voorbereiding \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Maessen, P.. \ 2008
Om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer weer te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat in een verkennende studie vijf scenario's opgesteld
help
Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels [Boek]
Aarts, B.G.W. \ Bremer, L. van den \ Winden, E.A.J. van \ Zoetebier, T.K.G. \ 2008
Voor dit WOT rapport zijn door SOVON gegevens verzameld over het voorkomen van kenmerkende vogelsoorten aan de Nederlandse kust, zijnde tevens Natura 2000-gebieden. Het betreft de Waddenzee, Noordzeekust, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde en Gr ...
help
Habitattoets, passende beoordeling en uitwerking adc-criteria [Boek]
Heinis, F. \ 2007
Maasvlakte 2 zal worden aangelegd in de Voordelta. De Voordelta is aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn en aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. Plannen en projecten die m ...
help
Gegevens over 2006/2007 \ Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta ... / Rijksinstituut voor Kust en Zee, RIKZ [Jaarverslag]
Strucker, R.C.W. \ 2007
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in de periode juli 2006-juni 2007. Het gebied omvat: Voordelta, Grevelingenmeer, Oosterschelde, V ...
help
Het effect van zuurstofdeficiëntie op het bodemleven in het Grevelingenmeer : een blik onder water [Boek]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Waardenburg, H.W. \ 2007
Op een viertal locaties is er onderzocht of er op vijftien meter of ondieper schade aan het bodemleven als gevolg van zuurstofarme condities waarneembaar is. Op elke locatie werden meerdere sublocaties bezocht, om een verscheidenheid aan diepte aan w ...
help
Kracht van de Delta : de agenda voor een deltaprogramma, de ambitie [Boek]
Zanting, H.A. van \ Essen, E. van \ 2006
De afsluiting en compartimentering van de zeearmen leiden tot grote problemen met de waterkwaliteit. Ook de ecologische kwaliteit van de Deltawateren is onvoldoende. De blauwalgenproblematiek in Volkerak-Zoommeer en het verdwijnen van platen en ondie ...
help
Ontwikkelingsschets zicht op de Grevelingen [Boek]
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen \ 2006
De basis voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke visie op de Grevelingen is een benadering, waarin estuariene dynamiek en economische dynamiek worden gekoppeld. Het herstel van getij draagt bij aan duurzame waterkwaliteit en daarmee aan duurza ...
help
Rijkswaterstaat en de paling \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Dit artikel geeft een overzicht van praktijk en (achterhaald) beleid rond sluisbeheer in de Brouwersdam, die ongunstig uitviel voor de trek van de schieraal. Dit tegen de achtergrond van de bedreiging van de aalstand, ondertussen een rode lijst soort ...
help
Oerbos en savanne in de Grevelingen: de twee gezichten van de Slikken van Flakkee : 30 jaar vegetatieontwikkeling op de Slikken van Flakkee (Grevelingenmeer) 1972-2001 [Boek]
Pluijm, A. van der \ Jong, D. de \ 2003
Sinds de afsluiting van de Grevelingen in 1971 tot Grevelingenmeer heeft zich op de Slikken van Flakkee een geheel nieuwe vegetatie ontwikkeld. De schorren waren snel ontzilt en begroeid met zoete pioniersoorten. De slikken ontziltten langzamer en gi ...
help
Rivierafvoer naar de Zeeuwse delta: herstel van een estuarium? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rossen, W. \ Dohmen-Janssen, C.M. \ 2003
Momenteel worden voor het rivierengebied maatregelen opgesteld en uitgevoerd om de verwachte hogere rivierafvoeren op te kunnen vangen. Naast het toepassen van deze maatregelen, wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de Zeeuwse delta (Volkerak-Zoomm ...
help
Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? : een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid [Boek]
Hoeksema, H.J. \ 2002
Sinds het ontstaan van het meer in 1971, door sluiting van de Brouwersdam, wordt het Grevelingenmeer beheerd door Rijkswaterstaat. Het is het grootste zoutwatermeer van Europa. Het is nu een populair watersport- recreatie- en natuurgebied. De ecologi ...
help
Het zout in de vegetatie : verdwijnen van zoutminnende vegetaties door ontzilting in afgesloten zeearmen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Röling, Y.J.B. \ Slager, H. \ Drost, H.J. \ 2001
Voor vier studiegebieden (Volkerak / Zoommeer, Grevelingen, Markiezaat en Lauwersmeer) is op grond van vegetatiekaarten bekeken, in welke mate zoutminnende vegetaties verdwenen zijn, na het afsluiten van die gebieden van het open, zoute water
help
De Grevelingen; naar het Florida van Nederland? : onderzoek naar de ruimtelijke consequenties van de inpassing van recreatief-toeristische elementen in de Grevelingen [Studentenverslag]
Mekkes, J. \ 2001
help
Nieuwe algen in Zuidwest-Nederlandse stagnante zoute en brakke wateren \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Stegenga, H. \ 2000
Morfologische beschrijving en verspreidingsgegevens van twee bruinwieren (Leathesia verruculiformes en Asperococcus scaber) en een roodwier (Acrochaetium balticum). Na de Deltawerken zijn vooral Grevelingenmeer en Veerse Meer aantrekkelijke habitats ...
help
De kosten en baten van de deltawerken : een aanzet voor een eco-systeem georiënteerde kosten-batenanalyse op het niveau van een watersysteem (Grevelingenmeer) [Boek]
Nijssen, R. \ Bouma, J.J. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.