Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 176

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grevelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Tussen vastleggen en open houden [Studentenverslag]
Weele, F. van der \ 2015
De strijd tegen het water is een gevecht waar Nederland al eeuwen mee te maken heeft. Nederland ligt namelijk niet alleen aan zee, maar ligt voor een deel ook onder de zeespiegel en kent daarbij ook nog een groot deltagebied. Er zijn al veel invester ...
help
Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2015
Vanwege het plan om de wateruitwisseling tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee te vergroten met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren, is er een onderbouwing nodig voor de zuurstofconcentratie die niet onderschreden zou ...
help
Getijdencentrale Brouwersdam : ecologisch herstel Grevelingenmeer en energieopwekking hand in hand : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Spengen, J. van \ 2015
Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keer ...
help
Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Ende, D. van den \ 2015
In dit rapport is een overzicht gepresenteerd van de verplaatsingen van schelpdieren en tarra die is geassocieerd met de oesterkweek in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met deze verplaatsingen worden niet alleen de oesters verplaatst, maar oo ...
help
Pilot Slimmer omgaan met zand : parel uit de Nationale Visie Kust \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2014
In Zeeland bestaat het plan om één keer een zandsuppletie op de Kop van Schouwen over te slaan en het daardoor vrijkomende zand te benutten voor de Brouwersdam. Zo ontstaat meerwaarde voor natuur en recreatie, maar ook maatwerk voor de waterveilighei ...
help
Quick scan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Kotterman, M.J.J. \ Smaal, A.C. \ 2014
In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Z ...
help
Kansen voor schelpdiercultuur in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bij ander waterbeheer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2014
In de Rijksstructuurvisie wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het herstel van getijwerking in het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zal tevens verzilten. Wat betreft het Grevelingenmeer leidt getijdewerking tot verho ...
help
Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen [Boek]
Kruiwagen, G. \ 2014
In het project ‘Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen’ is aan de hand van balansberekeningen verkend welke maatregelen de palingsector kan treffen om verduurzaming van de sector als geheel te bereiken en hoe de verschillende delen van de ...
help
Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Estrada de Wagt, I. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Oskam, B. \ Loon, D. van \ Everts, H. \ Grootjan, A. \ 2014
Op drie Waddeneilanden (Borkum, Schiermonnikoog en Texel) en op een zandplaat in het zoute Grevelingenmeer zijn de hydrologische en hydrogeochemische condities onderzocht op de overgang van zoet naar zout, d.w.z. op de overgang van strand naar aangre ...
help
Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.-J. van der \ 2013
De Zuidwestelijke Delta is getekend door een eeuwenlange strijd tegen het water. De stormvloedramp van 1953 leidde tot de aanleg van de deltawerken. Wel is het tijd voor een hernieuwde oriëntatie. De Deltawerken brachten weliswaar veiligheid, maar ve ...
help
Ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta : achtergronden bij Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
Hoek, D.-J. van der \ Wortelboer, R. \ Diederiks, J. \ 2013
PBL brengt in de studie ‘Samenhang in de Zuidwestelijke Delta’ (2013) de samenhang tussen verschillende beleidskeuzes voor de Zuidwestelijke Delta in beeld. Deze publicatie biedt achtergrondinformatie bij het hoofdrapport. Hierbij gaat het om de ontw ...
help
Advies monitoringprogramma Natura 2000-waarden Waddenzee en Deltawateren [Boek]
Paijmans, A.J. \ Sluis, M.T. van der \ 2013
Dit rapport geeft een overzicht van het monitoringsplan in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) voor de wateren Oosterschelde, Westerschelde, Veerse Meer, Grevelingen en Waddenzee. Daarbij is de huidige monitoring afgezet tegen de kaders ...
help
Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
help
Peilverandering in de zuidwestelijke delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur [Boek]
Sluis, C. van \ Kamermans, P. \ 2012
Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattype ...
help
Mariene monitoring & Natura 2000 [Boek]
Paijmans, A.J. \ Asjes, J. \ 2012
IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een rapport opgesteld over de eisen die de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn stellen ten aanzien van de monitoring in de Nederlandse zoute wateren. Vervolgens is geanalyseerd waar de huidige mo ...
help
BO Delta taak 3 N2000 habitats in 2100 [Presentatie]
Sluis, C. van \ Kamermans, P. \ Wijsman, J. \ [2012]
Voor Grevelingen en Krammer - Volkerak wordt een stijging van biodiversiteit verwacht. Voor Oosterschelde en Westerschelde daarentegen een daling. Kansen voor aquacultuur nemen toe. Doelen buitendijkse N2000 habitattypen worden veelal niet behaald.
help
Economische waardering en verzilvering van ecosysteem-baten in Natura 2000-gebieden in Europa : drie case studies in België en Nederland [Boek]
Smit, M.E. \ Blom, M.J. \ Warringa, G.E.A. \ 2012
Er zijn nog weinig instrumenten om de economische waardering van de bescherming van biodiversiteit en Natura 2000-gebieden zichtbaar te maken; vaak wordt dit nog gezien als een economische kostenpost. Het aantonen van de sociaal-economische waarde vo ...
help
Kiezen of delen in de Grevelingen [Boek]
Dirkx, J. \ Wortelboer, R. \ 2011
Het gaat niet goed met het Grevelingenmeer. Zowel de natuurwaarden als de recreatieve betekenis staan onder druk. Beiden hebben te leiden onder de slechte waterkwaliteit. In het project ‘Zicht op de Grevelingen’ wordt gezocht naar een oplossing. Er t ...
help
Getij-energie van de Brouwersdam \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Toepassing van een getijden-elektriciteitscentrale in de Brouwersdam wordt overwogen, waarbij meerdere ontwerpen mogelijk zijn om de kracht van het water te gebruiken.
help
Analyse oeverontwikkelingen Grevelingenmeer : periode 1990-1998 [Boek]
Consemulder, J. \ Liek, G.J. \ 2010
In het Grevelingenmeer is onderzocht welke oeverontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de periode januari 1990-januari 1998. Dit onderzoek is een aanvulling op een eerder onderzoek, waarin de ontwikkelingen tot 1995 zijn vermeld. Alle metingen die n ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.