help
Grensverleggende proef samenhang bemesting, biostimulanten en smaak : kwaliteit, houdbaarheid en inhoud nog te verbeteren \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2016
Kan bij het gebruik van biostimulanten in de teelt van tomaat de smaak, de concentratie van inhoudsstoffen en houdbaarheid verbeteren? Na jarenlange ervaringen met bemestingsconcepten denken specialisten van wel. Een onafhankelijke onderbouwing van d ...
help
‘Mooie kans om teelt naar hoger plan te tillen’ : nieuw pakket voor gewasregistratie helpt gerberatelers vooruit \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2016
Sinds medio 2015 maakt een groep gerberatelers gebruik van een nieuw pakket voor gewasregistratie. Volgens de initiatiefnemers en ontwikkelaars vormt het pakket een handig hulpmiddel voor teeltsturing en bedrijfsvergelijking. Dat is ook de ervaring v ...
help
Nieuw plant- en substraatmeetsysteem stroomlijnt irrigatiestrategie : tomatenteler stemt watergift af op plantbehoefte \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2016
Hoe mooi zou het zijn om volcontinu cijfers over plantgewicht en matgewicht per computer te kunnen inzien? Heel handig, meent Erik Zwinkels, tomatenteler bij Prominent. “Met die gegevens kun je de watergift heel nauwkeurig afstemmen op de plantbehoef ...
help
We kregen een normaal voorjaar \ Management&techniek [Artikel]
2015
Op basis van meetgegevens en satellietbeelden stellen de recentste Agrometeorologische Berichten dat de weersomstandigheden tijdens de voorbije winter en het huidige voorjaar globaal gezien als ‘normaal’ kunnen worden beschouwd. Ze schetsen ook een b ...
help
Stimuleert voorbeweiden grasgroei in voorjaar? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rietberg, P. \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ Iepema, G. \ 2014
Ook afgelopen jaar was het weer duidelijk zichtbaar: door de lage voorjaarstemperaturen kwam de mineralisatie van organische stof traag op gang, waardoor de stikstoflevering vanuit de bodem beperkt was en de grasgroei maar langzaam op gang kwam. Met ...
help
Rol van drinkwater, biofilm en temperatuur op groei van opportunistische pathogenen [Boek]
Wielen, Paul W.J.J. van der \ Hornstra, Luc \ 2014
Het BTO-onderzoek naar opportunistische pathogenen heeft laten zien dat bepaalde opportunistische pathogenen kunnen worden aangetroffen in het gedistribueerde drinkwater en biofilm uit het distributiesysteem. Onduidelijk is echter welke factoren een ...
help
Waar zitten de ogen van een plant? (2/5) [Video]
2014
You Tube filmpje over 'waar zitten de ogen van een plant'. In welke positie je een plant ook op je vensterbank zet, hij zal altijd naar het licht toegroeien. De vraag hoe een plant weet waar het licht vandaan komt, heeft biologen eeuwen bezig gehoude ...
help
'Hoger lichtniveau mogelijk met geringe extra meststoffen' : onderzoek voeding en weerbaarheid phalaenopsis \ Onder glas [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2014
Hoe kunnen we de teelt versnellen en een weerbare plant behouden? Hoeveel extra bemesting is nodig bij een hoger lichtniveau? In opdracht van de landelijke commissie Potorchidee van (toen nog) LTO Groeiservice startte in maart 2013 een onderzoek om h ...
help
'Retail stelt hoge eisen op gebied van kwaliteit, maar zeker ook op residu' : eerste proef plantweerbaarheid bij aardbei \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2014
Er hangt de aardbeientelers heel wat boven het hoofd. Het middelenpakket versmalt, waardoor lastige plagen steeds moeilijker beheersbaar zijn. Sven Clemens en Bram Klapwijk geloven in de kansen van een gezonde, residuvrije teelt, mits de plantweerbaa ...
help
Hormonen vaak betrokken bij versterking eigen afweer van planten : veel ontwikkelingen bij plantenhormonen \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2013
Vroeger was het simpel: er zijn vijf groepen plantenhormonen en dat is het. Maar het ligt veel ingewikkelder. Naarmate het inzicht groeit, wordt de lijst van hormonen langer. Opvallend veel daarvan zijn betrokken bij weerstand tegen stress, ziekten e ...
help
Plantenstoffen en plantweerbaarheid [Boek]
Korthout, H. \ 2012
De plant bezit van nature een complex mechanisme om zich te beschermen tegen bedreigende invloeden uit zijn omgeving. Immers een plant kan niet vluchten bij veranderende weersomstandigheden of wanneer de plant wordt aangevallen door bijvoorbeeld inse ...
help
Succesvol groeien in de melkveehouderij [Video]
2012
Wat maakt een groeiende ondernemer bij uitstek succesvol? Op 3 oktober 2012 gingen twee succesvolle groeiers (melkveehouders geselecteerd op basis van hun accountantsrapporten) in debat met twee ervaren agrarische bedrijfsadviseurs en een onderzoeker ...
help
Traagheid van grasgroei : nauwelijks een verband tussen bespelingstolerantie en traagheid groei \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Deckers, J. \ 2012
Maaien is de belangrijkste kostenpost bij het beheer van een grasveld. Gras dat traag groeit, hoeft minder vaak gemaaid te worden. Er zijn verschillen tussen grassoorten in de traagheid van groei. Ook tussen rassen zijn er forse verschillen in de gro ...
help
Hormoongehaltes in bloembollen voor teeltsturing en maat voor kwaliteit \ BloembollenVisie [Artikel]
Gude, H. \ Bouwmeester, H. \ Verstappen, F. \ 2012
Meer dan altijd zichtbaar en merkbaar is, spelen hormonen een cruciale rol in de teelt van bloembollen. Het Laboratorium voor Plantenfysiologie in Wageningen en PPO Bloembollen in Lisse onderzochten welke hormonen er zoal in bloembollen voorkomen en ...
help
Beheersmethoden voor overlast door waterplanten in natuurzwembad in Boxtel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scheiberlich, G. \ Pot, R. \ 2012
Helder water gaat in de eutrofe ondiepe wateren in Nederland meestal gepaard met uitbundige groei van waterplanten. De verbetering van de waterkwaliteit van de laatste jaren leidt tot helderder water. Dat is vanuit oogpunt van ecologie een goede ontw ...
help
Hormoongehaltes van bloembollen als maat voor inwendige kwaliteit [Poster]
Gude, H. \ Charnikhova, T. \ Verstappen, F. \ Bouwmeester, H. \ [2012]
Bevindingen met nieuwe bepalingsmethode van Wageningen UR naar hormoongehaltes van bloembollen
help
Algen en kassen een interessante combinatie : telers en onderzoekers delen opgebouwde kennis in proefproject \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2012
Algen in combinatie met glastuinbouw levert nieuwe en interessante mogelijkheden op. Het idee erachter is optimale benutting van dure en schaarse bronnen, risicospreiding en een eventuele nieuwe inkomstenbron. Een aantal telers doet proeven. De vrage ...
help
Plantenhormoon auxine heeft vele functies in de cel : teeltmaatregelen hebben effect op evenwicht tussen hormonen \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ 2012
Zonder dat hij er zich van bewust is, stuurt de teler met klimaatregeling en teeltmaatregelen vaak het evenwicht tussen de hormonen in de plant. Het zijn de signaalstoffen die veel processen in werking stellen. De komende maanden behandelen we in de ...
help
Cytokinine is meer dan hormoon dat celdeling stimuleert : sturen hormoonhuishouding gecompliceerd \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2012
Cytokinine staat bekend als het hormoon dat celdeling stimuleert. Daar ontleent het zelfs zijn naam aan. Maar zoals alle hormonen heeft ook dit meerdere effecten, die ook nog eens worden bepaald door verhouding met andere hormonen. Vooral de balans m ...
help
Een technisch advies : aanwenden van mest op weinig draagkrachtige gronden \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ Willemsen, N. \ 2011
Het bemesten van grasland en bouwland op minder daadkrachtige gronden in het voorjaar is niet eenvoudig. De mest is bedoeld om de gewassen te laten groeien en moet daarom zo goed mogelijk bij de wortels van de plant worden geplaatst. Ook wil je de am ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.