help
Koploosheid bij zaailingen van paprika (Capsicum Annuum L.) : onderzoeksverslag [Studentenverslag]
Lent, Jeroen van \ 2016
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is te achterhalen welke omgevingsfactoren bij paprika het optreden van koploosheid veroorzaken of bevorderen tijdens de juveniele plantfase, door literatuuronderzoek te doen en gericht een aantal experimenten ui ...
help
‘Telers laten kwaliteit en opbrengst liggen’ \ Kas techniek [Artikel]
Lier, A. van \ 2015
Een goede watergift lijkt eenvoudig, maar toch hebben veel tuinders dit nog onvoldoende op de rit. Zo is het ontwerp van het druppelsysteem vaak niet optimaal, waardoor niet iedere plant dezelfde hoeveelheid water, meststoffen en gewasbeschermingsmid ...
help
In search of compact pot plants without chemicals : control possible by manipulating DIF and DROP \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2015
Alternatives to growth inhibitors for pot plants are welcome. Scientific research points to cultivation practises that can inhibit growth. These offer possibilities where breeding fails to provide a solution.
help
Integrale aanpak enige optie beheersing Leucocoprinus : Plooipaddestoel remt potplanten in groei \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Leucocoprinus is een hardnekkige schimmel die niet alleen het eindproduct ontsiert, maar indirect ook groeiremming geeft. Eigenlijk hebben potplantentelers maar één schimmelbestrijdingsmiddel dat nog werkt. Meer toekomst bieden plantversterkende midd ...
help
Gewassen hebben nog heel wat in te halen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Schriek, R. van \ 2013
Her koude voorjaar van 2013 heeft voor flink wat groeivertraging gezorgd. Veel akkerbouwgewassen stonden er begin juni nog behoorlijk mager bij, zo bleek tijdens een rondje door Nederland. Een groeizame zomer kan echter nog veel goedmaken.
help
Aanpak coccidiose vaak te laat \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2012
Schapenhouders pakken coccidiose bij lammeren niet altijd goed aan. Dat blijkt uit een enquête die farmaceut Bayer hield op www.hetschaap.nl. Aanleiding is het middel Baycox Sheep, dat Bayer sinds een jaar op de markt brengt.
help
Welzijnskuiken heeft de tijd mee : toenemende vraag naar traag groeiend kuiken is niet typisch voor Nederland : [themanummer duurzaamheid] \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2012
Naast de gangbare vleeskuikenhouderij ontstaat ruimte voor alternatieve productievorm. Vooral dierenwelzijn krijgt veel aandacht in de vorm van meer ruimte en langzamer groeiende kippen. Komende jaren komen meer traag groeiende rassen beschikbaar.
help
Op papier zijn planten duurzaam te remmen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bogaard, L. \ 2012
Planten lijken steeds beter op duurzame wijze te remmen. Recent onderzoek wijst andermaal uit dat sturing via bijvoorbeeld licht, bemesting of watergift effect heeft op de compactheid van een plant. In hoeverre is de beschikbare kennis al een redelij ...
help
AkkerGPS [Software]
2011
AkkerGPS is een applicatie die in de akker locaties van plekken (ziekten, nesten en onkruiden) met GPS kan vastleggen en vervolgens verzenden naar teeltadviseurs of bedrijfsleiders. Ook is het mogelijk om de locatie terug te vinden met Google Maps en ...
help
Teeltversnelling Phalaenopsis door klimaat optimalisatie tijdens op- en afkweek [Boek]
Dueck, T. \ Boer, P. de \ Noort, F. van \ cop. 2011
De Phalaenopsisteelt in Nederland wordt gekenmerkt door een relatief lage lichtsom, een temperatuur van 28°C en een lage, wisselende relatieve luchtvochtigheid. Om de variatie in deze klimaatcondities te verminderen, wordt er bij de Phalaenopsisteelt ...
help
Geen grote perenoogst in Europa : groeiachterstand van zeven tot tien dagen \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2010
Het ziet er niet naar uit dat er dit seizoen in Europa een grote perenoogst gaat komen. Dit kwam naar voren tijdens het congres Interpera dat op 27 en 28 mei 2010 plaatsvond in het Italiaanse Ferrara.
help
'Water dat je niet geeft, is het beste remmiddel' : naar verduurzaming in compact houden perkplanten \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ 2009
Bij het remmen van perkgoed is het om diverse redenen niet meer vanzelfsprekend om meteen de chemische spuit te pakken. Uit beeld zijn de chemische remstoffen (nog) niet, maar er wordt naarstig gezocht naar alternatieven
help
Gewas met beleid activeren \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Dieleman, A. \ Kempkes, F. \ 2007
In Nederland is het weer erg wisselvallig en daarom proberen telers hun planten bij donker weer te activeren door gewasverdamping te stimuleren. Er is echter niet veel bekend over het nut van het activeren van planten in kassen. Het energieverbruik i ...
help
Trillen en aaien slagen voor praktijkexamen remmen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]Bijbehorende website
Vegter, B. \ 2006
Trillen en aaien remt de groei van potplanten, zo is gebleken uit laboratoriumonderzoek. TNO en DLV hebben in vervolgonderzoek aangetoond dat het ook in de praktijk werkt. Volgens de onderzoekers is het nu aan toeleveranciers om rendabele systemen te ...
help
Traag groeiend kuiken uit nood geboren : pluimveeras Ross 308 niet bestand tegen Noorse winter \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Sterren, M. van der \ 2006
Noorse vleeskuikenhouders werken aan traaggroeiende slachtkuikens. Dat is niet vanuit een diervriendelijke moraal, maar vanwege de lange strenge winters. Een tragere groei levert een steviger dier dat beter bestand is tegen lange transportafstanden d ...
help
Trilband en aaimachine klaar voor vervangen chemisch remmen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ 2005
Trillen en aanraken blijken effectief te zijn om groeiremming bij potplanten te krijgen zonder chemische middelen, al geldt voor aanraken dat niet alle plantensoorten er even sterk op reageren. Onder proefomstandigheden was het al mogelijk om met rem ...
help
Stompensnoei voor pruimen en kersen \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Poldervaart, G. \ 2005
Onderzoek naar de invloed van snoeimethode bij kers en pruim op verdikking en groeireactie
help
Groeiproblemen in de bieten? : het IRS kan de oorzaak vaststellen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Schneider, H. \ 2005
De oorzaak van slecht groeiende bieten is divers. De meest voorkomende problemen in het voorjaar worden veroorzaakt door wortelbrand, lage pH, aaltjes, slechte structuur of een combinatie daarvan
help
Op zoek naar de compacte potplant: met een combinatie van DIF en DROP valt veel te sturen \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2005
De perfecte mix van teeltmaatregelen bestaat niet. Het temperatuurregime houdt nog de meeste mogelijkheden, maar dat vergt wel dat je als teler dat regime heel goed in de hand hebt. Spelen met lichtkleur (rode lampen in de kas) biedt te weinig effect ...
help
Remmiddelen in opkweek hortensia beïnvloeden trekresultaten sterk \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rooij, E. de \ Verberkt, H. \ 2005
De mogelijkheden om de groei van hortensia te remmen, zijn beperkt. Niet-chemische methoden zijn droogtestress en in beperkte mate negatieve DIF en kouval. Met dit gegeven is een onderzoek gestart naar het effect van diverse remmiddelen op de groeire ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.