Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 274

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="groene hart"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het Groene Hart circulair : circulaire kansen voor een veerkrachtig Groene Hart [Boek]
Odijk, S. van \ Roemers, G. \ Brouwer, L. \ 2016
In het rapport “Het Groene Hart Circulair” is onderzocht hoe het Groene Hart de omschakeling kan maken naar een circulaire economie en waar de grootste kansen liggen. De circulaire economie biedt het perspectief om in het Groene Hart op nieuwe manier ...
help
Het Groene Hart in beeld : een uniek veengebied midden in de Randstad [Boek]
Pieterse, N. \ Broek, L. van den \ Pols, L. \ Huitzing, H. \ 2015
‘Vrijwel alles is al geschreven over het Groene Hart.’ Deze verzuchting kregen we vaak te horen van collega-wetenschappers, beleidsambtenaren en mensen uit het veld. Maar als de boeken en rapporten op tafel liggen, blijkt dat er weliswaar veel is ges ...
help
Economische prikkels voor vergroening in de landbouw [Boek]
Brouwer, F.M. \ Smit, A.B. \ Verburg, R.W. \ 2015
In dit rapport worden de mogelijkheden verkend om een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen door economische prikkels te stimuleren. Het onderzoek betreft de economische prikkels en externe effecten in de melkveehouderij in het Groene Hart en ...
help
Sturen met water: optie in veenweiden? [Boek]
Joosten, L. \ Weeren, B.-J. van \ 2015
De toekomst van het veenweidegebied is al jarenlang onderwerp van gesprek. Een belangrijk issue daarbij is bodemdaling. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is ‘Sturen met Water’. Het gaat daarbij om het actief sturen op grondwaterstanden met al ...
help
Handboek Groene Hart Academie [Boek]
[2014]
De Groene Hart Academie brengt kennis, expertise en mensen in het Groene Hart bij elkaar, beantwoordt vragen en innoveert. De Groene Hart Academie is daarmee een kenniscentrum voor de vijf O`s: Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers, Overheid en Omgeving, ...
help
Heikikkers inventariseren in het veenweidegebied \ Schubben en slijm [Artikel]
Goverse, E. \ Slagboom, R. \ Lugt, A. van der \ 2014
In het vroege voorjaarjaar trekken heikikkers massaal van hun overwinteringlocatie naar hun voortplantingswater, waarna een prachtig schouwspel zich voordoet met roepende blauwe mannetjes. Dit artikel behandelt naast specifieke kenmerken van het veen ...
help
Gebied brengt de oplossing : integraal plan Enkele Wiericke \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2014
Midden in het Groene Hart is Zuurmond Groen bezig met een kadeverzwarings- en -verbeteringsproject met een enorme logistieke uitdaging. Midden in het boerenland moet over smalle wegen namelijk 80.000 kubieke meter klei worden aangevoerd. Met als rest ...
help
'Ik werk bij het waterschap, maar doe in grond' : op pad met... Jan van Bruchem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2014
Jan van Bruchem (42) is beheerder Grondzaken bij het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Een nieuwe functie, die hij sinds 1 januari 2012 bekleedt. "Als we bijvoorbeeld een kade of dijk moeten versterken en verbreden is meer grond nodig. Dan ga ...
help
Voorspellen van leidingbreuk met hulp van satellietgegevens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Besten, J. den \ Maccabiani, J. \ Maljaars, H. \ 2014
In het Groene Hart daalt de bodem en dat brengt risico's met zich mee voor ondergrondse waterleidingen. Leidingbreuk door bodemdaling is aan de orde van de dag. Drinkwaterbedrijf Oasen wil risicolocaties voor leidingbreuk kunnen vaststellen om daarme ...
help
Onderwaterdrains [Factsheet]
Hendriks, R. \ Akker, J. van den \ Heijkers, J. \ 2014
Onderwaterdrains aanleggen in veenweiden is een mogelijkheid om de maaivelddaling door veenoxidatie drastisch te vertragen. Een veel voorgestelde oplossing om de veenoxidatie te verminderen is slootpeilverhoging gericht op verhoging van de grondwater ...
help
Rem op maaivelddaling: ook rem op economie in veenweidegebied? [Presentatie]
Kwakernaak, C. \ 2013
Effect klimaatverandering in veengebieden, economische kansen door adaptatie. Sessie kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013 Wageningen.
help
Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vermaat, J.E. \ Harmsen, J. \ Hellmann, F.A. \ Geest, H.G. van der \ Klein, J.J.M. de \ Kosten, S. \ Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Mes, R.G. \ Ouboter, M. \ 2013
De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse v ...
help
Groene schakels : verbeteren van ecologische en recreatieve verbindingen rond Delft [Studentenverslag]
Scherphuis, M. \ 2013
Advies over hoe ecologische en recreatieve verbindingen tot stand kunnen komen tussen de steden Delft, Rijswijk en Den Haag. Aan de hand van diverse terreinbezoeken is er gezocht naar knelpunten en kansen voor de ecologische verbindingszones en recre ...
help
Start van de nazomertrek van Purperreigers uit het Groene Hart \ Limosa [Artikel]
Winden, J. van der \ Elzerman, S. \ Horssen, P.W. van \ Stip, A. \ Clements, A. \ Terlouw, S. \ 2013
Purperreigers broeden in Nederland aan de noordrand van hun verspreidingsgebied. Ze trekken na de broedtijd in groepen en meestal binnen tien dagen naar Afrika. Op telposten worden ze echter in de ochtend nauwelijks gezien. Omdat er maar op een enkel ...
help
Gebiedsprofiel - Wijk en Wouden [Boek]
Grontmij \ Feddes/Olthof \ 2013
Als uitwerking van deze kwaliteitskaart worden in het buitengebied van Zuid-Holland voor 17 gebieden de “gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit” opgesteld. Het landschap van Wijk en Wouden is een markant deel van het Groene Hart. Hier raakt het veenl ...
help
Inpassing van stedelijke uitloopfuncties in overgangszones : een onderzoek naar de inpassingsprincipes voor stedelijke uitloopfuncties in overgangszones van stad naar veenweidegebied of droogmakerij, waarbij het landschap beleefbaar blijft [Studentenverslag]
Rijpert, J. \ Tijs, M. \ Scharff, J. \ 2013
Het veldonderzoek vond plaats in de overgangszones van drie steden: Gouda en Alphen aan den Rijn in het veenweidelandschap, Zoetermeer in het droogmakerijlandschap
help
Afbraak van veen in veenweidegebieden: effecten van zomerdroogte, verbrakking en landgebruik [Boek]
Brouns, K. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
Dit rapport geeft de resultaten weer van een promotie‐onderzoek naar klimaateffecten op veenafbraak in Nederlandse veenweidegebieden. Dit onderzoek maakte als project HSOV1A deel uit van de eerste tranche van het nationaal programma Kennis voor Klima ...
help
Monitorkaart Groene Hart : Kans B. Groene Ruggengraat [Boek]
2013
Sinds begin dit jaar wordt in de Vechtstreek gewerkt aan wat eind 2013 de grootste natte natuurverbinding in Nederland gaat worden. Het gaat hier om een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die vooral vanwege de bezuinigingen ...
help
Where are the canoes? : assessing the potential of canoeing in 'Het Groene Hart' [Boek]
Marjoniemi, L. \ 2013
This research was conducted by an international interdisciplinary team of seven Wageningen University students. The project initiative was commissioned by Programmabureau Groene Hart (PBGH), which works on improving the recreational potential of the ...
help
Groene boeren in het Groene Hart : verkrijgen van een economisch gezonde agrarische bedrijfsvoering in een natuurlijker landschap [Studentenverslag]
Gorren, S. \ 2013
In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn de bouwstenen kringlooplandbouw en collectief weidevogelbeheer onderzocht, specifiek gericht op het veenweidegebied van het Groene Hart. De doelstelling van dit project is het inzichtelij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.